Közúti díjtáblázat

Melléklet a 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelethez:

A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjak

 

I. Elméleti vizsgák
  1. Az elméleti írásbeli és szóbeli vizsga vizsgatárgyanként 6 000 Ft
  2. Számítógépes elméleti vizsga vizsgatárgyanként 4 600 Ft
  3. A szakképesítés elméleti írásbeli és szóbeli vizsga vizsgatárgyanként 3 000 Ft
  4. Esettanulmány vizsgatárgyanként 8 000 Ft
     
II. Gyakorlati vizsgák
A) A járművezetéssel járó gyakorlati vizsgák díja kategóriánként és vizsgatárgyanként
  5. Rutinvizsga kategóriánként 3 500 Ft
  6. Járműkezelési vizsga 4 700 Ft
  7. Járműkezelési vizsga (AM) 3 600 Ft
  8. Speciális tanpályán vagy szimulátoron történő vezetés szaktanfolyami képzésben 4 700 Ft
  9. Forgalmi vizsga (AM, T) 3 600 Ft
  10. Forgalmi vizsga (9., 11. pont kivételével) 11 000 Ft
  11. Forgalmi vizsga (D) 18 500 Ft
  12. Szakképesítés (felvételi és képesítő) gyakorlati vizsgái vizsgatárgyanként a 8. pont kivételével 9 200 Ft
B) A járművezetéssel nem járó gyakorlati vizsgák díja kategóriánként és vizsgatárgyanként
  13. Szakképesítés (felvételi és képesítő) gyakorlati vizsgái vizsgatárgyanként 5 000 Ft
  14. Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetési vizsga 4 400 Ft
     
III. Eljárási díjak
  15. A szakoktatói (az utánképzési foglalkozásvezető is), az iskolavezetői és a vizsgabiztosi tevékenységek engedélyezésének díja 10 000 Ft
  16. A külön jogszabályban meghatározott gépjárművetői képesítési igazolvány kiadásának, cseréjének, pótlásának díja 9 900 Ft
  17. A külön jogszabályban meghatározott gépkezelői jogosítvány kiadásának, cseréjének, pótlásának díja 3 300 Ft
  18. A külön jogszabályban meghatározott igazolványok, bizonyítványok kiadásának, cseréjének, pótlásának díja 2 500 Ft
  19. Közúti járművezető, közúti közlekedési szakember tanfolyami képzésének, valamint az utánképzési tanfolyam engedélyezési eljárása
  a) Első engedély három kategóriáig, közúti közlekedési szakember képesítés fajtáig, utánképzési program fajtáig 67 500 Ft
  b) az a) pontban nem említett további engedélyek kategóriánkét vagy fajtánként 22 500 Ft
     
IV. Egyéb díjak
  20. A közúti járművezetők utánképzéséről szóló 139/1991. (X. 29.) Korm. rendelet 6. számú mellékletében hivatkozott utánképzés díjául alapul vehető közúti járművezetői pótvizsgadíj 1 150 Ft

Az utánképzésekre vonatkozó vizsgadíjak ebben a dokumentumban találhatók >>