Személyhajózási szakértői (uniós) vizsgatematika és vizsgakérdések

A vizsga elméleti és gyakorlati részből áll.

Elméleti vizsga

Az elméleti vizsga feleltválasztós tesztlap kitöltésével valósul meg.

A tesztlap 28 feleletválasztós tesztkérdést tartalmaz. 

Egy kérdéshez egyetlen helyes válasz tartozik.

A tesztkérdések helyes megválaszolása kérdésenként 1 pontot ér. Helyes válaszadásnak számít, ha a kérdésekhez tartozó válaszok közül a helyes választ adó válaszlehetőség kerül megjelölésre.

A vizsga a kérdések megismerésétől számítva, legfeljebb 28 percig tart

Az elméleti vizsgatárgy sikeres minősítést (M) kap, ha a 28 kérdésből legalább 21 esetében a helyes választ jelöli meg a vizsgázó.

A vizsgán segédeszköz nem használható.

Sikertelen elméleti vizsga esetén a vizsgázó gyakorlati vizsgára nem bocsátható.

TESZTKÉRDÉSEK >>

A fenti linken lévő tömörített mappát a saját meghajtóra kell kicsomagolni, ahhoz, hogy a képekhez tartozó linkek működjenek, egyéb esetben a mappából is megnyithatóak a képek. A kérdések eléréséhez a Tesztkérdések EU személyhajózási szakértő.xlsx fájlt kell megnyitni.

 

Gyakorlati vizsga

A sikeres elméleti vizsgát követően kezdődhet a gyakorlati vizsga.
A gyakorlati vizsgalapon szereplő tevékenységek végrehajtásának szakmai színvonalát ellenőrzi a vizsgabiztos.
A vizsgabiztosok szabadon dönthetnek az egyes vizsgaelemek tartalmáról. 

A vizsgabiztos a témakörökkel kapcsolatban konkrét feladatokat határozhat meg a vizsgázó számára, kérdéseket tehet fel és önállóan értékeli a végrehajtást, válaszadást.

  • A vizsgáztatóknak végre kell hajtatniuk a gyakorlati vizsgatematikában meghatározott 14 darab I. kategóriájú elemből legalább 11 elemet (a vizsgatematika 16. és 20. elemének -13 és 14. feladat a gyakorlati vizsgalapon - végrehajtása kötelező).
  • A vizsgáztatóknak végre kell hajtatniuk a 8 darab II. kategóriájú elemből legalább 7 elemet.
  • A vizsgázók legfeljebb 10 pontot érhetnek el minden elem esetén.

A vizsga sikeres minősítésének feltételei:

  • Az I. kategória 11 végrehajtott feladata esetén a vizsgázóknak minden egyes elemnél 10 pontból legalább 7 pontot el kell érniük. 
  • A II. kategória 7 végrehajtott feladata esetén a vizsgázóknak legalább 45 pont összpontszámot el kell érniük.

A gyakorlati vizsga helyét (vízi járművek és parti berendezések) el kell látni a személyhajókon rendszeresített életmentő felszerelésekkel, amelyek a gyakorlati vizsgaelemek bemutatásához szükségesek, beleértve a kabinos hajókon rendszeresített különleges életmentő felszereléseket is, az alkalmazandó ES-TRIN 2017/1 szabvány szerint. El kell látni biztonsági szolgálati beosztással és biztonsági tervvel, amely megfelel az ES-TRIN 2017/1 szabványnak, valamint megfelelő helyiségekkel és berendezésekkel, amelyek segítségével értékelhető az evakuálás megszervezésére való képesség, valamint a tűzoltási tevékenység és a tűz esetén tanúsított reakció.

GYAKORLATI VIZSGAFELADATOK >>

14. GYAKORLATI VIZSGAFELADAT (ANGOL) TEMATIKÁJA >>