A magyar Tisza szakasz, hajóvezetés szempontjából különös kockázatúnak minősített részeire vonatkozó különleges engedélyek (Vonalvizsga) megszerzésének rendje

Vonalvizsgát kell tenni azokra a víziút-szakaszokra, amelyek esetén a vízterület helye szerint illetékes hajózási hatóság vonalvizsga letételéhez köti a hajóvezetést.

Magyarországon az alábbi szakaszok lettek meghatározva a hajóvezetés szempontjából különös kockázatúként:

  • Tisza 255-333 fkm
  • Tisza 333-403 fkm

Vizsga csak a teljes szakaszra tehető le!
A tesztlapok magyar nyelvűek.

A vizsgára jelentkezéshez, a kitöltött és aláírt jelentkezési lap benyújtása mellett szükséges, igazolandó feltételek:

  • személyazonosság igazolása
  • UNIÓS hajóvezetői bizonyítvány megléte, vagy 
  • A vagy B kategóriájú hajóvezetői bizonyítvány megléte, vagy
  • a hajóvezetők számára szükséges uniós képesítő bizonyítványok megszerzéséhez a jogszabály által meghatározott minimumkövetelmények teljesítése (hajóvezetői okmány kiállítására jogosult, de még nem kérte a kiállítását)
  • a vizsgát megelőző 10 év során legalább 8 hegymeneti és 8 völgymeneti út igazolt megtétele a teljes szakaszon (a 2017/2397 irányelv hatálya alá tartozó vízi járművön, fedélzeti személyzet tagjaként) 
  • a 8 hegymeneti és 8 völgymeneti útból legalább hármat a vizsgát megelőző 3 évben kell megtenni
  • a vizsgadíj befizetése

A vizsga eredményes teljesítését követően a vizsgaközpont - ha még nem került kiállításra a hajóvezetői bizonyítvány - kérelemre olyan hajóvezetői bizonyítványt állít ki, amelynek a kódolt egyedi engedélyek rovatába a különleges engedély szerinti vonalszakasz feltüntetésre kerül.

A hajóvezető bizonyítvány birtokában, a vonalvizsga sikeres teljesítése esetén, kérelemre, a bizonyítványt a vizsgaközpont olyan új képesítésre cseréli, amelynek a kódolt egyedi engedélyek rovatába a különleges engedély szerinti vonalszakasz feltüntetésre kerül.
 

Jelentkezés vizsgára >>
Vizsgakérdések >>
Vizsgadíjak >>
Okmányigénylés >>