Karbantartás, technikai eszközök, javítás szóbeli kompetenciák

A vizsgatárgyak megnevezése: Karbantartás, technikai eszközök, javítás 

Vizsga típusa: Gyakorlati vizsga

A vizsgát belvízi géphajó fedélzetén kell lebonyolítani. A gyakorlati vizsgához használt vízi jármű jellemzőit a vizsgaszabályzat szabályozza. A vizsgán a vizsgázónak képesnek kell lennie a meghatározott vizsgaelemek végrehajtására egy olyan műszaki paraméterekkel rendelkező vízi járművel, amely az adott vízi járműre vonatkozó uniós minimumkövetelményeket kielégíti. A vizsgahajó hajózásra alkalmas állapotban, a megfelelő személyzettel álljon rendelkezésre.

A vizsgáztatók szabadon dönthetnek az egyes vizsgaelemek tartalmáról.

A vizsgázó legfeljebb 10 pontot érhet el minden elem esetén.

Az összes I. kategóriájú vizsgaelem értékelendő. Az I. kategóriájú vizsgaelemek esetében a sikeres vizsgához legalább 7 pontot el kell érnie a vizsgázónak. A 11 darab II. kategóriájú vizsgaelemből 3 vizsgaelemet értékelni kell és legalább 18 pontot el kell érni ebben a kategóriában a sikeres vizsgához.

 VIZSGAELEMEK
A vízi jármű szerkezeti elemeinek felismerése, és azok neveinek és funkcióinak azonosítása. II. kategória
Közreműködés a motorok és a propulziós rendszer figyelemmel kísérésében.
- az alapvető ellenőrzések elvégzése és a motorok szabályos működésének biztosítása
I. kategória
Megfelelő reagálás a motorok meghibásodására.
- a meghibásodások felismerése
- meghibásodás esetén a megfelelő intézkedések megtétele, beleértve a vízi járművet irányító személyzet részére történő jelentéstételt
I. kategória
A gépek működtetése, beleértve a szivattyúkat, a csővezetékeket, a fenékvíz-eltávolító és ballasztrendszereket.
- a gépházban lévő gépek biztonságos működésének és üzemeltetésének ellenőrzése
- a fenékvíz- és ballasztrendszer fenntartása
- az átszivattyúzási műveletekkel kapcsolatos incidensek bejelentése
- a tartályokban lévő folyadékszintek helyes mérése és jelentése
- a motorok üzemeltetést követő leállítási műveleteinek előkészítésére és végrehajtása
- a fenékvíz-, a ballaszt- és a rakományszivattyúzó rendszerek üzemeltetése
I. kategória
Közreműködik az elektronikus és elektromos eszközök felügyeletében.
- az irányítóműszerek figyelemmel kísérése és kiértékelése.
I. kategória
A meghibásodások és a gyakori hibák meghatározása, valamint a károsodás megelőzésére szolgáló intézkedések ismertetése.
- a gyakori hibák azonosítása
- a mechanikus, elektromos, elektronikus, hidraulikus és pneumatikus rendszerek károsodásának megakadályozására szolgáló intézkedések megtétele
II. kategória
A szükséges szerszámok használata az általános műszaki biztonság biztosítása érdekében.
- biztonságos munkavégzési eljárások alkalmazása a motorok és berendezések karbantartása vagy javítása során
II. kategória
A szükséges szerszámok használata az általános műszaki biztonság biztosítása érdekében.
- a fedélzeten lévő karbantartási anyagok és javító berendezések kiválasztására és használata
II. kategória
A napi karbantartási munkálatok elvégzése a főmotorokon, segédgépeken és irányítórendszereken.
- a fő motorok, segédberendezések és irányítórendszerek karbantartása
I. kategória
A napi karbantartási munkálatok elvégzése a gépeken, beleértve a szivattyúkat, a csővezetékeket, a fenékvíz- és ballasztrendszereket.
- a szivattyúk, csővezetékrendszerek, fenékvíz- és ballasztrendszerek karbantartása és gondos kezelése
I. kategória
A karbantartási és javítási eljárások követése.
- a karbantartási és javítási eljárásoknak a vonatkozó kézikönyvek és utasítások szerint történő elvégzése
II. kategória
Műszaki információk használata és műszaki eljárások dokumentálása.
- a karbantartási munkák dokumentálása
II. kategória
Munkavégzés a karbantartási és javítási műveletekhez használt különböző típusú anyagokkal és szerszámokkal.
- a vízi jármű karbantartására szolgáló megfelelő módszerek alkalmazása, beleértve a különböző anyagok kiválasztását
- a szerszámok és a karbantartásra szolgáló felszerelések helyes karbantartása és tárolása
- a karbantartási munkáknak a biztonságos munkavégzési és a környezetvédelmi szabályok szerint történő elvégzése
II. kategória
Az egészség és a környezet védelme a karbantartás és javítás végzése során.
- az összes lakóterület és a kormányállás megtisztítása, valamint a háztartásnak a higiéniai szabályok betartásával történő megfelelő vezetése, beleértve a saját lakóhelyiségért való felelősségvállalást
- a gépház és a motorok a szükséges tisztítószerekkel történő megtisztítása
- a vízi jármű külső részeinek, a hajótestnek és a fedélzetnek a megfelelő sorrendben, az előírt anyagok használatával történő megtisztítása és konzerválása a környezetvédelmi szabályok betartásával
- a vízi jármű gondos kezelése
- a háztartási hulladéknak a környezetvédelmi szabályok szerint történő ártalmatlanítása
II. kategória
Műszaki eszközök karbantartása a műszaki utasítások szerint.
- a műszaki berendezések utasításoknak megfelelő gondos kezelése és a karbantartási programok (beleértve a digitálisakat is) felügyelet alatt történő alkalmazása
II. katergória
Munkatervek készítése és végrehajtása a csapat tagjaként, és az eredmények ellenőrzése.
- a karbantartás és az egyszerűbb javítások a csapat részeként történő elvégzése
- bonyolultabb javítások felügyelet mellett történő elvégzése
- különböző munkamódszerek, többek között csapatmunka alkalmazása a biztonsági utasítások szerint
- a munka minőségének értékelése
II. kategória
Erőforrások hatékony felhasználása.
- az anyagok gazdaságos és energiatakarékos módon való felhasználása
II. kategória