Pályaalkalmassági Vizsgálat

PÁLYAALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS

Magyarországon a közúti járművezetők közlekedéspszichológiai vizsgálatát 1978-tól végezzük a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál, illetve jogelődeinél. Ez idő alatt igen nagy szakmai tapasztalat és ismeretek birtokában tudtuk kialakítani és folyamatosan fejleszteni speciális módszertanunkat. A PÁV egy mozaikszó, amely a közúti járművezetők vagy járművezető jelöltek közlekedéspszichológiai pályaalkalmassági vizsgálatát jelenti.

A pályaalkalmassági vizsgálatok helyszíne, illetve az azzal foglalkozó személyes ügyfélszolgálatunk címe 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45.

A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a gépjárművezető:

a) rendelkezik-e azokkal az egyéni pszichológiai jellemzőkkel, amelyek szükségesek a biztonságos járművezetési tevékenységhez, a közlekedési helyzetekhez való alkalmazkodáshoz, a járművezetés közben jelentkező terhelés elviseléséhez;

b) rendelkezik-e a jármű biztonságos vezetéséhez szükséges észlelési, döntési és cselekvési képességgel;

c) képes-e elsajátítani a járművezetéshez szükséges ismereteket és készségeket.

A vizsgált képességek, készségek: figyelmi funkciók, monotónia-tűrés, perifériás észlelés, közlekedési áttekintési képesség, reakciókészség (reakcióidő, a döntésreakció pontossága, terhelhetőség), szenzomotoros képesség, sebesség- és távolságbecslés, vizuális emlékezet, intelligencia

A vizsgált személyiségjegyek: önismeret, önkontroll, szabálytudat, felelősségtudat, empátia, együttműködés

A PÁV kategóriák

Az egyes gépjárművezetői tevékenységek más-más pszichés terheléssel járnak együtt, ezt jelölik a PÁV kategóriák I-IV-ig, amelyek a biztonságos közlekedési magatartásban releváns képességek színvonalát, a személyiség érettségét és integráltságát jelentik.


Tájékoztató a pályaalkalmassági vizsgálathoz
A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 444/2017. (XII. 27.) Kormányrendelet alapján

PÁV I. alkalmassági kategória szükséges:

  • a megkülönböztető jelzést használó gépjármű vezetéséhez (max. 5 évre adható).

PÁV II. alkalmassági kategória szükséges:

  • közúti közlekedési szolgáltatás keretében személyszállítást végző autóbusz, trolibusz, személygépkocsi,
  • nemzetközi közúti személyszállítást végző autóbusz - amelyben a vezetőülésen kívül legalább 17 állandó ülőhely van,
  • veszélyes áru szállítását végző gépjármű vezetéséhez.

PÁV III. alkalmassági kategória szükséges:

  • a 7500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, közúti közlekedési szolgáltatást végző tehergépkocsi, vontató, nyergesvontató és járműszerelvény,
  • a 7500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, nemzetközi közúti áruszállítást végző tehergépkocsi, vontató, nyergesvontató és járműszerelvény vezetéséhez.

A jelentkezés előfeltételei:

  • 2. csoportú csoportú orvosi alkalmassági vélemény,
  • az I. és II. pályaalkalmassági minősítés megszerzése céljából pályaalkalmassági vizsgálatra az jelentkezhet, aki nem minősül kezdő vezetőnek és rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel „B” vagy „C” vagy „D” kategóriában.