Hajóvezető (uniós)

 

Hajóvezető a fedélzeti személyzet olyan tagja, aki képesítéssel rendelkezik arra, hogy az uniós tagállamok belvízi útjain vízi járművet vezessen, és az általános felelősséget viseli a vízi járműért, ideértve a személyzetet, az utasokat és a rakományt. A hajóvezető képesítés – nagy kötelék vezetésére csak az arra vonatkozó kiterjesztéssel – bármely vízi jármű és azok köteléke vezetésére és gépi berendezéseinek kezelésére jogosít. Azokon a vízterületeken, ahol a jogszabály vonalvizsgát ír elő feltételként a vízi jármű vezetéséhez, a vezetés feltétele a teljesített vonalvizsga bejegyzése a hajóvezetői képesítésbe.

A hajóvezetői bizonyítvány az alábbi különleges engedélyekkel egészíthető ki:

Fenti kiegészítő képesítések a hajóvezetői bizonyítványba kerülnek bevezetésre.

A cseppfolyósított földgázzal üzemelő vízi jármű vezetéséhez a Cseppfolyósított gázzal (LNG) foglalkozó szakember >> képesítő okmánnyal is kell rendelkezni.

A hajóvezetői uniós képesítő bizonyítványának kiállításához vagy megújításához az egészségi alkalmasság a belvízi hajósok vizsgálatára jogosult orvos által kiállított érvényes orvosi igazolással igazolható, a kiállított orvosi igazolás keltezése nem lehet korábbi, mint az uniós képesítő bizonyítvány kérelmezését megelőző három hónap.
A hajóvezetői képesítő bizonyítvány időbeli hatálya az előírt következő orvosi vizsgálat napjáig, de legfeljebb 13 évig tart.

A hajóvezetői képesítés megadásának minimumkövetelményei

Az uniós képesítő bizonyítvány annak részére állítható ki, aki rádiókezelői bizonyítvánnyal rendelkezik, és a személyazonosságát egészségi alkalmasságát és az eljárási díj megfizetését igazolja, továbbá nem rendelkezik már korábban kiállított, azonos szintű, hatályos uniós képesítő bizonyítvánnyal, továbbá

 • 18. életévét betöltötte, a hajózási hatóság által jóváhagyott képzési programot végzett el, legalább három év időtartamú, jóváhagyott képzési programot végzett el, amely az irányítási szintű feladatok tekintetében a kompetenciákra vonatkozóan e mellékletben meghatározott követelményeken alapult, továbbá 360 nap hajózási idővel rendelkezik, amit a képzés részeként vagy annak befejezése után teljesített, vagy
 • 18. életévét betöltötte, uniós kormányosi képesítő bizonyítvánnyal vagy az unió által elismert kormányosi képesítő bizonyítvánnyal rendelkezik; a vizsgaközpont által lebonyolított, képesítő vizsgán vett részt, ami igazolja, hogy megfelel az adott irányítási szintű feladatok tekintetében a kompetenciákra vonatkozóan az e mellékletben meghatározott követelményeknek, és legalább 180 nap hajózási idővel rendelkezik, vagy
 • 18. életévét betöltötte, legalább 540 nap hajózási idővel rendelkezik, vagy legalább 180 nap hajózási idővel rendelkezik és igazolni tudja, hogy tengeri hajón, a fedélzeti személyzet tagjaként legalább 500 nap munkatapasztalatot szerzett, valamint a vizsgaközpont által lebonyolított, képesítő vizsgán vett részt, ami igazolja, hogy megfelel az adott irányítási szintű feladatok tekintetében a kompetenciákra vonatkozóan ezen mellékletben meghatározott követelményeknek, vagy
 • legalább ötéves, valamely jóváhagyott képzési programra történő jelentkezés előtt szerzett munkatapasztalattal, legalább másfél év időtartamú a hajózási hatóság által jóváhagyott képzési programot végzett el, amely az irányítási szintű feladatok tekintetében a kompetenciákra vonatkozóan a meghatározott követelményeken alapult, a jóváhagyott képzési program részeként legalább 180 nap hajózási idővel rendelkezik, és legalább 180 nap hajózási időt teljesített annak befejezése után, vagy
 • egy képzési programra történő jelentkezést megelőzően egy tengeri hajón, a fedélzeti személyzet tagjaként legalább 500 nap munkatapasztalatot szerzett, , legalább másfél év időtartamú a hajózási hatóság által jóváhagyott képzési programot végzett el, amely az irányítási szintű feladatok tekintetében a kompetenciákra vonatkozóan a meghatározott követelményeken alapult, a jóváhagyott képzési program részeként legalább 180 nap hajózási idővel rendelkezik, és legalább 180 nap hajózási időt teljesített annak befejezése után, vagy
 • egy képzési programra történő jelentkezést megelőzően legalább három év időtartamú szakképzési programot végzett el, legalább másfél év időtartamú hajózási hatóság által jóváhagyott képzési programot végzett el, amely az irányítási szintű feladatok tekintetében a kompetenciákra vonatkozóan az a meghatározott követelményeken alapult, a jóváhagyott képzési program részeként legalább 180 nap hajózási idővel rendelkezik, és legalább 180 nap hajózási időt teljesített annak befejezése után.

A hajóvezető képesítés megszerzéséhez elméleti és gyakorlati vizsgát kell tenni.

A Vizsgaközpont által lebonyolított hajóvezető vizsgára való jelentkezéshez szükséges feltételek:

 • személyazonosság igazolása
 • az előírt képzési program teljesítésének igazolása
 • az előírt hajózási idő meglétének igazolása
 • egészségi alkalmasság igazolása (a képesítés megszerzését igazoló okmány kiállításához a kérelem benyújtását megelőző legfeljebb 3 hónapon belül kiadott orvosi igazolással)
 • 2 darab színes igazolványkép benyújtása
 • a teljes vizsgadíj befizetése

Vizsgatárgyak (kérdésbankok a linkekre kattintva érhetők el) 

Az a vizsgázó, aki nem teljesített valamilyen üzemeltetési szintre vonatkozó alkalmassági követelményeken alapuló jóváhagyott képzési programot, és nem teljesített valamely Vizsgaközpont által végzett, az üzemeltetési szintre vonatkozó alkalmassági követelményeknek való megfelelőség ellenőrzésére szolgáló kompetencia-felmérést sem, köteles teljesíteni a Kiegészítő modul, I. kategóriájú kompetenciák és Kiegészítő modul, II. kategóriájú kompetenciák vizsgatárgyakat.

A hajóvezetői képesítő bizonyítvány megszerzéséhez szükséges gyakorlati vizsga szimulátoron történő teljesítéséhez, a vizsga követelményei megegyeznek a hivatásos hajós képesítésekről szóló 12/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 4. mellékletben foglalt feltételekkel.

Felmentések >>
Jelentkezés vizsgára >>
Képzőszervek >>
Vizsgadíjak >>
Okmányigénylés >>