Kisgéphajó-vezető

Kisgéphajó-vezetői képesítés – a vonalvizsgának megfelelő vízterületen – a legfeljebb 12 fő utas-befogadóképességű, magányosan közlekedő vagy bármilyen alakzatban csak kishajót továbbító kisgéphajó vezetésére és gépi berendezésének a kezelésére jogosít.

A képesítés nem jogosít az Unió belvízi víziút rendszerének részét képező víziutakon (A Duna és a Tisza víziút rendszere) a hivatásos hajós képesítésekről szóló 12/2022. ITM rendelet hatálya alá tartozó úszólétesítményeken szolgálat ellátására.

Vizsgatárgyak:

 • Hajózási szabályzat, IV. szint
 • Hajóvezetéstan, IV. szint
 • Hajózási földrajz, vízrajz, meteorológia I. szint
 • Hajóelmélet, a hajók szerkezete és építése, hajógéptan
 • Jog és a hajózási képesítésről szóló rendelet ismerete
 • Elsősegély-nyújtási, környezet és tűzvédelmi ismeretek
 • Gyakorlati vizsga

A vizsgára bocsátás feltételei

 • Betöltött 18. életév.
 • Érvényes hajós szolgálati könyv (HSZK).
 • Fedélzeti szolgálat ellátására vonatkozó egyészségi alkalmasság igazolása
 • A HSZK-ban igazols hajózási gyakorlat, melynek megszerzési módjai:
  • - hajózási szakképzésben szerzett képesítő bizonyítvány és fedélzeti szolgálatban eltöltött 12 havi – átkelőjáratban közlekedő hajó vezetéséhez 8 havi – hajózási gyakorlat, vagy
  • - jóváhagyott kishajó-vezetői képzés igazolt elvégzése és 
   • - fedélzeti szolgálatban eltöltött 14 havi – átkelőjáratban közlekedő hajón vagy vitorlás kishajón szerzett 10 havi – hajózási gyakorlat, vagy
   • - kedvtelési célú kishajó-vezetői bizonyítvány és fedélzeti szolgálatban eltöltött 6 havi hajózási gyakorlat, vagy
   • - szolgálati kisgéphajón szerzett 12 havi hajóvezetői gyakorlat, amelyet a hajózási hatóság igazol.
 • A vizsgára jelentkező személynek, ha az adott vizsgához előírt – általános -fedélzeti gyakorlatnak megfelelő időtartamú gépüzemi szolgálatot tud igazolni, a fedélzeti szolgálati időnek csak felét kell teljesítenie.
 • Legalább alapfokú (8 általános) iskolai végzettség megléte.
 • Vizsgadíj befizetésének igazolása.
 • Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki nem áll az adott vízi jármű vezetésétől való eltiltás hatálya alatt. Ezt a feltételt a Vizsgaközpont a hatósági nyilvántartás alapján ellenőrzi.

A hajós szolgálati könyvben a szolgálati időkre és utakra, gyakorlatra vonatkozó bejegyzés akkor tekinthető igazoltnak, ha azt a hajózási hatóság nyilvántartásába bevezették.

Felmentések >>
Jelentkezés vizsgára >>
Vizsgakérdések és kérdésbankok >>
Képzőszervek >>
Vizsgadíjak >>
Okmányigénylés >>