Társadalmi szerepvállalás

A közlekedés rendje az emberiség egyik legelterjedtebb szabályrendszere. Elsajátítása és kulturált alkalmazása mindannyiunk érdeke. A kulturált közlekedés akkor valósulhat meg, ha egymás igényeire odafigyelve, a szabályokat és a viselkedési normákat betartva veszünk részt benne. A közlekedésben nincs helye az agressziónak, a türelmetlenségnek és a tiszteletlenségnek, egyre nagyobb igény van viszont a bizalomra, a toleranciára és a nagylelkű gesztusokra.

A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont feladatellátása közvetlen és közvetett módon is hozzájárul a hazai közlekedésbiztonság és közlekedési morál javításához. A fenti gondolatokat szem előtt tartva a társaság ezt a rendelkezésére álló eszközökkel, kezdeményezéseivel, figyelemfelhívó kampányaival és edukációs tevékenységével igyekszik elérni.

A Közlekedési Kultúra Napjához (május 11.) kapcsolódó mondanivalónkat, intelmeinket az ezen a helyen látható videóban >> fogalmaztuk meg.