Személyhajózási szakértő (uniós)

A belvízi személyhajókon szolgálatot teljesítő, az utasokkal kapcsolatos feladatok ellátásával megbízott hajósok részére, az Európi Unió által előírt képesítés.

A személyhajózási szakértő képesítés személyhajón, személyhajózási szakértői szolgálat ellátására jogosít. 

A személyhajózási szakértői képesítő bizonyítvány kiállításától számított legfeljebb 5 évig érvényes.

A személyhajózási szakértői képesítés megszerzésének és megtartásának feltételei:

I. A személyhajózási szakértői képesítő bizonyítvány kérelemre annak állítható ki első alkalommal, aki:

  • legalább a 18. életévét betöltötte,
  • legalább 6 havi nagyhajón, vagy személyhajón szerzett hajózási gyakorlattal rendelkezik,
  • a személyhajózási szakértők tekintetében a kompetenciákra vonatkozóan előírt követelményeknek megfelel; és a követelménynek való megfelelést a hajózási hatóság által jóváhagyott képzés keretében vagy a hajózási vizsgaközpontnál tett vizsgával igazolja.

II. A személyhajózási szakértői képesítő bizonyítvány megújítását kérelmező személy új hatósági vizsgát tesz le a vizsgaközpontnál, vagy új - a hajózási hatóság által - jóváhagyott képzési programot végez el és a jóváhagyott képzési program részeként szervezett vizsgát teszi le.

A személyhajózási szakértő vizsgára való jelentkezéshez szükséges feltételek:

  • személyazonosság igazolása,
  • legalább 18. életév betöltése,
  • legalább 6 havi nagyhajón, vagy személyhajón szerzett hajózási gyakorlat megléte,
  • egészségi alkalmasság igazolása (a képesítés megszerzését igazoló okmány kiállításához a kérelem benyújtását megelőző legfeljebb 3 hónapon belül kiadott orvosi igazolással),
  • 2 darab színes igazolványkép benyújtása,
  • a vizsgadíj befizetése.

Jelentkezés vizsgára >>
Vizsgakérdések >>
Képzőszervek >>
Vizsgadíjak >>
Okmányigénylés >>