Gépkezelő

A gépkezelő képesítés legfeljebb 500 kW főgépteljesítményű, belvízi úszólétesítmény gépüzemének önálló vezetésére, továbbá 500 kW-nál nagyobb főgépteljesítményű, belvízi úszólétesítményen, géptiszt vezetése alatt álló gépüzemben önálló szolgálat ellátására jogosít.

2032. január 18-ig a vizsgaközpont a hajózási képesítésekről szóló miniszteri rendelet alapján a 2022. január 18. előtt kiadott géptiszt és gépkezelő képesítésekkel rendelkezők kérelmére a gépész képesítést a hajós szolgálati könyvbe bejegyzi.

Felhívjuk figyelmét, hogy 2022.04.19-től, a Hajózási Vizsgaközpont által lebonyolított vizsga keretében megszerezhető a Gépész képesítés, ami a hajós szolgálati könyvbe történő bejegyzését követően gépész szolgálat ellátására jogosít a belvízi úszólétesítményeken, ezért javasoljuk a Gépész képesítés megszerzését.

A képesítés megszerzésének feltételei:

 • A képesítés megszerzéséhez vizsgát kell tenni
 • Ha a jelölt hajózási gépészeti vagy villamossági szakképzésben, valamint felsőoktatásban szerzett képesítő bizonyítvánnyal, oklevéllel rendelkezik, akkor kérelmére a képesítés megszerzésénél a vizsgaközpont az elméleti vizsga letétele alól részben vagy egészben mentesítést adhat
 • A hajózási, gépészeti vagy villamossági szakképzésben, valamint felsőoktatásban szerzett képesítő bizonyítvány vagy oklevél elfogadásához a tanulmányi értesítőt vagy leckekönyvet is be kell mutatni
 • A felmentési eljárás díja megegyezik a vizsgatárgyakra vonatkozó vizsgadíjjal

Vizsgatárgyak:

 • Hajó fő- és segédmotorok üzemtana és vezérlése I. szint
 • Hajó gépüzemi segédberendezések üzemtana, csőrendszerek
 • Fedélzeti és rakodógépek, kormányrendszerek üzemtana
 • Hajók szerkezete és építése I. szint
 • Villamos gépek, elektromos berendezések üzemtana
 • Szakrajzi ismeretek
 • Elsősegélynyújtási, környezet-, tűzvédelmi és biztonságtechnikai ismeretek
 • Hajózási képesítésekről szóló rendelet
 • Hajókazánok elméleti, gyakorlati és üzembiztonsági ismeretei

A vizsgára bocsátás feltételei:

 • Betöltött 18. életév
 • Érvényes hajós szolgálati könyv (HSZK)
 • Gépüzemi szolgálat ellátására vonatkozó egészségi alkalmasság igazolása
 • Az alábbiak szerint megszerzett hajózási gyakorlat: 
  • -> hajózási vagy gépészeti szakképzésben szerzett képesítő bizonyítvány, vagy szervezett gépkezelői képzés elvégzésének igazolása és 6 havi géphajón vagy egyéb önálló gépüzemű úszólétesítményen szerzett gépüzemi gyakorlat, vagy
  • -> géphajón vagy egyéb önálló gépüzemű úszólétesítményen szerzett legalább 12 havi gépüzemi vagy matróz – gépkezelő gyakorlat
 • Legalább alapfokú (8 általános) iskolai végzettség megléte
 • Vizsgadíj, felmentési díj befizetésének igazolása

Felmentések >>
Jelentkezés vizsgára >>
Vizsgakérdések és kérdésbankok >>
Vizsgadíjak >>
Okmányigénylés >>