Utazástervezés, I. kategóriájú kompetenciák

A vizsgatárgy megnevezése: Utazástervezés, I. Kategóriájú kompetenciák

Vizsga típusa: Esettanulmány vizsga

A feladat kiírásában az alábbi alapadatok lesznek megadva:

 • A hajó alapparaméterei
 • A hajó köbözési bizonyítványa
 • A tervezendő út kiindulási és érkezési kikötője
 • Az útvonalon lévő hidak paraméterei
 • Az útvonalon lévő zsilipek paraméterei
 • Az útvonalon lévő gázlók paraméterei
 • Az útvonal kezdőnapja
 • A kezdőnapon tapasztalt vízállás és annak várható változás jelentése
 • A berakandó áru mérőszáma
 • A kikötők rakodási normái
 • A hajó üzemmódja
 • A hajónapló tájékoztató része
 • A hajó személyzetének pihenőidőkre vonatkozó információja
 • A hajó üres merülésekor felvett merülési jegyzőkönyve
 • A hajó üzemanyagtartályainak telítettségi adata
 • A hajó fogyasztási normája (állóvízi, hegymeneti, völgymeneti)
 • A kiadott Hajósoknak Szóló Hirdetmények
 • A víziút osztályba sorolásának adatai

Tartalmaznia kell a feladatnak egy határátlépést, egy hidat és egy zsilipet. Szintén tartalmaznia kell egy szabadfolyású szakaszt, és egy olyat, amelyen nincs áramlás (csatornát). A minimum hajózási idő, amelyet az utitervnek tartalmaznia kell, az 72 óra.

A vizsgán nem követelhető meg olyan tudás, amely speciális ismeretet igényel (nagy kötelékekre vonatkozó, vonalvizsgára, radarra, LNG-re vonatkoztatva). Amennyiben a számoláshoz, vagy az elméleti vizsgához ilyen tudás szükséges, akkor azt a vizsgázó rendelkezésére kell bocsátani, és azt kell értékelni, hogy hogyan használja fel a kapott adatokat.

Mintafeladat >>

A vizsgán kapott konkrét feladat értékelése az alábbi táblázatban lévő kompetencia elemek értékelésével történik.

A vizsgáztatónak 10 elemet kell értékelnie.

A vizsgázó legfeljebb 10 pontot érhet el minden elem esetén.

A vizsgázónak a vizsga eredményességéhez, sikeres minősítéséhez minden elemnél 10 pontból legalább 7 pontot el kell érnie.

 VIZSGAELEMEK
1. Hajózás az európai belvízi utakon, beleértve a zsilipeket és hajóemelőket a szállítmányozóval kötött hajózási megállapodások szerint.
2. A műszaki szerkezeteknek és a vízi utak profiljainak figyelembevétele, illetve óvintézkedések alkalmazása.
3. A vízi jármű biztonságához szükséges személyzeti feltételek biztosítása az alkalmazandó szabályoknak megfelelően.
4. A vízi jármű vízzáróságának védelmére szolgáló intézkedés meghozatala.
5. A rakomány és az utasok szállítására vonatkozó különleges előírások figyelembevétele.
6. Rakományelrendezési terv megalkotása, beleértve a rakományok berakodására és a ballasztrendszerekre vonatkozó ismereteket, a hajótest feszültségének elfogadható határértékek között tartása érdekében.
7. A berakodási és kirakodási eljárások irányítása a biztonságos szállításra tekintettel.
8. A rakományoknak és a rakományműveleteknek a hosszanti úszáshelyzetre és a stabilitásra gyakorolt hatásának figyelembevétele.
9. A vízi jármű tényleges tonnatartalmának ellenőrzése, stabilitási és hosszanti úszáshelyzeti rajzok és feszültségszámítási berendezések használata, beleértve az ADB-t (automatikus adatbázis) is a rakományelrendezési terv ellenőrzésére.
10. Kommunikáció az utasokkal a vészhelyzetek során.
11. A hajóbizonyítvány, illetve a vízi járművel és annak működésével kapcsolatos más dokumentumok érvényességének ellenőrzése és figyelemmel kísérése.
12. A biztonsági előírások betartása minden munkafolyamat során a vonatkozó biztonsági intézkedések alkalmazásával a balesetek elkerülése érdekében.