Önkéntes utánképzés: évente egyszer csökkenthetők a közlekedési büntetőpontok

2022. május 31. kedd

Május 10-től a járművezetők online is lekérdezhetik, hány közlekedési előéleti pontjuk van. Az összpontszám önkéntes utánképzésen való részvétellel csökkenthető, ennek menetét és szabályait jártuk körbe.

A jelenleg érvényes eljárás szerint a közlekedési előéleti pontrendszert nyilvántartó szerv (Nyilvántartó) értesíti a járművezetőt, ha a pontjainak a száma elérte a 13-at, egyben figyelmezteti a felső pontérték elérésének következményeire és tájékoztatja a pontok csökkentését szolgáló önkéntes utánképzés lehetőségéről. Ha a járművezető nyilvántartott pontjainak száma elérte vagy meghaladta a 18-at, a Nyilvántartó három napon belül értesíti az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (főváros kerületi) hivatalát, azaz a közlekedési igazgatási hatóságot, amely ennek alapján a járművezető vezetői engedélyét határozattal, nyolc napon belül visszavonja.

Online lekérdezési lehetőség

A Belügyminisztérium által kezdeményezett informatikai fejlesztésnek köszönhetően 2022. május 10-től a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (SZÜF) keresztül a járművezetők már teljesen ingyenesen, online is lekérdezhetik közlekedési előéleti pontjaik aktuális számát. Ehhez csak egy ügyfélkapus regisztrációra van szükség, majd az mo.hu-n belül a Közigazgatás -> Jog -> Tájékoztatás Közúti Közlekedési Előéleti Pontokról útvonalon érhetjük el a büntetőpontokat ismertető oldalt. Itt megtalálhatók mindazon közlekedési események és a hozzájuk kapcsolódó büntetőpontok, amelyek alapján az összpontszám megállapítása történt.

Egyéb lekérdezési lehetőségek

A járművezetők postai úton vagy elektronikusan az Ügyfélkapun keresztül is tájékoztatást kaphatnak a közúti közlekedési előéleti pontjaik számáról.

Előbbi esetben a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedési Igazgatási és Nyilvántartási Főosztály Közlekedési Igazgatási Osztályához (1097 Budapest, Balázs Béla utca 35. vagy 1476 Budapest, Pf.: 281.), elektronikus úton pedig a kozlekedesi.foosztaly@bm.gov.hu e-mail címre kell a kérelmet küldeni.

Ebben az alábbi adatokat kell közölni:

  • a járművezető személyazonosító adatai (név, születési név, születési hely, születési idő, anyja neve),
  • a járművezető saját kezű aláírását (elektronikus úton megküldött kérelem esetén az aláírást tartalmazó dokumentumot PDF vagy JPEG formátumban kérik csatolni),
  • a járművezető lakcímét vagy levelezési címét.

Abban az esetben, ha Ügyfélkapun keresztül kívánjuk a lekérdezést eszközölni, azt a https://epapir.gov.hu/ oldalon az Ügyfélkapu azonosítónkkal bejelentkezve tehetjük meg. Címzettként a BM Belügyminisztériumot jelöljük meg.

Az előéleti pontok csökkentésének lehetősége

A közúti járművezetők utánképzéséről szóló 139/1991. (IX. 29.) Kormányrendelet 2§ (3) pontja értelmében „a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 9. § (1) bekezdése alapján a járművezető nyilvántartott pontjainak számát utánképzésen való önkéntes részvétellel csökkentheti”. A jogszabály szerint 13 pontig 9 pontot, 14-17 pont között 6 pontot lehet ezen a módon levonni.

Ha a járművezető összpontszáma elérte vagy meghaladta a 18 pontot, a pontok száma már nem csökkenthető, ez esetben mindenképpen bevonják a vezetői engedélyt. Az önkéntes utánképzésen való részvétellel azonban ez elkerülhető, megelőzhető.

Érdemes néhány ezzel kapcsolatos szabályra, lehetőségre felhívni a figyelmet. Ezek egyike, hogy önkéntes utánképzésre a Belügyminisztérium 13 pontos értesítését megelőzően is lehet jelentkezni. Lényeges szabály az is, hogyha a nyilvántartott pontok között közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés miatt kiszabott 9 pont is szerepel, akkor az utánképzésen való önkéntes részvétellel az összpontszám csak az e feletti pontokkal csökkenthető. Végezetül ki kell emelni azt is, hogy a pontokat egy éven belül egyszer lehet csak önkéntes utánképzésen való részvétellel csökkenteni.

Az utánképzés menete

Önkéntes utánképzés keretében a járművezető a feltáró foglalkozáson való részvétel nélkül az ún. III. programra kap besorolást. Az összesen két foglalkozásból álló, 12 órát felölelő programért a résztvevőknek 69 000 Ft-ot kell fizetni.

Az önkéntes utánképzés elvégzéséről szóló igazolást a Vizsgaközpont három munkanapon belül, elektronikus úton küldi meg a Nyilvántartó részére. A pontcsökkentésről – vagy adott esetben annak megtagadásáról – az igazolás alapján a Nyilvántartó határozattal dönt, amelyben értesíti a járművezetőt az önkéntes utánképzés alapján történt pontcsökkentés mértékéről és a fennmaradó pontok számáról. A határozatot postai úton kapják meg a járművezetők.

Figyelem! A 139/1991. (X.29.) Kormányrendelet alapján nem adható ki igazolás, illetőleg bizonyítvány annak, aki valamely foglalkozáson késett, nem vett részt, vagy azon járművezetésre alkalmatlan állapotban jelent meg!

Helyszínek, jelentkezési feltételek

Utánképzésre a Vizsgaközpont a fővárosban és országosan minden megyeszékhelyen lehetőséget biztosít. A folyamat elindításához és az utánképzésre való jelentkezéshez csupán a lakóhelye szerinti, vagy a területileg leginkább megfelelő képviseletet szükséges felkeresni, ahol a társaság munkatársai ügyfélszolgálati időben készséggel állnak az ügyfelek rendelkezésére, és a tudnivalókról részletes tájékoztatást nyújtanak.

A Vizsgaközpont ügyfélszolgálataink elérhetőségét itt találja

Az önkéntes utánképzésre kizárólag személyesen lehet jelentkezni. A jelentkezéshez szükséges iratok:

  • személyazonosságot igazoló okmány (érvényes személyi igazolvány vagy érvényes útlevél),
  • lakcímkártya, valamint
  • a közúti közlekedési előéleti pontok számáról szóló igazolás (tájékoztatás) vagy értesítés

Az önkéntes utánképzésre történő jelentkezéskor a Vizsgaközpont elfogadja a fent leírtak szerinti, SZÜF-ön keresztül történő lekérdezés után kinyomtatott dokumentumot is, tehát annak alapján megindítható a folyamat.

Az utánképzésről részletes információk ezen az oldalon találhatók:

https://vizsgakozpont.hu/kozut/kozuti-jarmuvezetok-utankepzese 

A szükséges dokumentumok az alábbi helyekről tölthetők le:

https://vizsgakozpont.hu/uploads/2021/dokumentumok/kav-uk-onkentes-nyilatkozat.pdf

https://vizsgakozpont.hu/uploads/2020/dokumentumok/kav-utankepzes-at-kulon-final-2020.pdf

 

VASÚTI VIZSGABIZTOSI FELKÉSZÍTŐ 2023

Címke: VASÚT,

A vasúti vizsgabiztos jelölteknek – a vizsgabiztosi névjegyzékbe történő felvételi kérelem beadását megelőzően – a Vasúti Vizsgabiztosi és Ellenőrzési Osztály által szervezett, a vizsga lebonyolításának módjáról szóló felkészítőn kell részt vennie. A felkészítő...

KÖKÉNY RENDSZERREL KAPCSOLATOS FRISS INFORMÁCIÓK

Címke: KÖZÚT,

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2023. október 2. és október 8. között, esténként 22:00-tól 24:00-ig a KÖKÉNY rendszer tervezett karbantartása zajlik, amely időtartartam alatt a rendszer nem lesz elérhető. Megértésüket és türelmüket köszönjük! *** Újabb...

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI NYITVATARTÁS VÁLTOZÁS

Címke: LÉGÜGY, HAJÓZÁS, VASÚT, SZAKTANFOLYAM, DRÓN

Tisztelt Ügyfeleink! 2023. augusztus 18-án, pénteken, áramszünet miatt zárva tart a Budapest, III. kerület, Polgár utca 8-10. alatt található ügyfélszolgálatunk. Érintett szakterületek: - szaktanfolyam - drón - hajózás - vasút - légügy Megértésüket köszönjük! ...

Új minisztériumi pályázat képzőszervek számára

Címke: KAV, ÉKM

Az Építési és Közlekedési Minisztérium pályázatot hirdetett az e-learning rendszerű képzésben alkalmazható zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerek és az e-learning rendszerű képzéshez szükséges digitális tananyagok akkreditációjának megszerzésére. A pályázat...