Vonalvizsga II. Tisza magyar szakaszok vizsgatematika és kérdésbank

A vizsga feleletválasztós tesztvizsga tárgyból és a szóbeli vizsgatárgyból áll.

Feleletválasztós tesztvizsga:

A tesztlapon 16 kérdés szerepel. A kérdésekre adható válaszlehetőségek közül ki kell választani a helyes választ.

Egy tesztkérdés helyes megválaszolása 1 pontot ér. Egyes kérdések esetében több helyes válaszlehetőség is szerepel a válaszok között. Sikeres válaszadásnak számít, ha a tesztkérdések esetében az összes megfelelő válasz megjelölésre kerül, és nincs megjelölve helytelen válaszlehetőség.

A tesztvizsga a kérdések megismerésétől számított 16 percig tart.

A vizsgatárgy sikeres minősítést (M) kap, ha a 16 kérdésből legalább 12 esetében a helyes választ jelöli meg a vizsgázó.

TESZTKÉRDÉSEK

Szóbeli vizsga sikeres tesztvizsgát követően tehető.

Szóbeli vizsga:
A vonalismeret vizsga eredményes teljesítéséhez a vizsgázónak igazolnia kell, hogy pontos ismerete van a vizsgaszakasz

 • jellegéről,
 • vonatkozó szabályairól (ideértve a jogszabályokat és hatósági rendelkezéseket),
 • út tervezését befolyásoló külső körülményeiről és azok feldolgozásáról (pl. vízállások - merülés és szabad űrszelvény meghatározása, műtárgyak üzemrendje),
 • a szokványos helyadás, vagy levárás módjáról és az egyéb előírásokról,
 • azokról a szakaszokról, ahol a találkozás tilos,
 • a hajóút kitűzéséről és veszélyes pontjairól részletesen,
 • valamennyi hajózást korlátozó vagy segítő műtárgyáról, vízmozgásáról,
 • veszteglő, és fordítóhelyekről, fontosabb rakodókról és kikötőkről és azok megközelítéséről
 • fontosabb parti települései és területei elnevezéséről (helynevek),
 • kapcsolódó mellékvizeinek, csatornakapcsolatainak, csatornák, kikötők jellemzőiről,
 • egyes részeinek fényképről, videóról, térképrészletről való felismerésére.

A vizsgázónak a vizsgán részletesen ismertetnie kell a vizsgabizottság által kiemelt részszakaszon történőáthajózást, különös tekintettel a mederben történő helyezkedésre, a szokványos helyadás, vagy levárás formájára, a hajóút kitűzésre, a víziközlekedés irányítására szolgáló jelekre, a helynevekre, a műtárgyak jellemzőire, a rendellenes vízmozgásokra, a korlátozottan hajózható és „találkozni tilos” részszakaszokra, és a kommunikáció szabályaira.

A vizsgázó a vizsga során – a szóbeli vizsga részeként - vaktérkép kitöltésével igazolja a helyszínek pontos ismeretét és a hajózási térképeken alkalmazott jelölések, szimbólumok alkalmazásképes ismeretét. Vaktérképből vizsgánkén - a szakasz hosszától függetlenül - legalább 1 darabot kell kitölteni.

A vaktérképen a vizsgázónak – a szakasz jellege szerint - jelölnie kell:

 • a hajóút helyét,
 • a szokványos helyadás, vagy levárás módját,
 • azokat a szakaszokat, ahol a találkozás tilos,
 • a víziközlekedés irányítására és a hajóút kitűzésére szolgáló jeleket,
 • a műtárgyak jellemző adatait (pl. hidak hajózó nyílásai, vízlépcső üzemmódja),
 • a rendellenes áramlási jelenségek (pl. erős keresztáramlás, limány) helyét, hatásait, és vízállásfüggőségét, és
 • a mederben található akadályokat (pl. sziklák, gázlók, elsüllyedt tárgyak),
 • veszteglő, és fordítóhelyeket, fontosabb rakodókat és kikötőket és azok megközelítését

A szóbeli vizsgán a vizsgázó a vizsgabiztos által megjelölt sorrendben oldja meg a feladatokat.

A vizsga addig tart, amíg a vizsgabiztos, a vizsgán elhangzottak és a vaktérkép kitöltése alapján a felelet minősítéséről dönteni nem tud.

A felelet értesítése során a vizsgabiztos az elhangzottak alapján, a hajózás biztonsága, a naprakész szakaszismeret megléte, az utazás végrehajthatósága és további, a mindennapi szakmai gyakorlat körébe tartozó szempontok alapján dönt a vizsga minősítéséről.

A feleletválasztós tesztvizsgán és a szóbeli vizsgán segédeszköz használata tilos.

SZÓBELI KÉRDÉSEK >>