A MAGYAR-SZLOVÁK KÖZÖS DUNA SZAKASZ, HAJÓVEZETÉS SZEMPONTJÁBÓL KÜLÖNÖS KOCKÁZATÚNAK MINŐSÍTETT RÉSZEIRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES ENGEDÉLYEK (VONALVIZSGA) MEGSZERZÉSÉNEK RENDJE

Vonalvizsgát kell tenni azokra a víziút-szakaszokra, amelyek esetén a vízterület helye szerint illetékes hajózási hatóság vonalvizsga letételéhez köti a hajóvezetést.

A magyar-szlovák közös Duna szakaszon az alábbiak lett meghatározva a hajóvezetés szempontjából különös kockázatúként:

  • 1708-1766 fkm
  • 1766-1811 fkm

Vizsga csak teljes szakaszra tehető le.
A tesztlapok és vaktérképek magyar nyelvűek.

A vizsgára jelentkezéshez, a kitöltött és aláírt jelentkezési lap benyújtása mellett szükséges, igazolandó feltételek:

  • személyazonosság igazolása,
  • UNIÓS hajóvezetői bizonyítvány megléte, vagy 
  • A vagy B kategóriájú hajóvezetői bizonyítvány megléte, vagy
  • a hajóvezetők számára szükséges uniós képesítő bizonyítványok megszerzéséhez a jogszabály által meghatározott minimumkövetelmények teljesítése (hajóvezetői okmány kiállítására jogosult, de még nem kérte a kiállítását),
  • a vizsgát megelőző 10 év során legalább 8 hegymeneti és 8 völgymeneti út igazolt megtétele a teljes szakaszon (a 2017/2397 irányelv hatálya alá tartozó vízi járművön, fedélzeti személyzet tagjaként),
  • a 8 hegymeneti és 8 völgymeneti útból legalább hármat a vizsgát megelőző 3 évben kell megtenni,
  • az utakat legalább matróz vagy annál magasabb szintű beosztásban, nagyhajón vagy személyhajón kell teljesíteni,
  • a vizsgadíj befizetése.

A vizsga eredményes teljesítését követően a vizsgaközpont - ha még nem került kiállításra a hajóvezetői bizonyítvány - kérelemre olyan hajóvezetői bizonyítványt állít ki, amelynek a kódolt egyedi engedélyek rovatába a különleges engedély szerinti vonalszakasz feltüntetésre kerül.

A hajóvezető bizonyítvány birtokában, a vonalvizsga sikeres teljesítése esetén, kérelemre, a bizonyítványt a vizsgaközpont olyan új képesítésre cseréli, amelynek a kódolt egyedi engedélyek rovatába a különleges engedély szerinti vonalszakasz feltüntetésre kerül.

Jelentkezés vizsgára >>
Vizsgakérdések >>
Vizsgadíjak >>
Okmányigénylés >>