C kategóriájú hajóvezetői képesítés

 

A „C” kategóriájú hajóvezetői képesítés jogosít: 

 • a Dunán és vízrendszerén, hajóparancsnoki szolgálat ellátására 
  • > magányosan közlekedő hajón, kivéve a 600 főnél nagyobb utasbefogadó képességű termes személyhajót, és az 50-nél több fekhellyel rendelkező kabinos személyhajót;
  • > tolóhajókon, tolt kötelékeken, mellévett alakzatokon és egyéb merev kötelékeken, ahol a kötelék mérete nem haladja meg az egy tolóhajóból és legfeljebb 4 bárkából, gépnélküli hajóból álló, vagy az egy önjáró teherhajóból és legfeljebb 3 bárkából, gépnélküli hajóból álló méretet. A kötelék gépnélküli hajói közé kell számítani azt a kötelékben továbbított géphajót is, amelyen a gépi hajtás nem üzemel és a kormányzásban sem vesz részt; vontatott kötelék esetében a vontatható hajók száma megegyezik a tolt kötelék gépnélküli hajóinak számával;
 • géphajókormányosi szolgálat ellátására;
 • vitorlás hajó vezetésére (vitorlás hajó vezetésére jogosító hatósági bejegyzés esetén).

Azokon a szakaszokon, ahol az illetékes hatóságok vonalvizsga letételéhez kötik a hajó vezetését, a képesítés a benne feltüntetett vonalszakasz korlátozásokkal jogosít hajó vagy kötelék vezetésére.

A „C” kategóriájú hajóvezető bizonyítvány a Duna vízrendszerén kívüli vízterületre hajóvezetői képesítés kiadásához igazolásként nem alkalmazható.

Vizsgatárgyak:

 • Hajózási szabályzat, V. szint
 • Hajóvezetéstan, V. szint
 • Hajózási földrajz, vízrajz, meteorológia II. szint
 • Hajózási üzemeltetési ismeretek
 • ADN szabályzat, kereskedelmi és rakodástechnikai ismeretek
 • Hajóradar ismeretek
 • Gyakorlati vizsga

A vizsgára bocsátás feltételei

 • Betöltött 21. életév.
 • Érvényes hajós szolgálati könyv (HSZK).
 • Fedélzeti szolgálat ellátására vonatkozó egyészségi alkalmasság igazolása.
 • Az alábbaik szerint megszerzett, igazolt hajózási gyakorlat: 
  • > Jóváhagyott hajóvezetői képzésben történt igazolt részvétel, valamint legalább matróz szolgálatban 50%-ban nagyhajón eltöltött két év fedélzeti gyakorlat, vagy
  • > hajózási képzést nyújtó felsőoktatási intézményben szerzett oklevél, valamint legalább matróz szolgálatban 50%-ban nagyhajón eltöltött 18 havi fedélzeti gyakorlat, vagy
  • > érettségi bizonyítvány és hajózási szakképzésben szerzett képesítő bizonyítvány, valamint legalább matróz szolgálatban 50%-ban nagyhajón eltöltött 21 havi fedélzeti gyakorlat.
  • > Vitorlás hajó vezetésére jogosító képesítés megszerzéséhez vitorlás kishajó-vezetői (hivatásos) képesítés és 12 havi fedélzeti szolgálatban szerzett gyakorlat szükséges olyan vitorlás nagyhajón vagy vitorlás kishajón, amelyen 12 főnél több utas szállítását engedélyezték.
 • Belvízi hajózási rádiótelefon kezelői képesítés.
 • Legalább alapfokú (8 általános) iskolai végzettség megléte.
 • Vizsgadíj befizetésének igazolása.
 • Hajózási szakképzésben szerzett képesítő bizonyítvány vagy a Hajózási Hatóság által jóváhagyott, hajóvezetői képzés elvégzéséről szóló igazolás benyújtása.
 • Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki nem áll az adott vízi jármű vezetésétől való eltiltás hatálya alatt. Ezt a feltételt a Vizsgaközpont a hatósági nyilvántartás alapján ellenőrzi.

Felmentések >>
Jelentkezés vizsgára >>
Vizsgakérdések és kérdésbankok >>
Képzőszervek >>
Vizsgadíjak >>

Okmány kiállítás díja 3000 Ft.

Okmányigénylés >>