GÉPÉSZ

A gépész képesítés belvízi hajókon gépész munkakör ellátására jogosít.

A képesítő vizsga vizsgatárgyai és témakörei:

 • Hajó fő- és segédmotorok üzemtana és vezérlése
 • Hajó gépüzemi segédberendezések üzemtana, csőrendszerek
 • Fedélzeti és rakodógépek, kormányrendszerek üzemtana
 • Hajók szerkezete és építése
 • Villamos gépek, elektromos berendezések üzemtana
 • Szakrajzi ismeretek
 • Gépalkatrészek német vagy angol elnevezése
 • Elsősegélynyújtási, környezet-, tűzvédelmi és biztonságtechnikai ismeretek
 • Hajózási képesítésekről szóló rendelet
 • Gőzgépek, turbinák és kazánok üzemtana
 • Hajóvillamosságtan, elektronika és automatika
 • Hajókazánok elméleti, gyakorlati és üzembiztonsági ismeretei

A vizsgára bocsátás feltételei:

 • Érvényes hajós szolgálati könyv (HSZK)
 • Gépüzemi szolgálat ellátására vonatkozó egyészségi alkalmasság igazolása
 • Az alábbiak szerint megszerzett hajózási gyakorlat: 
  • -> hajózási vagy gépészeti szakképzésben szerzett képesítő bizonyítvány, vagy szervezett gépkezelői képzés elvégzésének igazolása és 6 havi géphajón vagy egyéb önálló gépüzemű úszólétesítményen szerzett gépüzemi gyakorlat, vagy
  • -> géphajón vagy egyéb önálló gépüzemű úszólétesítményen szerzett legalább 12 havi gépüzemi vagy matróz – gépkezelő gyakorlat
 • Vizsgadíj, felmentési díj befizetésének igazolása


Ha a jelölt hajózási gépészeti vagy villamossági szakképzésben, valamint felsőoktatásban szerzett képesítő bizonyítvánnyal vagy oklevéllel rendelkezik, akkor kérelmére a képesítés megszerzésénél a Vizsgaközpont az elméleti vizsga letétele alól mentességet adhat.

A hajózási, gépészeti vagy villamossági szakképzésben, valamint a felsőoktatásban szerzett képesítő bizonyítvány vagy oklevél elfogadásához a tanulmányi értesítőt vagy a leckekönyvet is be kell mutatni.

A Vizsgaközpont ebben az esetben összeveti a bemutatott képesítés megszerzése során a megszerezni kívánt képesítés vizsgaelemeinek megfeleltethető tantárgyak óraszámát és képzés szintjét és ennek alapján dönt arról, hogy egyes vizsgaelemek vagy a teljes vizsga alól mentesíti a kérelmezőt.

A felmentési kérelem eljárási díja megegyezik a vizsga elemenkénti díjával.

Tengeri hajóra szóló érvényes géptiszti képesítés alapján kérelemre a Vizsgaközpont különbözeti vizsga és gyakorlat igazolása nélkül a gépész képesítést a hajós szolgálati könyvbe bejegyzi.

2032. január 18-ig a Vizsgaközpont a hajózási képesítésekről szóló miniszteri rendelet alapján a 2022. január 18. előtt kiadott géptiszt és gépkezelő képesítésekkel rendelkezők kérelmére a gépész képesítést a hajós szolgálati könyvbe bejegyzi.

Jelentkezés vizsgára >>
Vizsgakérdések és kérdésbankok >>
Vizsgadíjak >>

Képesítés bejegyzése a szolgálati könyvbe >>