Szakmai igazgatóságok

Közúti Vizsgáztatási Igazgatóság 

Igazgató: Dr. Szilágyi Tibor

E-mail: kepzesvizsga@kavk.hu
Telefon: +36-1-814-1891

A Közúti Vizsgáztatási Igazgatóság látja el a közút járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásával kapcsolatos feladatokat. Két fő szervezeti egységre tagolódik: a regionális alapon működő Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztályokra (azon belül pedig megyék szerinti osztályokra) és az országos illetékességgel eljáró Szaktanfolyami Főosztályra.

Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztályok

A társaság ügyrendjében meghatározottak szerint ellátja a közúti járművezetők vizsgáztatásával és utánképzésével kapcsolatos, jogszabályokban meghatározott feladatokat.

A közúti járművezetők vizsgáztatásával összefüggő feladatai tekintetében felelős a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló rendeletben meghatározott vezetői engedély kategóriáinak megszerzéséhez kapcsolódó vizsgaszervezési és vizsgáztatási feladatok lebonyolításáért.

A közúti járművezetők utánképzésével kapcsolatos feladatai tekintetében felelős az utánképzési feltárások és programok megszervezéséért és az utánképzési feltárások lebonyolításáért.

Szaktanfolyami Főosztály

A társaság ügyrendjében meghatározottak szerint ellátja a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásával kapcsolatos, jogszabályokban meghatározott feladatokat. A Főosztály szervezi és lebonyolítja az alábbi képesítések megszerzésére irányuló vizsgákat:

 • GKI (Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány) képesítés (tehergépkocsi-vezetői, valamint autóbuszvezetői alap- és továbbképzés),
 • Gépkezelői képesítés (önjáró emelő- és rakodógép kezelői képzés),
 • ADR (veszélyes árunak minősülő áru közúti szállításához szükséges képesítés),
 • Személytaxis / személygépkocsis személyszállító szolgáltató és vállalkozó képesítések,
 • Mezőgazdasági vegyszer és üzemanyag-szállító képesítés,
 • Szakkísérői képesítés (túlméretes és/vagy túlsúlyos járművek szakkíséretéhez szükséges képesítés),
 • Autógáz biztonsági képesítés (gázüzemű gépjárművön végzett munkák szakszerű, biztonságos ellátásához szükséges képesítés),
 • Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó,
 • Menetíró szerelő és ellenőr képesítés,
 • Szakoktatói és vizsgabiztosi képesítés és továbbképzés,
 • Műszaki vizsgabiztosi képesítés,
 • Iskolavezetői képesítés és továbbképzés,
 • Árufuvarozó és autóbuszos személyszállító vállalkozás szakmai irányítója.

 


 

Vasúti és Hajózási Igazgatóság

Igazgató: Dr. Schützenhoffer Dániel

E-mail: vhi@kavk.hu
Telefon: +36-30-832-6724

A Vasúti és Hajózási Igazgatóság tölti be országos illetékességgel a vasúti vizsgaközpont és a hajózási vizsgaközpont szerepét. Ennek megfelelően két fő szakmai területre tagozódik.

Vasúti Vizsgaközpont

A Kormány 2020. január 1-től a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpontot jelölte ki vasúti vizsgaközpontnak országos működési területtel és az alábbi főbb feladatokkal:

 • az alapvizsga és az időszakos vizsgák lebonyolítása,
 • a jogszabálytervezetek véleményezése,
 • együttműködés szakmai szervezetekkel.

A szervezet két osztályra tagozódik: a Vasúti Vizsgabiztosi és Ellenőrzési Osztályra és a Vasúti Vizsgaszervezési Osztályra.

A Vasúti Vizsgabiztosi és Ellenőrzési Osztály feladatai közé tartozik:

 • az alap, részalap, eltérések alapvizsga, időszakos, soron kívüli időszakos vizsga szervezése, lebonyolítása, 
 • a tudásanyagok meghatározásának koordinálása, 
 • a vizsgák módszertanának meghatározása, 
 • a tudásanyag alapján a vizsga kérdések meghatározása, 
 • a vizsgák megfelelt minősítésének meghatározása. 

A Vasúti Vizsgaszervezési Osztály feladatai közé tartozik:

 • a vizsgarendszerbe bekerülő új vizsgázók nyilvántartásba vétele, 
 • jogosultság biztosítása a vizsgabejelentő rendszerhez 
 • kapcsolattartás a bejelentőkkel és a vizsgabiztosokkal, 
 • vizsgák elszámolása, 
 • vizsgaanyagok kezelése, feldolgozása és irattárazása, 
 • vizsgák nyilvántartása. 

Hajózási Vizsgaközpont

2020. január 1-től a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. vette át a belvízi hajós képzések szakmai irányítását, vagyis ettől az időponttól a szervezet tölti be a Hajózási Vizsgaközpont szerepét. Ebben a minőségben a KAV felelős az úszólétesítményen fedélzeti és gépüzemi szolgálatot teljesítő személyek, a hajózási üzemeltetési vezetők, valamint a kedvtelési céllal közlekedő úszólétesítmény vezetőjének vizsgáztatásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáért. A szakmai munka koordinálására és a tevékenységi kör szakszerű ellátására a KAV a Vasúti és Hajózási Igazgatóságon belül létrehozta a Hajózási Vizsgáztatási Főosztály szervezetét.

A Főosztály legfontosabb feladatai a belvízi és tengeri hajós képesítések megszerzésére irányuló vizsgák vonatkozásában a kérelmezett vizsgaalkalmak elfogadása, a vizsgaalkalmakra történő jelentkezések elbírálása, a hajózási vizsgák szervezése, a vizsgabizottság kijelölése valamint az ezekkel kapcsolatos adminisztráció elvégzése.

A vizsgáztatáson kívül az osztály munkatársai szakmai jellegű együttműködést folytatnak más hazai és külföldi hajózási szakmai szervezetekkel, hajózási hatóságokkal is.

A Főosztály Magyarországon három településen, Budapesten, Mohácson és Siófokon rendelkezik irodával, és ezeken a helyszíneken ügyfélszolgálatokat is üzemeltet. 

A feladatok végrehajtásán javarészt olyan munkatársak dolgoznak, akik már a Hajózási Vizsgaközpont létrehozása előtt is ugyanezt a tevékenységet végezték (a Hajózási Hatóság szervezetében). A hajózási vizsgáztatási feladatok ellátása során elméleti és gyakorlati vizsgákat bonyolítanak le az ország egész területén, a vizsga jellegétől függően megbízott, szakértő vizsgabiztosok bevonásával is.

A hajózási vizsgák szervezése és lebonyolítása szezonális terhelést mér a Főosztályra. A nagyobb létszámú, belvízi kedvtelési célú hajóvezető vizsgák többnyire a jó idő beköszöntével, áprilistól jelennek meg a feladatok között, míg a belvízi hivatásos hajósok inkább a téli időszakot - amikor a hajók „megállnak” és a személyzet partra száll - használják ki képesítéseik megszerzésére. Tengerész hajósok vizsgáztatása kis létszámban, az év folyamán viszonylagosan egyenletesen elosztva zajlik a beérkezett igények függvényében.

A Főosztály terveiben szerepel az elméleti vizsgák széles körében a számítógépes elméleti vizsgák (SZEV) bevezetése, jól működő elektronikus ügyfélszolgálati portál kialakítása a papír alapú ügyintézés eljárásokból történő száműzése érdekében, valamint a hajós vizsgáztatás tematikájának és módszertanának folyamatos aktualizálása, modernizálása.

 


 

Pályaalkalmassági Vizsgálati Igazgatóság 

E-mail: pavig@kavk.hu
Telefon: +36-1-510-0101

Magyarországon a közúti járművezetők és járművezető jelöltek közlekedéspszichológiai vizsgálatát 1978-tól végzik a Vizsgaközpontnál, illetve annak jogelődeinél. Ez idő alatt a területen dolgozó szakemberek igen nagy szakmai tapasztalatot szereztek, amelynek birtokában folyamatosan fejlesztik speciális módszertanukat. 

A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a gépjárművezető:

 • rendelkezik-e azokkal az egyéni pszichológiai jellemzőkkel, amelyek szükségesek a biztonságos járművezetési tevékenységhez, a közlekedési helyzetekhez való alkalmazkodáshoz, a járművezetés közben jelentkező terhelés elviseléséhez,
 • rendelkezik-e a jármű biztonságos vezetéséhez szükséges észlelési, döntési és cselekvési képességgel,
 • képes-e elsajátítani a járművezetéshez szükséges ismereteket és készségeket. 

Az egyes gépjárművezetői tevékenységek más-más pszichés terheléssel járnak együtt, ezt jelölik a PÁV kategóriák I-IV-ig, amelyek a biztonságos közlekedési magatartásban releváns képességek színvonalát, a személyiség érettségét és integráltságát jelentik.
 


 

Felügyeleti és Módszertani Igazgatóság 

E-mail: felugyelet@kavk.hu
Telefon: +36-1-814-1817

A Felügyeleti és Módszertani Igazgatóság (FMI) tevékenysége során felel: 

 • a közúti járművezető és a közúti közlekedési szakemberek képzésének képzésfelügyeletéért, 
 • a közúti járművezető és a közúti közlekedési szakember képzés szakfelügyeletéért,  
 • a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásának szakfelügyeletéért, 
 • a közúti járművezetők utánképzésének ellenőrzéséért, 
 • a Vizsgaközpont feladatkörébe tartozó szakfeladatok tekintetében a szakmai, tartalmi, módszertani fejlesztési feladatokért, 
 • a nemzetközi kapcsolatok fenntartásáért. 

A fentiekkel kapcsolatban az alábbi alapfeladatok képezik az FMI munkafeladatait: 

 • a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásának ellenőrzése és szakfelügyelete, 
 • ügyfélfogadási feladatok ellátása, 
 • véleményezi és javaslatokat készít elő a szakterületet érintő jogszabályok tekintetében, 
 • közreműködik a Vizsgaközpont tevékenységéhez kapcsolódó informatikai rendszerek fejlesztésében, feladata során karbantartja a kérdésbankokat, tesztlapokat, értékelő sablonokat, elméleti és gyakorlati vizsgatételeket, szakmailag irányítja a számítógépes elméleti vizsgáztatást, 
 • a regionális főosztályokon keresztül végzi a közúti járművezetők képzésének és utánképzésének, valamint a közúti közlekedési szakemberek képzésének és továbbképzésének ellenőrzését, 
 • ellátja a vizsgabiztosi, szakoktatói és iskolavezetői tevékenység szakfelügyeletével kapcsolatos feladatokat, ide értve a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásának ellenőrzését és szakfelügyeletét, 
 • végzi és koordinálja a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének, továbbképzésének, utánképzésének és vizsgáztatásának szakmai, tartalmi és módszertani fejlesztését, 
 • részt vesz az európai uniós tagsággal összefüggő közlekedési szakképzési feladatok, valamint a közúti járművezetői feladatok ellátásában, 
 • kivizsgálja a hatáskörébe tartozó ügyekben a közérdekű bejelentéseket és panaszokat, továbbá megteszi a szükséges intézkedéseket.

 Légügyi Vizsgaközpont

E-mail: aviation@kavk.hu
Telefon: +36-1-814-1818

A Légügyi Vizsgaközpont bonyolítja le a hatáskörébe utalt légiközlekedési szakszemélyzet – ide nem értve a léginavigációs és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzetek – szakszolgálati engedélyének megszerzéséhez szükséges elméleti vizsgáztatását. Ezen felül szintén a szervezet végzi a hatáskörébe utalt légijármű és repülőeszköz személyzeti rendelet szerinti vizsgáztatói tanúsítás megszerzéséhez szükséges elméleti vizsgáztatást.