Géptiszt

A géptiszt képesítés korlátozás nélkül jogosít a gépüzemvezetői szolgálat ellátására belvízi úszólétesítményen.

2032. január 18-ig a vizsgaközpont a hajózási képesítésekről szóló miniszteri rendelet alapján a 2022. január 18. előtt kiadott géptiszt és gépkezelő képesítésekkel rendelkezők kérelmére a gépész képesítést a hajós szolgálati könyvbe bejegyzi.

Felhívjuk figyelmét, hogy 2022.04.19-től, a Hajózási Vizsgaközpont által lebonyolított vizsga keretében megszerezhető a Gépész képesítés, ami a hajós szolgálati könyvbe történő bejegyzését követően gépész szolgálat ellátására jogosít a belvízi úszólétesítményeken, ezért javasoljuk a Gépész képesítés megszerzését.

A képesítés megszerzésének feltételei:

 • A képesítés megszerzéséhez vizsgát kell tenni
 • Ha a jelölt hajózási gépészeti vagy villamossági szakképzésben, valamint felsőoktatásban szerzett képesítő bizonyítvánnyal, oklevéllel rendelkezik, akkor kérelmére a képesítés megszerzésénél a Vizsgaközpont az elméleti vizsga letétele alól részben vagy egészben mentesítést adhat
 • A hajózási, gépészeti vagy villamossági szakképzésben, valamint felsőoktatásban szerzett képesítő bizonyítvány vagy oklevél elfogadásához a tanulmányi értesítőt vagy leckekönyvet is be kell mutatni
 • A felmentési eljárás díja megegyezik a vizsgatárgyakra vonatkozó vizsgadíjjal

Vizsgatárgyak:

 • Hajó fő- és segédmotorok üzemtana és vezérlése II. szint
 • Hajók szerkezete és építése II. szint
 • Gépalkatrészek német vagy angol elnevezése 
 • Gőzgépek, turbinák és kazánok üzemtana
 • Hajóvillamosságtan, elektronika és automatika

A vizsgára bocsátás feltételei:

 • Betöltött 18. életév
 • Érvényes hajós szolgálati könyv (HSZK)
 • Gépüzemi szolgálat ellátására vonatkozó egészségi alkalmasság igazolása
 • Gépkezelő képesítés
 • Igazolás, géptiszt felügyelete mellett a jelölt irányítása alatt lezajlott, legalább egy hajózási gépüzemi nagyjavítás elvégzéséről
 • Gépkezelő képesítés birtokában, géphajón vagy egyéb önálló gépüzemű úszólétesítményen, az alábbiak szerint megszerzett hajózási gyakorlat: 
  • -> 12 havi gépüzemi gyakorlat, vagy
  • -> 6 havi gépüzemi gyakorlat és hajózási vagy gépészeti szakképzésben szerzett képesítő bizonyítvány vagy jóváhagyott géptiszti képzés elvégzésének igazolása
 • Legalább alapfokú (8 általános) iskolai végzettség megléte
 • Vizsgadíj, felmentési díj befizetésének igazolása

Felmentések >>
Jelentkezés vizsgára >>
Vizsgakérdések és kérdésbankok >>
Vizsgadíjak >>
Okmányigénylés >>