Szolgálati célú kisgéphajó-vezető

A szolgálati célú kisgéphajóvezető képesítés legfeljebb 12 fő utas-befogadóképességű, magányos vagy bármilyen alakzatban csak szolgálati célú kishajót továbbító - kivéve a mentés idejét -, szolgálati kisgéphajó vezetésére és gépi berendezésének a kezelésére jogosít.

Szolgálati hajó az a hajó, amely vízirendészeti, határőrizeti, vám- és pénzügyőri, katasztrófavédelmi, környezetvédelmi, természetvédelmi, hajózási, vízügyi, tűzoltási, vízi- és műszaki mentési, honvédelmi szolgálati céllal közlekedik.

Vizsgatárgyak:

 • Hajózási szabályzat, IV. szint
 • Hajóvezetéstan, IV. szint
 • Hajózási földrajz, vízrajz, meteorológia
 • Hajóelmélet, a hajók szerkezete és építése, hajógéptan
 • Jog és a hajózási képesítésről szóló rendelet ismerete
 • Elsősegély-nyújtási, környezet és tűzvédelmi ismeretek
 • Gyakorlati vizsga

A vizsgára bocsátás feltételei

 • Betöltött 18. életév.
 • Érvényes hajós szolgálati könyv (HSZK).
 • Fedélzeti szolgálat ellátására vonatkozó egyészségi alkalmasság igazolása
 • A gyakorlat megszerzésének módjai: 
  • -> hajózási szakképzésben szerzett képesítő bizonyítvány vagy jóváhagyott szolgálati kisgéphajó-vezetői, vagy hivatásos kisgéphajó-vezetői, vagy a szolgálati kisgéphajó-vezető vizsga tantárgyait magába foglaló egyéb képzés igazolt elvégzése és 
  • -> fedélzeti szolgálatban eltöltött 4 havi szolgálati célú vagy hivatásos hajózási gyakorlat, vagy
  • -> kedvtelési célú kishajó-vezetői bizonyítvány és fedélzeti szolgálatban eltöltött 3 havi hivatásos vagy szolgálati célú hajózási gyakorlat.
 • Legalább alapfokú (8 általános) iskolai végzettség megléte.
 • Vizsgadíj befizetésének igazolása.
 • Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki nem áll az adott vízi jármű vezetésétől való eltiltás hatálya alatt. Ezt a feltételt a Vizsgaközpont a hatósági nyilvántartás alapján ellenőrzi.

A hajós szolgálati könyvben a szolgálati időkre és utakra, gyakorlatra vonatkozó bejegyzés akkor tekinthető igazoltnak, ha azt a hajózási hatóság nyilvántartásába bevezették.

A gyakorlat igazolása a hajózási hatóság által, illetve szolgálati célú gyakorlat esetén annak a szervezetnek a vezetője által történik, ahol a gyakorlat megszerzésére sor került.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki nem áll az adott vízi jármű vezetésétől való eltiltás hatálya alatt. Ezt a feltételt a Vizsgaközpont a hatósági nyilvántartás alapján ellenőrzi.

Felmentések >>
Jelentkezés vizsgára >>
Vizsgakérdések és kérdésbankok >>
Képzőszervek >>
Vizsgadíjak >>
Okmányigénylés >>