Légügyi Vizsgáztatás

Előzmények

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításának megfelelően az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. 2021. július 1-től megkezdte az elméleti légügyi vizsgák szervezésének átvételét. A folyamat koordinálására Légügyi Vizsgaközpont néven a társaság külön szervezeti egységet hozott létre. A vizsgák átvétele a kormányrendeletbe foglalt végrehajtási utasítások kiadásakor zárul le.

Az intézkedés biztosítja a közlekedési szakterületen az egységes vizsgáztatási tevékenységet, ami a légiközlekedési vizsgáztatás folyamatának színvonalát tovább javíthatja, gyorsabbá és rugalmasabbá tételét szolgálja.
 

Képzés

A légiközlekedési szakszemélyzet valamint a légijármű és repülőeszköz személyzet képzését a légiközlekedési hatóság által kiadott engedéllyel rendelkező képző szervek végzik. Ezek listáját a Légügyi Szakszolgálati Hatósági Főosztály honlapján>> lehet elérni.
 

Vizsgáztatás

A döntésnek megfelelően a jövőben a Vizsgaközpont végzi a hatáskörébe utalt légiközlekedési szakszemélyzet – ide nem értve a léginavigációs és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzetek – szakszolgálati engedélyének megszerzéséhez szükséges elméleti vizsgáztatását. Ezen felül szintén a szervezet végzi a hatáskörébe utalt légijármű és repülőeszköz személyzeti rendelet szerinti vizsgáztatói tanúsítás megszerzéséhez szükséges elméleti vizsgáztatást.

Ez összesen háromféle vizsgatípust jelent:

  • pilótavizsgák
  • repülésüzemi tisztek
  • szerelők / karbantartók

A szerelők és karbantartók esetében a vizsga letételére a képző szerveknél is lehetőség nyílik.

Fontos megjegyezni, hogy kizárólag az elméleti vizsgáztatás lebonyolítása tartozik a Vizsgaközpont hatáskörébe, a légiközlekedési gyakorlati vizsgáztatás nem!

---
VÁLTOZÁS az Európai Központi Kérdésbankot (ECQB) érintő elméleti vizsgákban
CHANGE In theoretical examinations of European Central Question Bank (ECQB)
---

Vizsgajelentkezés

A pilótavizsgákra a Légügyi Hivatal online ügyintézési felületén>> keresztül lehet jelentkezni:

Az ügyintézéshez regisztráció szükséges. A regisztrációt követően a következő funkciók érhetők el:

  • elméleti vizsgajelentkezés
  • elméleti vizsgaidőpont foglalás
  • elméleti vizsgák nyomon követése
  • gyakorlati vizsgajelentkezés
  • gyakorlati vizsgák nyomon követése
  • szakszolgálati engedélyek áttekintése

A repülésüzemi tisztek esetében vizsgákra jelenleg csak papíralapú nyomtatvány kitöltésével és beadásával lehet jelentkezni.
 

Vizsgahelyszín

Az elméleti vizsgák helyszíne: The Quadrum Irodapark – Budapest Airport Officies (2220 Vecsés, Lincoln út 1.)
 

Vizsgadíjak

A légi közlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárásokért a légi közlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló rendeletben (3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet) meghatározott hatósági díjakat kell megfizetni.

A díjat az eljárás kezdeményezőjének a kezdeményezéssel egyidejűleg kell az Innovációs és Technológiai Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett MÁK 10032000-00290713-38100004 számú számlájára igazoltan befizetni. A kérelemhez csatolni kell a készpénzátutalási megbízás ellenőrző szelvényének eredeti példányát, vagy banki átutalás tényét igazoló, a bank által kiadott igazolás eredeti példányát.
 

Ügyfélszolgálat

Vecsés, Lincoln út 1. (The Quadrum Irodapark)

Hírek

Megalakult a Légügyi Vizsgaközpont

Címke: KAV, ITM, LÉGÜGY

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításának megfelelően az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. 2021. július 1-től megkezdte az elméleti légügyi vizsgák szervezésének...