Közúti járművezetők utánképzése

Utánképzési feltárás Utánképzési programok >>

Utánképzésen kell részt vennie annak a járművezetőnek:

  • akit a bíróság vagy a szabálysértési hatóság közlekedési szabálysértés miatt legalább 6 hónapra, illetve
  • akit a bíróság közlekedési bűncselekmény elkövetése miatt a járművezetéstől eltiltott, továbbá
  • akinek vezetői engedélyét a közúti közlekedési előéleti pontrendszer alapján az eljáró hatóság visszavonta.

A vezetői engedély csak abban az esetben adható vissza, ha az érintett személy igazolja, hogy az utánképzésen részt vett.

Amennyiben a járművezető az előéleti pontrendszerben nyilvántartott pontjainak számát szeretné csökkenteni, akkor azt utánképzésen való önkéntes részvétellel tudja megtenni, melynek keretében a feltáró foglalkozáson való részvétel nélkül a III. programon történő részvételre kerül besorolásra. 

Az utánképzés - az előző bekezdésben foglalt esetet ide nem értve - két fő részből áll:

  • utánképzési feltárásból,
  • utánképzési programból.

Az utánképzési feltárást a Vizsgaközpont, az utánképzési programot - közlekedési hatóságtól kapott engedély és a Vizsgaközpont megbízása alapján - utánképző szervek végzik.