Kiegészítő modul, I. kategóriájú kompetenciák

A vizsgatárgyak megnevezése: Kiegészítő modul, I. kategóriájú kompetenciák.

Vizsga típusa: Gyakorlati vizsga

A vizsgáztatók szabadon dönthetnek az egyes vizsgaelemek tartalmáról.

A vizsgáztatóknak a lenti táblázat 25 darab vizsgaeleméből legalább 20 elemet végre kell hajtatniuk.

A vizsgázó legfeljebb 10 pontot érhet el minden elem esetén.

A vizsgázónak a vizsga eredményességéhez, sikeres minősítéséhez minden elemnél 10 pontból legalább 7 pontot el kell érnie.

 VIZSGAELEMEK
1. A fedélzeten rendelkezésre álló anyagok, például csörlők, bakok, kötelek és sodronyok használata a vonatkozó munkabiztonsági intézkedések figyelembevételével, beleértve az egyéni védőeszközök és mentőeszközök használatát.
2. Tolt bárkák kötelékeinek felcsatolása és lecsatolása a szükséges berendezések és anyagok felhasználásával.
3. A fedélzeten rendelkezésre álló felszereléseknek és anyagoknak a felcsatolási műveletekhez való felhasználása, a vonatkozó munkabiztonsági intézkedések figyelembevételével, beleértve az egyéni védőeszközök és mentőeszközök használatát.
4. Horgonyzási manőverek bemutatása.
5. A fedélzeten rendelkezésre álló felszereléseknek és anyagoknak a horgonyzási műveletekhez való felhasználása, a vonatkozó munkabiztonsági intézkedések figyelembevételével, beleértve az egyéni védőeszközök és mentőeszközök használatát.
6. A vízi jármű vízzáróságának biztosítása.
7. Az ellenőrzőlista szerinti munkák elvégzése a fedélzeten és a lakóterekben, mint például a nyílások és rakterek vízszigetelése és biztosítása.
8. A vízi jármű nappali és éjszakai jelölési rendszerének, jeleinek és hangjelzéseinek kezelése és karbantartása.
9. A gépházban lévő gépek üzemeltetése és irányítása az eljárásokat követve.
10. A motorok üzemeltetést követő leállítási műveleteinek előkészítése és végrehajtása.
11. A fenékvíz-, a ballaszt- és a rakományszivattyúzó rendszerek üzemeltetése.
12. Hidraulikus és pneumatikus rendszerek használata.
13. Kapcsolótábla használata.
14. Partiáram-ellátás használata.
15. Biztonságos munkavégzési eljárások alkalmazása a motorok és berendezések karbantartása vagy javítása során.
16.  A gépháznak és a motoroknak a megfelelő tisztítószerekkel történő megtisztítása.
17. Az összes műszaki berendezés műszaki utasításoknak megfelelő gondos kezelése és karbantartása, valamint a karbantartási programok (beleértve a digitálisakat is) alkalmazása.
18. Sodronykötelek és kötelek fonása, csomók alkalmazása azok rendeltetése szerint, továbbá a sodronyok és kötelek karbantartása.
19. A szükséges műszaki és hajózási kifejezések, valamint a szabványosított kommunikációs kifejezésekben előforduló, szociális szempontokkal kapcsolatos kifejezések használata.
20.  A fedélzeten előforduló kockázatokkal kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzése.
21. Olyan tevékenységek megakadályozása, amelyek kockázatot jelenthetnek a személyzetre vagy a vízi járműre nézve.
22. Egyéni védőeszközök használata.
23. Vészhelyzeti kommunikációs és riasztórendszerek és berendezések használata.
24. A különböző tűzoltási módszerek alkalmazása, valamint az oltókészülékek és az állandó berendezések használata.
25. Orvosi elsősegély nyújtása.