Kisgéphajó-vezetői képesítés

KEDVTELÉSI CÉLÚ III. OSZTÁLYÚ TENGERI KISHAJÓ-VEZETŐ

A kedvtelési célú III. osztályú tengeri kisgéphajó-vezetői képesítés tengeren, a parttól 12 tengeri mérföld távolságon belül, vagy belvízen közlekedő kisgéphajó kedvtelési célból történő vezetésére jogosít.
A tengeri kisgéphajó teljes hossza a 24 métert, a belvízi kisgéphajó teljes hossza a 20 métert nem érheti el, utas befogadó képessége legfeljebb 12 fő lehet.

Vizsgatárgyak:

 • tengeri navigációs ismeretek,
  • tengeri navigációs ismeretek (írásbeli vizsga)
  • tengeri navigációs ismeretek (szóbeli vizsga)
 • életbiztonság a tengeren,
  • életbiztonság a tengeren (szóbeli vizsga)
 • a tengeri környezet ismerete,
  • a tengeri környezet ismerete (szóbeli vizsga)
 • tengeri jogi ismeretek
  • tengeri jogi ismeretek - COLREG (tesztvizsga)
  • tengeri jogi ismeretek (szóbeli vizsga)

A tárgy szóbeli vizsgáján csak olyan jelöltek vehetnek részt, akiknek a tárgy írásbeli vizsgáját a vizsgabizottság megfelelőnek minősítette.
Kedvtelési célú IV. osztályú tengeri kishajó-vezetői képesítés megléte esetén csak az életbiztonság a tengeren vizsgatárgyból kell vizsgát tenni.

A vizsgára bocsátás és a képesítés megszerzésének feltételei:

 • betöltött 18. életév,
 • a tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos vagy a gépjármű-vezetői egészségi alkalmasság vizsgálatára jogosult orvos által kiállított egészségi alkalmasságot bizonyító igazolás bemutatása,
 • érvényes kedvtelési célú korlátozott GMDSS kezelői (SRC), vagy kedvtelési célú GMDSS kezelői (LRC), vagy korlátozott (ROC), vagy korlátlan (GOC) tengeri rádiókezelői bizonyítvány,
 • a megszerezni kívánt képesítésnek megfelelő
  • belvízi kedvtelési célú kisgéphajó-vezetői képesítés megléte esetén:
   • az alapfokú elsősegély-nyújtási ismeretek elsajátításáról szóló igazolás,
   • a felkészítő tanfolyam elvégzésének igazolását követően, kisgéphajón, legalább 50 órányi – ebből legalább 10 óra éjszakai – út megtételének igazolása, vagy vitorlás kishajón, legalább 500 tengeri mérföldnyi – ebből legalább 60 tengeri mérföldnyi éjszakai – út megtételének igazolása,
  • kedvtelési célú IV. osztályú tengeri kishajó-vezetői képesítés megléte esetén:
   • a felkészítő tanfolyam elvégzésének igazolását követően, kisgéphajón, legalább 20 órányi – ebből legalább 5 óra éjszakai – út megtételének igazolása, vagy vitorlás kishajón, legalább 450 tengeri mérföldnyi – ebből legalább 60 tengeri mérföldnyi éjszakai – út megtételének igazolása,
 • a vizsgadíj befizetésének igazolása,
 • hajózási hatóság által jóváhagyott képzőszerv által szervezett elméleti felkészítő tanfolyamon való részvétel igazolása,
 • a jogszabály által előírt hajófedélzeti gyakorlatok elvégzésének igazolása a fedélzeti oktatási napló bejegyzései által.

Az előírt gyakorlatot csak a hajózási hatóság által hitelesített jachtnaplóval és személyzeti jegyzékkel vagy azok hiteles másolatával, szolgálati könyvvel, illetve a képző szerv által rendszeresített és a hajózási hatóság által jóváhagyott és hitelesített fedélzeti oktatási naplóval lehet igazolni.

A külföldi lobogójú hajón gyakorlatot szerzett személy kérelmére az előírt hajózási gyakorlat igazolása céljából, az igazolásra alkalmas hajónapló és személyzeti jegyzéke, illetve ezek közjegyző által hitelesített másolata fogadható el igazolásként.

Már meglévő kedvtelési célú III. osztályú tengeri vitorlás kishajó vezető képesítés és belvízi kisgéphajó vezető képesítés esetén, a kedvtelési célú III. osztályú tengeri kisgéphajó-vezető képesítés nyilvántartásba vétele, gyakorlati idő igazolás mellőzésével kérelmezhető.

Felmentések >>
Jelentkezés vizsgára >>
Vizsgakérdések és kérdésbankok >>
Képzőszervek >>
Vizsgadjak >>
Okmányigénylés >>