Belvízi kedvtelési célú vizsgatematika és kérdésbank

A vizsga elméleti és gyakorlati részből áll.

ELMÉLETI VIZSGA

A vizsgatárgy megnevezése: Hajózási szabályzat (belvízi kedvtelési célú).

A vizsga feleltválasztós tesztlap kitöltésével valósul meg.

A tesztlap 20 feleletválasztós tesztkérdést tartalmaz.

Egy kérdéshez egyetlen helyes válasz tartozik.

A tesztkérdések helyes megválaszolása kérdésenként 1 pontot ér. Helyes válaszadásnak számít, ha a kérdésekhez tartozó válaszok közül a helyes választ adó válaszlehetőség kerül megjelölésre.

A vizsga a kérdések megismerésétől számítva, legfeljebb 20 percig tart, az egyes kérdések megválaszolására legfeljebb 1 perc áll rendelkezésre.

A vizsgatárgy sikeres minősítést (M) kap, ha a 20 kérdésből legalább 15 esetében a helyes választ jelöli meg a vizsgázó.

A vizsgán segédeszköz nem használható.

Vizsgakérdések 2024. február 1-jétől >>

A fenti linken lévő tömörített mappát a saját meghajtóra kell kicsomagolni, ahhoz, hogy a képekhez tartozó linkek működjenek, egyéb esetben a mappából is megnyithatóak a képek. A kérdések eléréséhez a Belvízi_kedvtelési_HSz_2024_02_15.xls fájlt kell megnyitni.

A vizsgatárgy megnevezése: Hajózási ismeretek – kisgéphajó.

A vizsga feleltválasztós tesztlap kitöltésével valósul meg.

A tesztlap 20 feleletválasztós tesztkérdést tartalmaz.

Egy kérdéshez egyetlen helyes válasz tartozik.

A tesztkérdések helyes megválaszolása kérdésenként 1 pontot ér. Helyes válaszadásnak számít, ha a kérdésekhez tartozó válaszok közül a helyes választ adó válaszlehetőség kerül a megjelölésre.

A vizsga a kérdések megismerésétől számítva, legfeljebb 20 percig tart, az egyes kérdések megválaszolására legfeljebb 1 perc áll rendelkezésre.

A vizsgatárgy sikeres minősítést (M) kap, ha a 20 kérdésből legalább 15 esetében a helyes választ jelöli meg a vizsgázó.

A vizsgán segédeszköz nem használható.

VIZSGAKÉRDÉSEK >> 

A fenti linken lévő tömörített mappát a saját meghajtóra kell kicsomagolni, ahhoz, hogy a képekhez tartozó linkek működjenek, egyéb esetben a mappából is megnyithatóak a képek. A kérdések eléréséhez a 2022_Kisgephajo.xls fájlt kell megnyitni.

 

A vizsgatárgy megnevezése: Hajózási ismeretek – vitorlás kishajó.

A vizsga feleltválasztós tesztlap kitöltésével valósul meg.

A tesztlap 20 feleletválasztós tesztkérdést tartalmaz.

Egy kérdéshez egyetlen helyes válasz tartozik.

A tesztkérdések helyes megválaszolása kérdésenként 1 pontot ér. Helyes válaszadásnak számít, ha a kérdésekhez tartozó válaszok közül a helyes választ adó válaszlehetőség kerül a megjelölésre.

A vizsga a kérdések megismerésétől számítva, legfeljebb 20 percig tart, az egyes kérdések megválaszolására legfeljebb 1 perc áll rendelkezésre.

A vizsgatárgy sikeres minősítést (M) kap, ha a 20 kérdésből legalább 15 esetében a helyes választ jelöli meg a vizsgázó.

A vizsgán segédeszköz nem használható.

VIZSGAKÉRDÉSEK >> 

A fenti linken lévő tömörített mappát a saját meghajtóra kell kicsomagolni, ahhoz, hogy a képekhez tartozó linkek működjenek, egyéb esetben a mappából is megnyithatóak a képek. A kérdések eléréséhez a 2022_Vitorlas_kishajo.xls fájlt kell megnyitni.

 

A vizsgázó csak sikeres elméleti vizsga esetén bocsátható gyakorlati vizsgára.

 

GYAKORLATI VIZSGA

A vizsgázó az alábbi, a vizsgabiztos által kiosztott feladatok végrehajtásával ad számot felkészültségéről.

A hajóba történő beszállás előtt:

 • A vizsgázó ismerteti a gyakorlati vizsga során érintett vízterületre vonatkozó helyi szabályokat, a víziút hajózási viszonyait. 
 • A vizsgázó számot ad a vizsgabiztos által kiválasztott, az I. mellékletben feltüntetett csomó/csomók ismeretéről, használatáról, megkötési módjáról.
 • A hajó indulásra történő előkészítése, ellenőrzése során a vizsgázók mindegyike, külön feladatot kap. A feladat meghatározásnak megfelelően, ezek végrehajtása szóban vagy gyakorlatban történik. A feladatok tárgykörei:
  • - a hajótest,
  • - kormányberendezés, irányváltó és propulzió,
  • - a motor és az ellenőrző műszerei,
  • - a vitorlázat,
  • - az álló és mozgó kötélzet,
  • - a vitorlás hajó felszerelése,
  • - a vitorlás hajó leszerelése,
  • - a kötelező felszerelések,
  • - hajólevél, hajóbizonyítvány értelmezése / hajózáshoz szükséges okmányok,
  • - kötelező felszerelés ismertetése,
  • - az egyéb felszerelések (árboc, veretek, csigák, stb.),
  • - mentőeszközök ismertetése és használata.

A vizsgázó megfelelt, ha hibapontjainak aránya (nem megfelelőnek értékelt elemek száma) nem haladja meg a 20%-ot.

A vizsgabiztos utasítására, a vizsgahelyszín és a vizsgahajó adottságainak megfelelően, az alábbi hajóvezetői feladatokat kell gyakorlatban végrehajtani:

Kisgéphajó-vezető vizsga esetében:

 • elindulás kikötőből, úszóműről, partról, bójáról más hajótól vagy horgonyról, kötélsorrend ismertetése,
 • a vizsgázó hajóvezetői ténykedése, feladatok kiosztása a hajó műveletezését segítő személyek számára,
 • hajózás lassú menetben, iránytartás, fordulás, „nyolcasok” végrehajtása,
 • szűk helyen való manőverezés (Y-forduló),
 • hajózás nagy sebességgel, siklásban (amennyiben a hajó alkalmas a siklásra), iránytartás, fordulás, trimmhelyzet megfelelő beállítása,
 • vízből mentés (csáklya használata megengedett),
 • kitérési és biztonsági szabályok ismerete, betartása,
 • hátramenet és hátrameneti fordulás,
 • kikötés úszóműhöz, parthoz, bójához más hajóhoz vagy horgonyra állás, kötélsorrend ismertetése,
 • megállás parthoz képest hegymenetben, völgymenetben.


Vitorlás kishajó-vezető vizsga esetében:

 • elindulás úszóműről, partról, bójáról más hajótól vagy horgonyról, kötélsorrend ismertetése,
 • a vizsgázó hajóvezetői ténykedése, feladatok kiosztása a hajó műveletezését segítő személyek számára,
 • vitorlás kishajó menetre való felszerelése vitorlázáshoz,
 • hajózás negyed-, fél-, háromnegyed- és hátszélben; iránytartás (vitorlával való haladás során a vitorlákat mindig a széliránynak megfelelően kell állítani),
 • fordulás, perdülés (halzolás), szélbeállás, elindulás a vizsgabiztos által megadott irányba,
 • vízből mentés (csáklya használata megengedett),
 • kitérési és biztonsági szabályok ismerete, betartása,
 • vitorlás hajó leszerelése kikötés előkészítése,
 • kikötés úszóműhöz, parthoz, bójához más hajóhoz vagy horgonyra állás, kötélsorrend ismertetése.

A vizsgafeladatok elvégzése során (a vizsgázó hajóból történő kiszállása előtt), a vizsgabiztos döntése alapján, egyszeri alkalommal biztosítani lehet, hogy a nem megfelelően végrehajtott feladatot a vizsgázó újból megkísérelje kivitelezni, kivéve az alábbi kiemelt feladatokat, amikor a vizsga - a többi elvégzett vizsgafeladat sikerességtől függetlenül - „nem felelt meg (B)” minősítéssel zárul:

 • Mentés végrehajtása során a mentendő megközelítése rossz irányból történik (folyóvízen völgymenetben, állóvízen szél felől, illetve fél-, háromnegyed- vagy hátszélben).
 • Mentés végrehajtása során a mentendő a szél alatti vagy a sodrás alatti oldalon van a mentés pillanatában.
 • Amikor a mentendő a hajó mellett van a motor előre-, vagy hátramenetbe van kapcsolva, vitorlás hajóval történő mentéskor a vitorlák nincsenek „kilobogtatva”.
 • A mentés meghiúsul, mert a mentendő a hajóból nem érhető el.
 • A hajónak a mentés pillanatában számottevő sebessége van.
 • Vitorlás hajóval történő spontán halzolás, spontán fordulás, fordulási feladatnál halzolás, halzolási feladatnál fordulás végrehajtása. 
 • A hajó felelős vezetője (oktató) szóbeli instrukciót ad, vagy beavatkozik a hajó vezetésébe.
 • A hajóvezetői vizsgafeladatok végrehajtása közben a közlekedési szabályok megsértése esetében.
 • Amennyiben a vizsga során, a saját vagy idegen hajó épsége vagy az emberek testi épsége veszélybe kerül.

A vizsgát „nem felelt meg (B)” minősítéssel kell lezárni akkor is, ha a vizsga végeztével a nem megfelelőnek értékelt vizsgafeladatok aránya meghaladja a kiadott összes feladat 30%-át.

Kisgéphajós gyakorlati vizsgalap >>
Vitorlás kishajós gyakorlati vizsgalap >>

I. melléklet: Csomók >>