A hajó kormányzása felügyelet mellett szóbeli kompetenciák

A vizsgatárgyak megnevezése: A hajó kormányzása felügyelet mellett

Vizsga típusa: Gyakorlati vizsga

A vizsgát belvízi géphajó fedélzetén kell lebonyolítani. A gyakorlati vizsgához használt vízi jármű jellemzőit a vizsgaszabályzat szabályozza. A vizsgán a vizsgázónak képesnek kell lennie a meghatározott vizsgaelemek végrehajtására egy olyan műszaki paraméterekkel rendelkező vízi járművel, amely az adott vízi járműre vonatkozó uniós minimumkövetelményeket kielégíti. A vizsgahajó hajózásra alkalmas állapotban, a megfelelő személyzettel álljon rendelkezésre.

A vizsgáztatók szabadon dönthetnek az egyes vizsgaelemek tartalmáról.

A vizsgázó legfeljebb 10 pontot érhet el minden elem esetén.

Az összes I. kategóriájú vizsgaelem értékelendő. Az I. kategóriájú vizsgaelemek esetében a sikeres vizsgához legalább 7 pontot el kell érnie a vizsgázónak. A 9 darab II. kategóriájú vizsgaelemből 7 vizsgaelemet értékelni kell és legalább 42 pontot el kell érni ebben a kategóriában a sikeres vizsgához.

 VIZSGAELEMEK
A főbb európai belvízi utak, kikötők és terminálok jellemzőinek ismertetése az útvonal előkészítéséhez és a kormányzáshoz.
- legfontosabb nemzeti és nemzetközi belvízi utak
- európai belvízi úthálózatban található fő kikötők és terminálok
- a vízépítési műtárgyak, a vízi utak profilja, a védműveknek a hajózásra gyakorolt hatása
- a folyók, csatornák és a tengeri jellegű belvízi utak osztályozási jellemzői (mederszélesség, part típusa, partvédelem, vízállás, vízmozgás, hidak hajózó nyílásának magassága és szélessége és mélység)
- a tengeri jellegű belvízi utakon való hajózáshoz szükséges navigációs segédeszközök és műszerek
- az út előkészítése és a kormányzás, a különböző típusú belvízi utak jellemzőinek ismerete alapján
II. kategória
A vízi jármű üzemeltetéséhez szükséges dokumentációra vonatkozó ismeretek alkalmazása.
- a vízi jármű kötelező dokumentációja jelentőségének ismertetésére a nemzet(köz)i követelmények és jogszabályok összefüggésében
II. kategória
Hajózási és műszaki információk beszerzése a hajózás biztonságának fenntartása érdekében. I. kategória
A vízi jármű kormányzása a kormányzásért felelős utasításainak megfelelően a kormányberendezés megfelelő használatával.
- a vízi jármű felügyelet mellett történő kormányzása
- a hajóvezető utasításainak betartása
I. kategória
A vízi jármű kormányzása a kormányzásért felelős utasításainak betartásával, figyelembe véve a szél és az áramlás hatását.
- a szél hatásának figyelembevétele a kormányzás során
- az áramlások hatásának figyelembevétele a kormányzás során
I. kategória
Navigációs segédeszközök és műszerek felügyelet mellett történő használata.
- a fényjelzések által szolgáltatott információk használata
- a bójarendszer által szolgáltatott információk használata
- a térképek által szolgáltatott információk használata
- az iránytű megfelelő használata
- a fordulási szögsebességjelző készülék megfelelő használata
- a sebességmérő megfelelő használata
- a kormánylapát-állásszög visszajelző megfelelő használata
- a radar megfelelő használata
I. kategória
Az általános rendelkezések, jelzések, jelek és jelölési rendszer figyelembevétele.
- a vízi jármű nappali és éjszakai jelölési rendszerének, jeleinek és hangjelzéseinek kezelése és karbantartása
I. kategória
A zsilipeken és hidak alatt történő áthaladás során követendő szabályok betartása.
- megfelelő eljárások alkalmazása a zsilip vagy híd megközelítése, a behaladás, zsilipelés és a kihaladás során
II. kategória
Forgalomirányítási rendszerek használata.
- a zsilipeken, vízlépcsőkön és hidakon elhelyezett nappali és éjszakai jelzések azonosítása
- az illetékes hatóságok, mint például a hídkezelők, a zsilipkezelők és a forgalomirányítók utasításainak követése
- a rádióberendezések vészhelyzetekben történő használata
II. kategória
Információs és kommunikációs rendszerek használata.
- a vízi jármű (mobil) telefonrendszerének használata
- a vízi jármű rádiójának (műholdas) rendszerének használata
- a vízi jármű TV és kamera rendszerének használata
- a belvízi AIS adatoknak más vízi járművek megszólítása céljából való használata
II. kategória
Egyszerű feladatok megoldása különböző típusú digitális eszközök, információs szolgáltatások - például a folyami információs szolgáltatások (RIS) - és a kommunikációs rendszerek segítségével. II. kategória
Tények bemutatása műszaki szakkifejezések használatával.
- a szükséges műszaki és hajózási kifejezések, valamint a szabványosított kommunikációs kifejezésekben előforduló, szociális szempontokkal kapcsolatos kifejezések használata
II. kategória
A különböző vízi járművek megkülönböztetése.
- a leggyakoribb vízi jármű típusok, beleértve az európai belvízi közlekedésben előforduló kötelékek jellemzőinek ismertetése
II. kategória
A belvízi vízi járművek felépítésére és vízben való viselkedésére vonatkozó ismeretek alkalmazása, különösen a stabilitás és a szilárdság tekintetében.
- a vízi jármű viselkedésének ismertetésére különböző terhelési viszonyok között, a vízi jármű stabilitásával és szilárdságával összefüggésben
II. kategória