Bemutatkozás

A KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. (KAV) felelős a hazai járművezetők és közlekedési szakemberek vizsgáinak, alkalmassági vizsgálatainak és utánképzéseinek szervezéséért, lebonyolításáért. A társaság szakmai tevékenysége az összes közlekedési ágazatra, a közúti, a vasúti, a hajózási és a légügyi területre is kiterjed. Az ország valamennyi megyéjében kirendeltséggel és ügyfélszolgálattal rendelkezik, szolgáltatásaival évente közel 400 ezer ügyfelet szolgál ki gördülékenyen és magas színvonalon.

A Vizsgaközpont mottója:

A biztonsághoz mérjük a tudást!


A KAV a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 18. § (8), (13) bekezdéseiben, illetve a 284/2018. (XII. 21.) Korm. rendeletben meghatározott közfeladatokat ellátó szervezet. A társaság alapítója a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft.

A hajózási ágazat a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvényben, illetve a hajózási vizsgaközpont kijelöléséről szóló 247/2019. (X. 24.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően végzi tevékenységét.

A vasúti ágazat a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény, valamint a vasúti vizsgaközpont kijelöléséről szóló 246/2019. (X. 24.) Korm. rendelet alapján folytatja működését.

A társaság a távoli pilóta vizsgák szervezését a 6/2021. (II. 5.) számú ITM rendelet alapján végzi.

A társaság a légügyi vizsgák szervezését A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény alapján végzi.


A Vizsgaközpont feladatai közlekedési szakterületekre lebontva:


A Vizsgaközpont konkrét feladatai a következők:

KÖZÚT

 • közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatása
  • vizsgaigazolás kiállítása a sikeres közúti járművezetői vizsgát követően
  • képzőszervek megbízása a közúti közlekedési szakemberek vizsgáinak szervezésére
 • közúti járművezetők utánképzésének szervezése
 • közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek képzésének, továbbképzésének, utánképzésének, vizsgáztatásának ellenőrzése és szakfelügyelete

PÁLYAALKALMASSÁG

 • a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálata
 • közlekedéspszichológiai igazságügyi szakértői vizsgálatok elvégzése
 • igazolások kiállítása, felülvizsgálati kérelmek elbírálása

VASÚT

 • az alapvizsga és az időszakos vizsga lebonyolítása (a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók esetében)
 • részvétel a vizsgák lebonyolításával kapcsolatos jogszabálytervezetek véleményezésében,
 • együttműködés a feladatkörrel kapcsolatos tevékenységet folytató hazai és határon túli civil szervezetekkel, érdekképviseleti és egyéb szervezetekkel, testületekkel.

HAJÓZÁS

 • a belvízi és tengeri hajós képesítések megszerzésére irányuló vizsgák vonatkozásában a kérelmezett vizsgaalkalmak elfogadása,
 • a vizsgaalkalmakra történő jelentkezések elbírálása,
 • a hajózási vizsgák szervezése,
 •  a vizsgabizottság kijelölése valamint az ezekkel kapcsolatos adminisztráció elvégzése.

LÉGÜGY

 • A légiközlekedési szakszemélyzet – ide nem értve a léginavigációs és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzetek – szakszolgálati engedélyének megszerzéséhez szükséges elméleti vizsgáztatása.
 • A légijármű és repülőeszköz személyzeti rendelet szerinti vizsgáztatói tanúsítás megszerzéséhez szükséges elméleti vizsgáztatás.

DRÓN

 • A távoli pilóta képesítés megszerzéséhez szükséges vizsgák lebonyolítása.

A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont régiós szervezetei (Magyarország vármegyéi szerint):