A hajó indulásra történő felkészítése, a kikötői műveletek szóbeli kompetenciák

A vizsgatárgyak megnevezése: A hajó indulásra történő felkészítése, a kikötői műveletek

Vizsga típusa: Gyakorlati vizsga

A vizsgát belvízi géphajó fedélzetén kell lebonyolítani. A gyakorlati vizsgához használt vízi jármű jellemzőit a vizsgaszabályzat szabályozza. A vizsgán a vizsgázónak képesnek kell lennie a meghatározott vizsgaelemek végrehajtására egy olyan műszaki paraméterekkel rendelkező vízi járművel, amely az adott vízi járműre vonatkozó uniós minimumkövetelményeket kielégíti. A vizsgahajó hajózásra alkalmas állapotban, a megfelelő személyzettel álljon rendelkezésre.

A vizsgáztatók szabadon dönthetnek az egyes vizsgaelemek tartalmáról.

A vizsgáztatóknak a lenti táblázat összes vizsgaelemét végre kell hajtatniuk.

A vizsgázó legfeljebb 10 pontot érhet el minden elem esetén.

Az I. kategóriájú vizsgaelemek esetében a sikeres vizsgához legalább 7 pontot el kell érnie a vizsgázónak. A II. kategóriájú vizsgaelem esetében a sikeres vizsgához legalább 6 pontot kell elérni.
 

 VIZSGAELEMEK
A vízi jármű vízzáróságára vonatkozó ismeretek alkalmazása.
- a vízzáró integritás ellenőrzése
II. kategória
A hajózás biztonsága érdekében szükséges intézkedések megtétele.
- a nem biztonságos helyzetek felismerése
- a nem biztonságos helyzetekre való megfelelő reagálás
- a nem biztonságos helyzeteket megelőző, elhárító intézkedések megtétele a biztonsági előírásoknak megfelelően
- a hajóvezető megfelelő figyelmeztetése
- az egyéni védőeszközök és mentőeszközök használata
- az ellenőrzőlista szerinti munkák elvégzése, a fedélzeten és a lakóterekben, mint például a nyílások és rakterek vízszigetelésének biztosítása
- az ellenőrzőlista szerinti munkák elvégzése a gépházban
- a szabadon álló tárgyak elhelyezésére és rögzítésére
- az üzemi tüzelőanyag-tartályok feltöltése
- a szellőzőnyílások ellenőrzése
I. kategória
A főmotorok és a segédberendezések működtetésre való előkészítése.
- a gépeknek a gépházban az indulási ellenőrzőlista szerint történő előkészítése
- az indítórendszernek és a segédberendezéseknek - pl. kormányberendezés - az utasítások szerint történő használata
- a főmotorok elindítása az indítási eljárásokat követve
- hidraulikus és pneumatikus rendszerek használata
I. kategória
Áramfejlesztők előkészítése, indítása, csatlakoztatása és váltása, valamint ezek rendszereinek és a partiáram-ellátásnak az irányítása.
- a kapcsolótábla használata
- a partiáram-ellátás használatára
I. kategória
Közreműködik a kikötési, az indulási és a vontatási (tolási) műveletekben.
- bakok, csörlők megfelelő használata
- kötelek, sodronykötelek megfelelő használata
- védőfelszerelés és egyéni mentőeszközök megfelelő használata
- a munkavégzéshez kapcsolódó biztonsági intézkedések meghozatala és betartása
- megfelelő kommunikáció a kormányállással, rádióberendezés és kézjelek használatával
I. kategória
Sodronykötelek és kötelek biztonságos kezelése.
- sodronykötelek és kötelek biztonságos használata és tárolása a biztonságos munkavégzési gyakorlatok és szabályok szerint
I. kategória