Biztonság, tűzvédelem gyakorlati kompetenciák

A vizsgatárgyak megnevezése: Biztonság, tűzvédelem 

Vizsga típusa: Gyakorlati vizsga

A vizsga helyszíne a gyakorlati feladatok elvégzésére alkalmas hajófedélzet, akadálypálya, parti létesítmény. A vizsgafeladatok elvégzéséhez szükséges felszerelésnek a helyszínen, megfelelő számban rendelkezésre kell állnia (hordozható tűzoltó készülékek, tűzriadóterv, fémtálca tűzgyújtáshoz, elsősegély doboz, légzőkészülék, ventilátor, füstgenerátor stb.). A gyakorlati vizsga lebonyolítását tűzvédelmi szakember jelenlétében célszerű lebonyolítani. 

A vizsgáztatók szabadon dönthetnek a vizsgaelemek tartalmáról.

A vizsgázó legfeljebb 10 pontot érhet el.

Az összes vizsgaelem értékelendő a vizsgán. Az I. kategóriájú vizsgaelemek esetében a sikeres vizsgához legalább 7 pontot el kell érnie a vizsgázónak.

 VIZSGAELEMEK
Vészhelyzeti menekülési útvonalak használata.
- képesség a menekülési útvonalak szabadon tartására (a fedélzet helyi jellemzői szerint)
I. kategória
A belső vészhelyzeti kommunikációs és riasztórendszerek használata. I. kategória
A tűz elemeinek, valamint a gyulladás típusainak és a gyújtóforrásoknak a megkülönböztetése.
- a tűzoltás alapvető elemeinek alkalmazása
I. kategória
A különböző típusú tűzoltó készülékek használata.
- képesség a különböző tűzoltási módszerek alkalmazására, valamint az oltókészülékek és az állandó berendezések használatára, figyelembe véve például a következőket:
    a) különböző típusú hordozható tűzoltó készülékek használata, és 
    b) a szél hatása a tűz megközelítésekor
I. kategória
A vízi jármű fedélzeti tűzoltási eljárásai és szervezés szerint történő eljárás.
- a tűz elleni küzdelemre és a megfelelő értesítési intézkedések megtétele
I. kategória
Utasítások követése az alábbiakra vonatkozóan: egyéni védőeszközök, módszerek, oltószerek és eljárások a tűzoltási és mentési műveletek során.
- vészhelyzeti eljárás szerint történő cselekvés
I. kategória
Szükséges óvintézkedések megtétele zárt térbe való belépés előtt.
- képesség a biztonsági utasítások alkalmazására a fedélzeten található meghatározott helyiségekbe történő belépés előtt, különös tekintettel:
    a) a rakterekbe
    b) az elválasztó testtankokba
    c) a kettős héjazatba történő belépésre
- a zárt térben végzett munkával kapcsolatos óvintézkedések megtétele
I. kategória