C kategóriájú hajóvezetői képesítés

A „C” kategóriájú hajóvezetői képesítés által biztosított jogosultságok: 

 • A „C” kategóriájú hajóvezetői képesítés Magyarország területén – a különös kockázatúnak minősített szakaszokon csak a vonalvizsgának megfelelő vízterületen – jogosít:
  • -> hajóparancsnoki szolgálat ellátására magányosan közlekedő gépi meghajtású hajón (kivéve a 600 főnél több utas szállítására engedélyezett termes személyhajón és a 100-nál több fekhellyel rendelkező kabinos személyhajón), valamint olyan köteléken, amely esetében a kötelék teljes hossza és teljes szélessége szorzatának értéke legfeljebb 4000 négyzetméter;
  • -> hajóparancsnoki szolgálat ellátására vitorlás hajón vitorlás kishajó vezetésére jogosító képesítés birtokában;
  • a jogszabályban leírt képesítések helyettesíthetőségi rendje alapján (5. számú melléklet a 15/2001. (IV. 27.  ) KöViM rendelethez), további szolgálatok ellátására.

A képesítés megszerzéséhez előírt vizsga tárgyai:

A vizsgára bocsátás feltételei:

 • Betöltött 18. életév
 • Érvényes hajós szolgálati könyv (HSZK) megléte
 • Fedélzeti szolgálat ellátására vonatkozó egyészségi alkalmasság igazolása
 • Jóváhagyott hajóvezetői képzés sikeres elvégzésének igazolása és
  • -> legalább 360 nap hajózási gyakorlat, amit a képzés részeként vagy annak befejezése után teljesített, vagy
  • -> legalább 540 nap hajózási gyakorlat a fedélzeti személyzet tagjaként, vagy
  • -> legalább 180 nap hajózási gyakorlat a fedélzeti személyzet tagjaként és tengeri hajón, a fedélzeti személyzet tagjaként legalább 500 nap munkatapasztalat igazolása
 • Belvízi hajózási rádiótelefon kezelői képesítés megléte
 • Legalább alapfokú (8 általános) iskolai végzettség megléte
 • Vizsgadíj befizetésének igazolása
 • A vízijármű vezetésétől jogerős ítélettel eltiltott személy az eltiltás ideje alatt gyakorlati vizsgára nem bocsátható

Felmentések >>
Jelentkezés vizsgára >>
Képzőszervek >>
Vizsgadíjak >>
Okmányigénylés >>