Hajóelmélet, a hajók szerkezete és építése, hajógéptan

A vizsgatárgy megnevezése: Hajóelmélet, hajók szerkezete és építése, hajógéptan ismeretek

Vizsga típusa: Feleltválasztós tesztvizsga

A tesztlap 12 feleletválasztós tesztkérdést tartalmaz

A tesztkérdések helyes megválaszolása kérdésenként 1 pontot ér. Helyes válaszadásnak számít, ha a kérdésekhez tartozó válaszok közül a helyes választ adó válaszlehetőség kerül a tesztlapon megjelölésre.

A vizsgatárgy sikeres minősítést (M) kap, ha a 12 kérdésből legalább 9 esetében a helyes választ jelöli meg a vizsgázó.

A vizsga a kérdések megismerésétől számítva, legfeljebb 12 percig tart.

A vizsgán segédeszköz nem használható.

VIZSGAKÉRDÉSEK >>