Drón Vizsgáztatás

DRÓN IGAZOVÁNY CSERE ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS

A pilóta nélküli légi járművekkel végzett műveletekre vonatkozó szabályokról és eljárásokról szóló 2019/947 számú (2019. május 24.) EU végrehajtási rendelet szerinti távpilóta képesítések megszerzésével, valamint a 6/2021 (II. 5.) ITM rendelet szerinti pilóta nélküli légijármű irányítói igazolvány megszerzésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat az alábbiakban foglaljuk össze.
 

Pilóta nélküli légijármű-rendszerek távpilótái alapképesítés (A1/A3)

Jelentkezés tanfolyamra, vizsgára

Az UAS.OPEN.020 és UAS.OPEN.040 szerinti A1 és A3 alkategóriákhoz kapcsolódó képesítés megszerzéséhez szükséges, távoktatás formájában megvalósuló elméleti tanfolyamra a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet (a továbbiakban: KTI) honlapján elérhető regisztrációs felületen, a tanfolyamot követő vizsgára pedig a képzést biztosító online rendszerből van lehetőség jelentkezni.

A vizsgán való részvétel feltételei:

A vizsga számítógépen végzett elméleti tesztvizsga formájában valósul meg. A vizsga teljesítéséhez egy 40 kérdésből álló feleletválasztós tesztet kell megoldani. A vizsga időtartama 40 perc, a 40 kérdésből legalább 30-at kell helyesen megválaszolni a sikeres vizsgához.

A vizsgán a vizsgázónak be kell tudni mutatnia személyazonosításra alkalmas érvényes okmányát (pl. személyi igazolvány).

Sikeres vizsga esetén a Vizsgaközpont kiállítja az online képzés teljesítéséről szóló igazolást (A1/A3). Az igazolást a vizsgázó e-mailben kapja meg. Az igazolás kiállítása térítésmentes.
 

Pilóta nélküli légijármű-rendszerek távpilótái kiegészítő képesítés (A2)

Jelentkezés vizsgára

Az UAS.OPEN.030 szerinti A2 alkategóriához kapcsolódó képesítés megszerzéséhez szükséges elméleti vizsgára a KTI honlapján lehet jelentkezni.

A vizsgán való részvétel feltételei

 • betöltött 16. életév,
 • a vizsgadíj / pótvizsgadíj befizetése a díjszabályzat (II.1.4) alapján,
 • érvényes igazolás az online képzés teljesítéséről (A1/A3),
 • nyilatkozat az önállóan végzett gyakorlati képzés teljesítéséről (UAS.OPEN.030 2.c) alapján).

A vizsga számítógépen végzett elméleti tesztvizsga formájában valósul meg. A vizsga teljesítéséhez egy 30 kérdésből álló feleletválasztós tesztet kell megoldani. A vizsga időtartama 30 perc, a 30 kérdésből legalább 23-at kell helyesen megválaszolni a sikeres vizsgához.

A vizsgán a vizsgázónak be kell tudni mutatnia személyazonosításra alkalmas érvényes okmányát (pl. személyi igazolvány), az online képzés teljesítéséről szóló igazolását (A1/A3), valamint a vizsgabiztosnak le kell adnia a gyakorlati képzés teljesítéséről szóló nyilatkozat eredeti példányát.

Sikeres vizsga esetén a Vizsgaközpont kiállítja a távoli pilóta kompetenciatanúsítványt (A2). A tanúsítványt a vizsgázó e-mailben kapja meg. A tanúsítvány kiállítása tértésmentes.
 

Drón pilóta elméleti vizsga

Jelentkezés tanfolyamra, vizsgára

A 6/2021 ITM rendelet szerinti pilóta nélküli légijármű irányítói igazolvány megszerzéséhez szükséges drón pilóta tanfolyamra jelentkezni a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott képzőszervezeteknél lehetséges. A tanfolyamot sikeresen elvégzett ügyfeleket a képzőszervezet jelenti elméleti és gyakorlati vizsgára.

A vizsgán való részvétel feltételei

 • betöltött 16. életév,
 • az elméleti tanfolyam elvégzése,
 • gyakorlati vizsga előtt a gyakorlati képzés és az elméleti vizsga igazolt elvégzése,
 • a vizsgadíj / pótvizsgadíj befizetése a díjszabályzat (II.1.4) alapján,
 • érvényes távoli pilóta kompetencia tanúsítvány (A2).

A drón pilóta elméleti vizsga számítógépen végzett elméleti tesztvizsga formájában valósul meg. A vizsga teljesítéséhez egy 60 kérdésből álló feleletválasztós tesztet kell megoldani. A vizsga időtartama 60 perc, a 60 kérdésből legalább 45-öt kell helyesen megválaszolni a sikeres vizsgához.

A drón pilóta gyakorlati vizsga időtartama 40 perc, amelyből 20 perc a felkészülési idő és 20 perc a feladatok végrehajtására fordítható idő. A vizsgán 7 feladatot kell megoldani, a sikeres teljesítéshez legfeljebb 5 hibapont gyűjthető, és a vizsgázó nem véthet egyből sikertelenséget okozó hibát.

A vizsgán a vizsgázónak be kell tudni mutatnia személyazonosításra alkalmas érvényes okmányát (pl. személyi igazolvány), valamint a távoli pilóta kompetenciatanúsítványát (A2).

Sikeres gyakorlati vizsga esetén a Vizsgaközpont kiállítja a pilóta nélküli légijármű irányítói igazolványt. Az igazolványt a vizsgázó e-mailben kapja meg. Az igazolvány kiállítása térítésmentes.
 

Pilóta nélküli légijármű-rendszerek távpilótái standard forgatókönyv szerinti képesítés (STS)

Jelentkezés tanfolyamra, vizsgára

Az UAS.STS-01.020 és az UAS.STS-02.020 szerinti STS elméleti ismeretekről szóló távoli pilóta tanúsítvány megszerzéséhez szükséges elméleti vizsgákra a Vizsgaközpont által biztosított jelentkezési lap Vizsgaközpont részére történő benyújtása útján lehetséges.

FONTOS!
A jelentkezési lapot elektronikusan csak az Ügyfélkapun keresztül AVDH hitelesítéssel ellátott formában tudjuk elfogadni, ennek hiányában a papír alapú eredeti dokumentumot a Vizsgaközpontnak címezve postán
(1438 Budapest, Pf. 477., a borítékon kérjük, tüntessék fel címzettként a Légügyi Vizsgaközpontot is), vagy a Légügyi Vizsgaközpont Ügyfélszolgálatán személyesen lehet benyújtani. Az elektronikus dokumentációt az aviation@kavk.hu e-mail címre szükséges megküldeni.

A jelentkezési lap mellé csatolni kell a jelentkezési lapon feltüntetett dokumentumok másolatát. Hiányosan benyújtott dokumentáció esetén a Légügyi Vizsgaközpont hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt, vagy elutasítja a vizsgára jelentkezést.

A vizsgán való részvétel feltételei

 • betöltött 16. életév,
 • a vizsgadíj / pótvizsgadíj befizetése a díjszabályzat (II.1.4) alapján (a banki átutaláshoz szükséges adatok a jelentkezési lapon is megtalálhatók),
 • érvényes igazolás az online képzés teljesítéséről (A1/A3), VAGY érvényes távoli pilóta kompetencia tanúsítvány (A2).

Érvényes A1/A3 igazolás esetében a vizsga számítógépen végzett elméleti tesztvizsga formájában valósul meg. A vizsga teljesítéséhez egy 40 kérdésből álló feleletválasztós tesztet kell megoldani. A vizsga időtartama 40 perc, a 40 kérdésből legalább 30-at kell helyesen megválaszolni a sikeres vizsgához.

Érvényes A2 tanúsítvány esetében a vizsga számítógépen végzett elméleti tesztvizsga formájában valósul meg. A vizsga teljesítéséhez egy 30 kérdésből álló feleletválasztós tesztet kell megoldani. A vizsga időtartama 30 perc, a 30 kérdésből legalább 23-at kell helyesen megválaszolni a sikeres vizsgához.

A vizsgán a vizsgázónak be kell tudni mutatnia személyazonosításra alkalmas érvényes okmányát (pl. személyi igazolvány), valamint az online képzés teljesítéséről szóló igazolását (A1/A3) vagy a távoli pilóta kompetenciatanúsítványát (A2).

Sikeres vizsga esetén a Vizsgaközpont kiállítja az STS elméleti ismeretekről szóló távoli pilóta tanúsítványt. A tanúsítványt a vizsgázó e-mailben kapja meg. A tanúsítvány kiállítása térítésmentes.

Vizsgahelyszínek

A távpilóta képesítések megszerzéséhez szükséges elméleti vizsgák a Vizsgaközpont számítógépes vizsgatermeiben kerülnek megrendezésre. A vizsgatermek listája és a meghirdetett vizsgaidőpontok ebben a dokumentumban található.

A drón pilóta gyakorlati vizsgák helyszíne megegyezik a légiközlekedési hatóság által elfogadott képzőszervezetek oktatási helyszíneivel.

Igazolványminták

 • Az UAS.OPEN.020 szerinti vizsga teljesítését igazoló bizonyítvány mintája ITT tekinthető meg.
 • Az UAS.OPEN.030 szerinti kompetencia tanúsítvány mintája ITT tekinthető meg.
 • A 6/2021 (II. 5.) ITM rendelet 4. § szerinti pilóta nélküli légijármű irányítói igazolvány mintája ITT tekinthető meg.
 • Az UAS.STS-01.020 és az UAS.STS-02.020 szerinti STS elméleti ismeretekről szóló távoli pilóta tanúsítvány mintája ITT és ITT tekinthető meg.

Elérhető részletes információk

Távoli pilóták képesítéseinek tantervi és vizsgakövetelménye >> 
Tantervi és vizsgakövetelmények a pilóta nélküli légijármű irányítói igazolvány megszerzésére felkészítő tanfolyamok számára >> 
UAS Ügyviteli és Bizonylatolási Rend >> 
Távpilóta vizsgaszabályzat >> 

 

Hírek

Általános tájékoztató a 2024. évi vizsgadíjakról

Címke: KÖZÚT, VASÚT, HAJÓZÁS, LÉGÜGY, PÁV, DRÓN

2024. február 3-ától változnak a közlekedési vizsgadíjak, amelyek részletesen az alábbi linkeken érhetők el. Fontos kiemelni, hogy a „B” kategóriájú vezetői engedély megszerzéséhez kapcsolódó elméleti és gyakorlati vizsgadíjak nem változnak. A változás nem érinti a már...

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI NYITVATARTÁS VÁLTOZÁS

Címke: LÉGÜGY, HAJÓZÁS, VASÚT, SZAKTANFOLYAM, DRÓN

Tisztelt Ügyfeleink! 2023. augusztus 18-án, pénteken, áramszünet miatt zárva tart a Budapest, III. kerület, Polgár utca 8-10. alatt található ügyfélszolgálatunk. Érintett szakterületek: - szaktanfolyam - drón - hajózás - vasút - légügy Megértésüket köszönjük! ...

Megalakult a Magyarországi Drón Koalíció

Címke: KAV, ITM, DRÓN

Annak érdekében, hogy hazánk a pilóta nélküli járművek használata terén mihamarabb a világ élvonalába kerüljön, és mintaként szolgáljon az Európai Unió számára a jogszabályi környezet kialakításában, több mint 60 alapító tag részvételével – köztük minisztériumokkal,...

Február 10-től lehet jelentkezni a távoli pilóta képzésekre

Címke: DRÓN, ITM, KAV

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2021. február 5-én kihirdetett rendelete értelmében (6/2021. (II.5.)) a távoli pilóta képesítések megszerzéséhez szükséges képzések szervezéséért a...