Hivatásos gyakorlati vizsga

A gyakorlati vizsgán az adott képesítéssel ellátható szolgálatokhoz kapcsolódó feladatokat, tevékenységeket, vezetői vizsga esetén az úszólétesítmény vagy kötelék jellemző műveleteit, az esetlegesen előforduló vártalan helyzetek gyakorlati megoldását, továbbá a személyzet irányítására való alkalmasságot kell bemutatni. Ismertetni kell az adott úszólétesítménnyel végezhető tevékenységhez szükséges feltételeket. Nem vezetői képesítések esetében vizsgálni kell a szolgálat ellátása során felmerülő feladatokban szerzett kellő jártasságot, annak gyakorlati bemutatásával.

A feladatokat a hajóbizonyítványban előírt minimális személyzettel kell végrehajtani. Ebben az esetben a hajó indulásakor ki kell jelölni a vizsgázó által irányított legénység tagjait. A hajón tartózkodó más személyektől a vizsgázó nem kérhet, és nem kaphat segítséget.

Az elvégzendő feladatokat a vizsgabiztos(ok) határozzák meg. A vizsga sikeressége tekintetében a hajón tartózkodó vizsgabiztos(ok) dönt(enek) a vizsgázó által bemutatott tevékenység összességét értékelve.

A vizsga - a többi elvégzett vizsgafeladat sikerességtől függetlenül - „nem felelt meg (B)” minősítéssel zárul, ha a hajó felelős vezetője szóbeli instrukciót ad, vagy beavatkozik a hajó vezetésébe vagy a közlekedési szabályok megsértése esetében, vagy, ha a saját vagy idegen hajó épsége vagy az emberek testi épsége veszélybe kerül.