Nagy kötelékek vezetése

A nagy kötelékek vezetésére jogosító különleges engedély olyan tolt kötelék esetében szükséges, amelynél a kötelék teljes hosszának és teljes szélességének szorzata legalább 7000 négyzetméter.

A képesítés megszerzéséhez rendelkezi kell hajóvezető (uniós) képesítéssel.

A képesítés kiállításához le kell cserélni a már meglévő hajóvezetői képesítést, mivel új hajóvezetői képesítő okmány kerül kiállításra, amelynek a kódolt egyedi engedélyek rovatába C (nagy kötelékek vezetése) bejegyzés kerül.

A nagy kötelékek vezetésére jogosító képesítés kiállításának további feltétele, hogy a kérelmező legalább 720 nap hajózási idővel rendelkezik, és ebből legalább 540 nap hajózási időt szolgált képesített hajóvezetőként, és legalább 180 nap hajózási időt nagy kötelék irányításában.

A nagy kötelékek vezetésére jogosító képesítés kiállításához szükséges nagy kötelék irányításában eltöltött legalább 180 nap hajózási időt legalább kormányosi munkakörben kell teljesíteni.

A hajózási idővel kapcsolatban meghatározott minimumkövetelmények igazoláshoz elfogadható a hajónapló, vagy annak a hajóvezető által hitelesített másolatának benyújtása, vagy a hajós szolgálati könyvben igazolt – nagy köteléken teljesített – szolgálat. Nem magyar lajstromban nyilvántartott hajó esetében a hatóság bekérheti a hajóbizonyítvány másolatát is, amennyiben a vízi jármű műszaki paramétereire vonatkozó információk nem állnak rendelkezésre és hiteles nyilvános adatbázisból nem elérhetőek.

A nagy kötelékek vezetésére jogosító hajóvezetői képesítés a kiállítástól számított 5 évig hatályos, melynek lejártát követően a Vizsgaközpont kérelemre új képesítő okmányt állít ki.

Okmányigénylés >>