A radarhajós vizsga lebonyolításának leírása

Elméleti vizsga

 • Az elméleti vizsga feleltválasztós tesztlap kitöltésével valósul meg
 • A tesztlap 20 feleletválasztós tesztkérdést tartalmaz
 • Egy kérdéshez egyetlen helyes válasz tartozik
 • A tesztkérdések helyes megválaszolása kérdésenként 1 pontot ér. Helyes válaszadásnak számít, ha a kérdésekhez tartozó válaszok közül a helyes választ adó válaszlehetőség kerül a tesztlapon megjelölésre
 • A vizsga a kérdések megismerésétől számítva, legfeljebb 20 percig tart
 • Az elméleti vizsgatárgy sikeres minősítést (M) kap, ha a 20 kérdésből legalább 15 esetében a helyes választ jelöli meg a vizsgázó
 • Sikertelen elméleti vizsga esetében a vizsgázó javító vizsgát tehet az elméleti vizsgarészből, a sikertelen vizsga napját követő legalább egy hét elteltével.
 • Sikertelen elméleti vizsga esetén a vizsgázó gyakorlati vizsgára nem bocsátható

Elméleti vizsgakérdések >>

A fenti linken lévő tömörített mappát a saját meghajtóra kell kicsomagolni, ahhoz, hogy a képekhez tartozó linkek működjenek, egyéb esetben a mappából is megnyithatóak a képek. A kérdések eléréséhez a Radarhajós (uniós) tesztkérdések.xlsx fájlt kell megnyitni.

Gyakorlati vizsga

 • A sikeres elméleti vizsgát követően kezdődhet a gyakorlati vizsga
 • A gyakorlati vizsgalapon szereplő tevékenységek végrehajtásának szakmai színvonalát ellenőrzi a vizsgabiztos
 • A vizsgabiztosok szabadon dönthetnek az egyes vizsgaelemek tartalmáról
 • A vizsgabiztos a témakörökkel kapcsolatban konkrét feladatokat határozhat meg a vizsgázó számára, kérdéseket tehet fel és önállóan értékeli a végrehajtást, válaszadást
 • A vizsgázónak a vizsga eredményességéhez, sikeres minősítéséhez minden vizsgaelemnél 10 pontból legalább 7 pontot el kell érnie
 • A gyakorlati vizsgán a táblázatban meghatározott vizsgaelemek a következő csoportokban kerülnek számonkérésre:
  • ->Felkészülés radarhajózásra
  • ->Hajózás radarral és ECDIS készülékkel (hegy- és völgymenetben, fordulás, találkozás, előzés, várakozás), ki- és behajózás kikötőbejáratban, hídnyílásban, szűkületben
  • ->Zavarjelenségek (pl. többszörös vagy hamis visszhang) kezelése
  • ->Magatartás különleges helyzetben

A radar segítségével hajózó hajóvezető kompetenciájának felmérésére szolgáló gyakorlati vizsgákhoz használt vízi járműveknek meg kell felelniük az ES-TRIN 2017/1 (1) szabvány 7.06. cikkében foglalt műszaki követelménynek. A vízi járműveknek működőképes belvízi ECDIS rendszerrel vagy az elektronikus térképek megjelenítésére szolgáló hasonló eszközzel kell rendelkezniük.

Sikertelen vizsga esetén javító vizsga legkorábban a sikertelen vizsgát követő egy hét elteltével tehető.

Radarhajós gyakorlati vizsgafeladatok >>