Kiegészítő modul, II. kategóriájú kompetenciák

A vizsgatárgyak megnevezése: Kiegészítő modul, II. kategóriájú kompetenciák.

Vizsga típusa: Gyakorlati vizsga

A vizsgáztatók szabadon dönthetnek az egyes vizsgaelemek tartalmáról.

A vizsgáztatóknak a lenti táblázat 12 darab vizsgaeleméből legalább 8 elemet végre kell hajtatniuk.

A vizsgázó legfeljebb 10 pontot érhet el minden elem esetén.

A vizsgázónak a vizsga eredményességéhez, sikeres minősítéséhez legalább 40 pont összpontszámot el kell érnie

 VIZSGAELEMEK
1. Az alkalmazandó eljárásoknak a fedélzeti személyzet tagja számára történő elmagyarázása és bemutatása a zsilipeken, gátak mellett és hidak alatt történő áthaladás során.
2. A berakodott vagy kirakodott rakomány mennyiségének meghatározására szolgáló módszerek használata.
3. A folyékony rakomány mennyiségének kiszámítása a szondák vagy tartálytáblázatok, illetve mindkettő segítségével.
4. A fenékvíz- és ballasztrendszer biztonságos működésének, üzemeltetésének és karbantartásának elmagyarázása, beleértve a következőket: az átszivattyúzási műveletekkel kapcsolatos incidensek bejelentése, illetve képesség a tartályokban lévő folyadékszintek helyes mérésére és jelentésére.
5. A szivattyúk, csővezetékrendszerek, fenékvíz- és ballasztrendszerek karbantartása és gondos kezelése.
6. Az összes lakóterület és a kormányállás megtisztítása, valamint a háztartásnak a higiéniai szabályok betartásával történő megfelelő vezetése, beleértve a saját lakóhelyiségért való felelősségvállalást.
7. A vízi jármű külső részeinek, a hajótestnek és a fedélzetnek a megfelelő sorrendben, a megfelelő anyagok használatával történő megtisztítása és konzerválása a környezetvédelmi szabályok szerint.
8. A vízi jármű gondos kezelése és a háztartási hulladéknak a környezetvédelmi szabályok szerint történő ártalmatlanítása.
9. A kötelek és sodronykötelek biztonságos használata és tárolása a biztonságos munkavégzési gyakorlatok és szabályok szerint.
10. Az úszástudás mentési műveletek céljára történő alkalmazása.
11.  Mentőfelszerelések használata mentési műveletek esetén, valamint az áldozatok mentése és szállítása.
12. A menekülési útvonalak szabadon tartása.