Szolgálati célú hajóvezető

Szolgálati célú hajóvezetői képesítés hajóparancsnoki szolgálat ellátására, legfeljebb 60 méter hosszú és 17 méter széles szolgálati hajón és köteléken jogosít. Azon a vízterületen, amelyen az illetékes hatóságok vonalvizsga bizonyítvány megszerzéséhez kötik a hajó vezetését, a képesítés vonalvizsga bizonyítvánnyal együtt jogosít hajó vagy kötelék vezetésére.

A képesítés megszerzéséhez előírt vizsga tárgyai:

 • Hajózási szabályzat, V. szint
 • Hajóvezetéstan, V. szint
 • Hajózási földrajz, vízrajz, meteorológia II. szint
 • Hajózási üzemeltetési ismeretek
 • Hajóradar ismeretek
 • Gyakorlati vizsga

A vizsgára bocsátás feltételei:

 • Betöltött 18. életév
 • Érvényes hajós szolgálati könyv (HSZK) megléte
 • Szolgálati célú kisgéphajó-vezetői bizonyítvány és annak birtokában, gépi meghajtású kereskedelmi vagy szolgálati nagyhajón teljesített, 12 havi kormányosi gyakorlat igazolása
 • Belvízi hajózási rádiótelefon kezelői képesítés megléte
 • Legalább alapfokú (8 általános) iskolai végzettség megléte
 • Fedélzeti szolgálat ellátására vonatkozó egészségi alkalmasság igazolása
 • Vizsgadíj befizetésének igazolása
 • A vízijármű vezetésétől jogerős ítélettel eltiltott személy az eltiltás ideje alatt gyakorlati vizsgára nem bocsátható

Felmentések >>
Jelentkezés vizsgára >>
Vizsgakérdések és kérdésbankok >>
Képzőszervek >>
Vizsgadíjak >>
Okmányigénylés >>