Elsősegélynyújtás gyakorlati kompetenciák

A vizsgatárgyak megnevezése: Elsősegélynyújtás 

Vizsga típusa: Gyakorlati vizsga

A vizsga helyszíne az elsősegélynyújtás gyakorlati elemeinek végrehajtására alkalmas helyszín (hajófedélzet, tanterem, biztonságos nyílt terület stb.). A vizsgafeladatok elvégzéséhez szükséges felszerelésnek a helyszínen, megfelelő számban rendelkezésre kell állnia (AMBU baba, kötszerek, elsősegély doboz, pokrócok, hordágy stb.)

A vizsgáztatók szabadon dönthetnek a vizsgaelem tartalmáról.

A vizsgázó legfeljebb 10 pontot érhet el.

A sikeres vizsgához legalább 7 pontot el kell érnie a vizsgázónak.

 VIZSGAELEMEK
Elsősegély nyújtása.
- a fizikai és mentális állapot, illetve a személyes higiénia fenntartására elsősegélynyújtás esetén
- az áldozatok szükségleteinek és a saját biztonságot fenyegető veszélyeknek a felmérése
- képesség a szükséges intézkedések vészhelyzet esetén történő végrehajtására, beleértve a következőket:
    a) az áldozat megfelelő testhelyzetbe való elhelyezése
    b) újraélesztési technikák alkalmazása
    c) vérzés csillapítása
    d) alapvető sokktalanításra szolgáló megfelelő intézkedések alkalmazása
    e) megfelelő intézkedések alkalmazása égési sérülések és forrázások esetén, beleértve az elektromos áram okozta baleseteket is
    f) áldozat megmentése és szállítása
- kötések rögtönzése és az elsősegélykészletben található anyagok használata
I. kategória