Rakomány, utasok, személyzet szóbeli kompetenciák

A vizsgatárgyak megnevezése: Rakomány, utasok, személyzet 

Vizsga típusa: Gyakorlati vizsga

A vizsgát belvízi géphajó fedélzetén kell lebonyolítani. A gyakorlati vizsgához használt vízi jármű jellemzőit a vizsgaszabályzat szabályozza. A vizsgán a vizsgázónak képesnek kell lennie a meghatározott vizsgaelemek végrehajtására egy olyan műszaki paraméterekkel rendelkező vízi járművel, amely az adott vízi járműre vonatkozó uniós minimumkövetelményeket kielégíti. A vizsgahajó hajózásra alkalmas állapotban, a megfelelő személyzettel álljon rendelkezésre.

A vizsgáztatók szabadon dönthetnek az egyes vizsgaelemek tartalmáról.

A vizsgázó legfeljebb 10 pontot érhet el minden elem esetén.

Az összes I. kategóriájú vizsgaelem értékelendő. Az I. kategóriájú vizsgaelemek esetében a sikeres vizsgához legalább 7 pontot el kell érnie a vizsgázónak. A 10 darab II. kategóriájú vizsgaelemből 6 vizsgaelemet értékelni kell és legalább 36 pontot el kell érni ebben a kategóriában a sikeres vizsgához.

 VIZSGAELEMEK
A rakományelrendezési és stabilitási tervek értelmezése.
- a rakományelrendezési tervek megértése
- a veszélyes áruk címkézésének azonosítása a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás (ADN) szerint
II. kategória
A rakomány elrendezésének és rögzítésének figyelemmel kísérése.
- a berakodási és kirakodási eljárások biztonságos alkalmazása
- a rakterek kinyitása vagy bezárása
- a fedélzeten történő figyelőszolgálat ellátása a berakodás és kirakodás során
- hatékony kommunikáció megteremtése és fenntartása a berakodás és kirakodás során
- a rakomány sérülésének észrevétele és jelentése
II. kategória
A különböző típusú rakományok és azok tulajdonságainak megkülönböztetése.
- berakodási és kirakodási eljárásokhoz kapcsolódó hajóműveletek előkészítése, pl. kommunikáció a szárazföldi oldallal és a raktér előkészítése
II. kategória
A ballasztrendszer használata.
- a ballaszttartályok feltöltése
- a ballaszttartályok vagy kiürítése
II. kategória
A rakomány mennyiségének ellenőrzése.
- a merülési jelek és a merülési skálák leolvasása
II. kategória
A szabályozásoknak és a biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályoknak megfelelő munkavégzés.
- a berakodás és kirakodás során alkalmazandó biztonságos munkavégzési szabályok és eljárások betartása
- az egyéni védőeszközök és mentőeszközök használata
- a berakodási és kirakodási eljárásban részt vevő minden partnerrel történő hatékony verbális és nem verbális kommunikáció megteremtése és fenntartása
I. kategória
A személyszállításra vonatkozó szabályozások és egyezmények figyelembevétele. (személyhajó)
- a fogyatékkal élőkkel és a csökkent mozgásképességű személyekkel kapcsolatos megfelelő eljárások alkalmazása (az 1177/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. mellékletében előírt képzési követelményeknek és utasításoknak megfelelően)
II. kategória
Közreműködik az utasok biztonságos közlekedésében a beszálláskor és kiszálláskor. (személyhajó)
- a beszállításhoz és kiszállításhoz használt felszerelések elhelyezése
- a biztonsági intézkedések alkalmazása
II. kategória
Közreműködik az utasok felügyeletében a vészhelyzetek során. (személyhajó)
- vízbetörés, tűz, személyek vízbe esése és kiürítés esetén történő közreműködés
- válságkezelést és tömegirányítás
- az életmentő felszerelések vészhelyzetekben történő használata
- a vízi jármű fedélzetén történő orvosi elsősegélynyújtás
I. kategória
Hatékony kommunikáció az utasokkal. (személyhajó)
- szolgáltatásorientált viselkedés
- idegen nyelvhasználat
II. kategória
Hozzájárulás a jó társas kapcsolatokhoz és együttműködés másokkal a fedélzeten.
- a különböző kulturális normák, értékek és szokások elfogadása
- a csapatban történő munkavégzés és a csapattal való együttélés
- a csapat megbeszélésein való részvétel
- a kiosztott feladatok elvégzése
- a szexualitással kapcsolatos és a kulturális különbségek tiszteletben tartása, valamint a kapcsolódó problémákról való jelentéstétel, beleértve a molesztálást és a (szexuális) zaklatást
II. kategória
A társadalmi felelősség, a foglalkoztatási feltételek, az egyéni jogok és kötelezettségek elfogadása; az alkoholfogyasztás és a kábítószerrel való visszaélés veszélyeinek tudomásul vétele, illetve a visszaélésekre és a veszélyekre való megfelelő reagálás.
- a helytelen magatartás és a lehetséges veszélyek felismerése
- a helytelen magatartásra és a lehetséges veszélyekre való proaktív reagálás
- az utasításoknak megfelelően történő önálló munkavégzés
- az alkohol és a kábítószerek által a vízi jármű biztonságos üzemeltetésére jelentett veszélyek felismerése
II. kategória