Vonalvizsga II Duna magyar-szlovák közös szakaszok vizsgatematika és kérdésbank

A magyar-szlovák közös Duna szakaszon az alábbi szakaszokra lehet vizsgát tenni:

  • 1708-1766 fkm
  • 1766-1811 fkm

Vizsga csak teljes szakaszra tehető le.
A tesztlapok és vaktérképek magyar nyelvűek.

A vizsga feleltválasztós tesztlap sor kitöltésével valósul meg.

A tesztlapon 3 fajta kérdés típus szerepel:

1. Navigációs ismereti kérdések (N.I.)
Ahol a kiosztásra kerülő 6 darab térképrészleten szereplő feleltválasztós tesztkérdések esetében kell a helyes választ megjelölni. Egy tesztkérdés helyes megválaszolása 1 pontot ér, egy lap összes kérdésének helyes megválaszolásával legfeljebb 7 pontot lehet megszerezni. Helyes válaszadásnak számít, ha a tesztkérdések esetében a megfelelő válasz kerül megjelölésre, nincs megjelölve helytelen válasz. Minden kérdés esetében egy helyes válasz adható.

2. Hajóút ismereti kérdések (H.I.)
Ahol a kiosztásra kerülő 2 darab térképrészleten szereplő elemek számozását kell a lapon található megnevezésekkel párosítani. A lapok helyes kitöltése 1 pontot ér. Helyes kitöltésnek számít, ha a számok a hozzájuk tartozó, megfelelő megnevezés előtti négyzetbe kerülnek beírásra és nincs hibás kitöltés, valamint a kitöltés hiánytalan.

3. Szakaszismeret
Szokványok feleletválasztós teszt, ahol 11 tesztkérdésre kell a helyes választ megjelölni. Minden helyesen megválaszolt tesztkérdés 1 pontot ér. Egyes tesztkérdések esetében csak egy, más tesztkérdések esetében több helyes válasz is van a válaszlehetőségek között. Helyes válaszadásnak számít, ha a tesztkérdések esetében az összes helyes válasz megjelölésre kerül, és nincs megjelölve helytelen válasz.

A vizsgán a vizsgázó tetszőleges sorrendben oldhatja meg a feladatokat.

A vizsgán bármilyen segédeszköz használata tilos.

A vizsga a kérdések megismerésétől számítva, legfeljebb 55 percig tart.

A vonalvizsga sikeres, ha a vizsgázó a megszerezhető 55 pontból legalább 42 pontot megszerez.

Sikertelen vizsga esetén javító vizsgát kell tenni.

Navigációs ismereti kérdések (N.I.) mintája >>
Hajóút ismereti kérdések (H.I.) mintája >>
Szakaszismeret tesztlap 1708-1766 kérdések >>
Szakaszismeret tesztlap 1766-1811 kérdések >>