Belvízi kedvtelési célú hajós képesítések

Kisgéphajó-vezetői képesítés

 • A belvízi kedvtelési célú kisgéphajó-vezetői képesítés belvízen – beltenger kivételével – kedvtelési céllal közlekedő kisgéphajó vezetésére és gépi berendezéseinek kezelésére jogosít. Kishajónak minősül belvízen a 20 m testhosszúságot el nem érő és legfeljebb 12 fő utas befogadású hajó.
 • Belvízen a 14,7 kW-nál nagyobb motorteljesítményű, vagy a 7 m testhosszt elérő, vagy meghaladó kisgéphajó vezetéséhez kisgéphajó vezetői engedély szükséges.

Vizsgatárgyak:

 • Hajózási szabályzat
 • Hajózási ismeretek – kisgéphajó
 • Gyakorlati vizsga – kisgéphajó


Vitorlás kishajó-vezetői képesítés

 • A belvízi kedvtelési célú vitorlás kishajó-vezetői képesítés belvízen – beltenger kivételével – kedvtelési céllal közlekedő vitorlás kishajó vezetésére és gépi berendezéseinek kezelésére jogosít. Kishajónak minősül belvízen a 20 m testhosszúságot el nem érő és legfeljebb 12 fő utas befogadású hajó.
 • Belvízen a 10 m2-es vagy azt meghaladó névleges vitorlafelületű, vagy 7 m testhosszt elérő, vagy meghaladó vitorlás kishajó vezetéséhez vitorlás kishajó vezetői engedély szükséges.

Vizsgatárgyak:

 • Hajózási szabályzat
 • Hajózási ismeretek – vitorlás kishajó
 • Gyakorlati vizsga – vitorlás kishajó


Vitorlás kishajó- és kisgéphajó-vezetői "kombinált" képesítés

Mindkét fenti képesítésben foglaltakra jogosít (mind a két fenti képesítést meg kell szerezni hozzá).

Vizsgatárgyak:

 • Hajózási szabályzat
 • Hajózási ismeretek – kisgéphajó
 • Hajózási ismeretek – vitorlás kishajó
 • Gyakorlati vizsga – kisgéphajó
 • Gyakorlati vizsga – vitorlás kishajó


A vizsgára bocsátás feltételei

 • Legalább alapfokú (8 általános) iskolai végzettség megléte,
 • Betöltött 17. életév az elméleti vizsgára bocsátáshoz, betöltött 18. életév a gyakorlati vizsgára bocsátáshoz,
 • Egészségi alkalmasság igazolása,
 • Vizsgadíj befizetésének igazolása,
 • Nyilatkozat úszni tudásról. Ha a jelölt rendelkezik érvényes Hajós Szolgálati Könyvvel vagy Tengerész Szolgálati Könyvvel, a nyilatkozat tételére nincs szükség.
 • Hajózási Hatóság által jóváhagyott képzés elvégzéséről szóló igazolás benyújtása.
 • Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki nem áll az adott vízi jármű vezetésétől való eltiltás hatálya alatt. Ezt a feltételt a Vizsgaközpont a hatósági nyilvántartás alapján ellenőrzi.

Felmentések >>
Jelentkezés vizsgára >>
Vizsgakérdések és kérdésbankok >>
Képzőszervek >>
Vizsgadíjak >>
Okmányigénylés >>