Vizsgajelentkezés

 

Jelentkezés módja


Vizsgára jelentkezni legalább 5 munkanappal a kijelölt vizsgaidőpont előtt a szükséges dokumentumoknak a Vizsgaközpontnál történő leadásával lehet.

Belvízi kedvtelési célú vizsgára az e-Hivatalon keresztül, Belvízi hivatásos szolgálati és Tengerész vizsgákra papír alapon lehet jelentkezni.
 

(1) Jelentkezés e-Hivatalon keresztül

e-Hivatal online felület >>

Oktatóvideók az e-Hivatal használatához >>

E-hivatal elfelejtett regisztrációs szám: Az e-hivatali 7 számjegyű azonosító (más néven regisztrációs szám) elvesztése esetén az ügyfél kérheti annak pótlását a Hajózási Vizsgáztatási Főosztály hajozas@kavk.hu címére megküldött levelében. A kérelmet arról az e-mail címről kell küldeni, amelyikkel az e-Hivatal rendszerbe regisztráltak. Az új azonosító szám ugyanerre az elektronikus levélcímre érkezik.

(2) Jelentkezés papír alapon

Papír alapon jelentkezni a vizsgára a jelentkezési lap értelemszerű kitöltésével, és a szükséges mellékletek csatolásával lehet. Az alábbi jelentkezési lapok közül lehet választani:

 

Felmentések

 

Ha a jelentkező már rendelkezik hajós képesítéssel, az új képesítés megszerzésekor felmentést kaphat azon tantárgyak letétele alól, amelyekből az előző képesítés megszerzésekor legalább azonos szinten már sikeres vizsgát tett. A meglévő képesítő okmány másolatát csatolni kell a jelentkezéskor. 

A gyakorlati vizsga alól nem adható felmentés.

 

Vizsgalemondás, lemondás nélküli távolmaradás

 

  • A vizsgát az azt megelőző munkanapon írásban le lehet mondani. Írásbeli lemondást megteheti a Vizsgaközpont felé az e-Hivatalon vagy e-mailen keresztül. Ez esetben a vizsga lemondásának okát nem kell megjelölni, a befizetett vizsgadíja a következő vizsgaalkalommal felhasználható.
  • Ha nem jelenik meg a vizsgán, de a vizsgáról való távolmaradást utólag igazolni tudja megfelelő (orvosi) igazolás benyújtásával, akkor annak a Vizsgaközpont általi elfogadása esetén a befizetett vizsga díja a következő vizsgaalkalommal felhasználható.
  • Ha igazolatlanul nem jelenik meg a vizsgán, vagy elkésik a vizsga kezdéséről, a vizsgadíj visszatérítésére, újbóli felhasználására nem tarthat igényt.

 

Javító, ismétlővizsga


Sikertelen vizsga esetén javító vizsgát a sikertelen vizsgát követően, legalább egy hét elteltével, de legfeljebb egy éven belül lehet tenni. Sikertelen vizsga esetén a javítóvizsgára történő jelentkezéskor a javítani kívánt vizsgatárgy(ak) díját be kell fizetni.

 

Vizsgadíjak

A Hajózási Díjtáblázat ezen az oldalon érhető el. 

 

Vizsga felkészülési segédletek

A vizsgafelkészülési segédletek ezen az oldalon érhetők el. 

 

Jóváhagyott képzőszervek

A jóváhagyott képzőszervek listája ezen az oldalon érhetők el.