Radarhajós (uniós)

A radarhajós (kiegészítő) képesítés a vízi jármű radarral való vezetésére jogosít bármely vízterületen.

A radar segítségével történő hajózásra vonatkozó különleges engedély (radarhajós képesítés) megszerzéséhez vizsgát kell tenni.

Vizsgatárgyak:

 • A radarhajós elméleti vizsga (tesztvizsga)
 • A radarhajós gyakorlati vizsga 

A vizsgára az jelentkezhet, aki:

 • Személyazonosságát igazolta,
 • érvényes Uniós vagy A vagy B kategóriájú hajóvezető képesítéssel rendelkezik,
 • hajóvezető vagy kormányos szolgálatban - a hajózási hatóság által igazoltan - menetben töltött, a hajóvezetői képesítés megszerzését követően olyan nagyhajón teljesített 120 hajózási nap hajózási idővel rendelkezik, amelyen radarberendezés működik,
 • a teljesített szolgálatokat, az időszakra vonatkozóan hajónapló vagy a vízijármű vezetője által hitelesített hajónapló kivonat vizsgaközponthoz történő benyújtásával igazolta,2 db színes igazolványképet benyújtott, és
 • a vizsgadíj befizetését igazolta.

A radar segítségével hajózó hajóvezető kompetenciájának felmérésére szolgáló gyakorlati vizsgákhoz használt vízi járműveknek meg kell felelniük az ES-TRIN 2017/1 (1) szabvány cikkében foglalt műszaki követelménynek. A vízi járműveknek működőképes belvízi ECDIS rendszerrel vagy az elektronikus térképek megjelenítésére szolgáló hasonló eszközzel kell rendelkezniük.

A radarhajós elméleti és gyakorlati vizsgán a hivatásos hajós képesítésekről szóló 12/2022. (IV.14.) ITM rendelet 6. számú mellékletének 1-3. pontjai szerinti, a képesítés megszerzéshez szükséges kompetenciák kerülnek számonkérésre.

Az elméleti vizsga elemeinek összefoglalása:

 • radarelmélet, radarberendezés működése;
 • radarkészülék kezelése, zavarjelenségek;
 • radarkép kiértékelése;
 • fordulásjelző működése és használata, ECDIS;
 • hajóvezetésre vonatkozó szabályok korlátozott látási viszonyok között.

A gyakorlati vizsga vizsgaelemeinek összefoglalása:

 • felkészülés radarhajózásra,
 • hajózás radarral és ECDIS készülékkel (hegy- és völgymenetben, fordulás, találkozás, előzés, várakozás), ki- és behajózás kikötőbejáratban, hídnyílásban, szűkületben,
 • zavarjelenségek (pl. többszörös vagy hamis visszhang) kezelése,
 • magatartás különleges helyzetben.

A képesítés kiállításához le kell cserélni a már meglévő hajóvezetői bizonyítványt. Az újonnan kiállított hajóvezetői képesítő okmányon a kódolt egyedi engedélyek rovatába R (radarhajós) bejegyzés kerül.

Az uniós képesítő bizonyítvány kiállításának kérelméhez benyújtott egészségi alkalmassági igazolás keltezése az uniós képesítő bizonyítvány kérelmezését megelőző három hónapnál nem lehet korábbi.

Felmentések >>
Jelentkezés vizsgára >>
Vizsgakérdések >>
Vizsgadíjak >>
Okmányigénylés >>