Hajózási földrajz, vízrajz, meteorológia I.

A vizsgatárgy megnevezése: Hajózási földrajz, vízrajz, meteorológia

Vizsga típusa: Feleltválasztós tesztvizsga.

A tesztlap 8 feleletválasztós tesztkérdést tartalmaz.

A tesztkérdések helyes megválaszolása kérdésenként 1 pontot ér. Helyes válaszadásnak számít, ha a kérdésekhez tartozó válaszok közül a helyes választ adó válaszlehetőség kerül a tesztlapon megjelölésre.

A vizsgatárgy sikeres minősítést (M) kap, ha a 8 kérdésből legalább 6 esetében a helyes választ jelöli meg a vizsgázó.

A vizsga a kérdések megismerésétől számítva, legfeljebb 8 percig tart.

A vizsgán segédeszköz nem használható.

VIZSGAKÉRDÉSEK >>