KORMÁNYOS (UNIÓS)

A kormányos képesítés, kormányos szolgálat ellátására jogosít.

Az uniós kormányos képesítés megadásának minimumkövetelményei

A kormányos képesítésre vonatkozó uniós képesítő bizonyítvány annak állítható ki, aki:

  • rádiókezelői bizonyítvánnyal rendelkezik, és
  • legalább 180 nap hajózási idővel rendelkezik, miközben megfelelő képesítéssel rendelkezett uniós képesített matrózként betöltött szolgálat végzéséhez, vagy
  • olyan, a hajózási hatóság által jóváhagyott, legalább három év időtartamú, képzési programot végzett el, amely az üzemeltetési szintű feladatok tekintetében a hivatásos hajós képesítésekről szóló 12/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 3. mellékletében előírt kompetenciák megszerzésére irányult, e jóváhagyott képzési program részeként legalább 360 nap hajózási idővel rendelkezik, vagy
  • legalább 500 munkanap tapasztalattal rendelkezik tengeri hajó parancsnokaként betöltött szolgálatban, a Vizsgaközpont által lebonyolított, képesítő vizsgán való részvétellel igazolja, hogy megfelel adott üzemeltetési szintű feladatok tekintetében a kompetenciákra vonatkozóan a hivatásos hajós képesítésekről szóló 12/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 3. mellékletében meghatározott követelményeknek.

A Vizsgaközpont által lebonyolított vizsgára való jelentkezéshez szükséges feltételek:

  • személyazonosság igazolása
  • az előírt képzési program teljesítésének és/vagy az előírt hajózási idő meglétének igazolása
  • a teljes vizsgadíj befizetése
     

Vizsgatárgyak:

Kormányos képesítés uniós kormányos képesítésre cserélése:

A 2022. január 18. előtt megszerzett kormányos képesítés helyett akkor jegyezhető be a hajós szolgálati könyvbe uniós kormányos képesítés, ha a kérelmező rendelkezik legalább 1080 nap hajózási idővel, amelyből legalább 720 napot belvízi hajózásban töltött.

A minimális hajózási idő helyett legfeljebb 360 nap hajózási idővel kevesebb időt is el kell fogadni, ha a kérelmező olyan képzés sikeres elvégzését igazoló okirattal rendelkezik, amelyet a hajózási hatóság elismert, és amely igazolja, hogy a kérelmező egy gyakorlati navigációs munkát is magában foglaló speciális belvízi hajózási képzést végzett el. Az elfogadható kevesebb idő mértéke legfeljebb a speciális képzés időtartamának megfelelő lehet. Az e rendelet hatálybalépése előtt megkezdett gyakorlatszerzésre fordított időt el kell fogadni.

A hajós szolgálati könyvben a szolgálati időkre és utakra, gyakorlatra vonatkozó bejegyzés akkor tekinthető igazoltnak, ha azt a hajózási hatóság nyilvántartásába bevezették.

A kormányos uniós képesítés hajós szolgálati könyvebe történő bejegyzéséhez szükséges egészségi alkalmasság, a belvízi hajósok vizsgálatára jogosult orvos által kiállított érvényes orvosi igazolással igazolható. Az orvosi igazolás keltezése nem lehet korábbi, mint az uniós képesítő bizonyítvány kérelmezését megelőző három hónap.
A kormányos képesítés időbeli hatálya az előírt következő orvosi vizsgálat napjáig tart.

Jelentkezés vizsgára >>
Képzőszervek >>
Vizsgadíjak >>
 

Képesítés bejegyzése a szolgálati könyvbe >>