Közúti járművezetők utánképzése

utánképzéssel kapcsolatos elektronikus ügyintézés


Az utánképzésre jelentkezés lehetőségét országosan minden megyeszékhelyen és Budapesten biztosítjuk a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztályain. A folyamat elindításához kérjük, keresse fel a lakóhelye szerinti vagy az Önnek megfelelő képviseletünket, ahol kollégáink ügyfélszolgálati időben készséggel állnak rendelkezésére és a további tudnivalókról részletes tájékoztatást nyújtanak!

Ügyfélszolgálataink elérhetőségei>>

Az utánképzés két fő részből áll: (1) a FELTÁRÁSBÓL és (2) a PROGRAMON való részvételből.

Fontos tudnivalók:

 • Az utánképzés minden foglalkozására járművezetésre alkalmas állapotban kell megjelenni!
 • A 139/1991. (X.29.) Kormányrendelet alapján nem adható ki igazolás, illetőleg bizonyítvány annak, aki valamely foglalkozáson nem vett részt, vagy azon járművezetésre alkalmatlan állapotban jelent meg!
 • A program elvégzése után három munkanapon belül az igazolás elektronikus úton jut el az illetékes közlekedési igazgatási hatósághoz (kormányablakhoz).

A programon való eredményes részvételéről az eseményeket is feltüntető IGAZOLÁST állítanak ki, amelynek alapján az eltiltás idejének leteltével az illető VISSZAKAPHATJA VEZETŐI ENGEDÉLYÉT.

Az ÖNKÉNTES UTÁNKÉPZÉS feltételeiről, menetéről az oldal alján található részletes tájékoztatás.


FELTÁRÁS


A feltáráson a biztonságos közlekedéshez szükséges elméleti közlekedési ismeretek tesztre, gyakorlati vezetési próbára és az eseményhez kapcsolódóan a vezetési szokások, viselkedések megbeszélésére kerül sor.

FELTÁRÁSOK DÍJA

JELENTKEZÉS FELTÁRÁSRA

A feltárás eredményei és az utánképzési kötelezettség alapjául szolgáló közlekedési esemény(ek) értékelését követően döntjük el, hogy kinek melyik programon kell részt vennie.

Amennyiben a várólistára jelentkezők száma eléri a program lefolytatására előírt minimális létszámot, a program megszervezésre kerül és kijelölik annak végleges időpontját; amennyiben már végleges az időpont, közvetlenü a programba is tud jelentkezni. A végleges program részleteiről személyesen érdeklődhet, vagy ha megad kapcsolattartási e-mail címet, akkor e-mailben kap értesítést. Amennyiben várólistára  jelentkezett és az időpont automatikus kijelölését kérte online, úgy az automatikus jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után, ezért kérjük, hogy megadott e-mail címét kövesse figyelemmel!

Amennyiben a jelentkezés online történik és az időpont mégsem felel meg Ön számára, úgy azt lemondhatja.

FIGYELEM!
Ha a lemondást követően azonnal visszajelentkezik várólistára, úgy a rendszer automatikusan ugyanarra az időpontra fogja a jelentkezését visszarögzíteni egészen addig, amíg azon szabad hely van - kérjük, hogy ebben az esetben törölje magát a várólistáról és vegye fel a kapcsolatot a kirendeltségünkkel!
 

PROGRAMOK


A programok a következők lehetnek: elméleti, gyakorlati, illetve csoportfoglalkozás, valamint enyhén, közepesen, illetve súlyosan ittas vezetők programja. Az alábbi programokkategóriákat különböztetjük meg (tartalom, díjszabás):

FIGYELEM! UTÁNKÉPZÉSI PROGRAMON VALÓ RÉSZVÉTEL ELMULASZTÁSA ESETÉN A TÁVOLMARADÁS KIMENTÉSÉNEK NINCS HELYE!
KÉSÉS VAGY MEG NEM JELENÉS ESETÉN KÜLÖN BEFIZETÉS ELLENÉBEN KAPHATÓ ÚJ IDŐPONT!

I. program: A közlekedési képzettség hiányosságainak megszüntetésére irányuló elméleti foglalkozás.

 • Időtartama: 6 óra (két foglalkozásból áll és elméleti vizsgával zárul)
 • A program díja és pótvizsga díja ITT található

II. program „B” kategória esetén: A közlekedési képzettség, kultúra és magatartás hiányosságainak, illetve hibáinak megszüntetését célzó járművezetési gyakorlati foglalkozás.

 • Időtartama: 7 óra (négy foglalkozásból áll és gyakorlati vizsgával zárul)
 • A program díja és pótvizsga díja ITT található

III. program: A közlekedési szabályok megtartását célzó foglalkozás.

 • Időtartama: 12 óra (két foglalkozásból áll)
 • A program díja ITT található

IV. program: Magatartásformálás

 • Időtartama: 25 óra (öt foglalkozásból áll)
 • A program díja ITT található

V. program: Az „enyhén ittas vezetők” foglalkozása

 • Időtartama: 7 óra (egyszerre megtartva)
 • A program díja ITT található

FONTOS! Ez a program a jogszabály meghatározása alapján önállóan nem alkalmazható.

Kapcsolt programok díjai: 

 • V+I. program ITT található
 • V+II. program ITT található
 • V+III. program ITT található

VI. program: A „közepesen ittas vezetők” foglalkozása

 • Időtartama: 15 óra (három foglalkozásból áll)
 • A program díja ITT található

VII. program: A „súlyosan ittas vagy visszatérően ittas vezetők” foglalkozása.

 • Időtartama: 25 óra (öt foglalkozásból áll)
 • A program díja ITT található

 

JELENTKEZÉS ÉS ÜGYINTÉZÉS


Jelentkezni ügyfélkapun keresztül és személyesen lehet a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztályán. A folyamat elindításához kérjük, keresse fel a lakóhelye szerinti vagy az Önnek megfelelő képviseletünket, ahol kollégáink ügyfélszolgálati időben készséggel állnak rendelkezésére és a további tudnivalókról részletes tájékoztatást nyújtanak! AMENNYIBEN ONLINE JELENTKEZIK, MINDENKÉPPEN ADJON MEG E-MAIL CÍMET A GÖRDÜLÉKENY KAPCSOLATTARTÁS ÉRDEKÉBEN! 

Ügyfélszolgálataink elérhetőségei>>

A jelentkezéshez szükséges:

 1. Érvényes személyi igazolvány, vagy azt helyettesítő személyazonosításra alkalmas okmány,
 2. Lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 3. Az utánképzésre vonatkozó határozat, amelyben rendelkeztek a vezetői engedélyről (leadás, szüneteltetés stb.)
 4. A közlekedési esemény leírását (hely, idő, körülmény, közrehatás) tartalmazó szabálysértési határozat vagy bírósági ítélet. Ha több ilyen van, akkor mindegyik. Mivel az utánképzés a közlekedési esemény(ek)-hez kapcsolódik, az csak a bemutatott dokumentumok eseményeire vonatkozik.
 5. Feltárás díja (bankkártyával vagy csekkel)
 6. E-mail cím az elektronikusan történő kapcsolattartás érdekében (opcionális).

 

ÖNKÉNTES UTÁNKÉPZÉS


A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 9.§ (1) bekezdése alapján a járművezető nyilvántartott pontjainak számát utánképzésen való önkéntes részvétellel csökkentheti.

Az önkéntes utánképzésre jelentkezés lehetőségét szintén országosan, minden megyeszékhelyen és Budapesten is biztosítjuk a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztályain. A folyamat elindításához kérjük, keresse fel a lakóhelye szerinti vagy az Önnek megfelelő képviseletünket, ahol kollégáink ügyfélszolgálati időben készséggel állnak rendelkezésére és a további tudnivalókról részletes tájékoztatást nyújtanak!

Ügyfélszolgálataink elérhetőségei>>

Fontos tudnivalók:

 • Ha a nyilvántartott pontok között közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés miatt rendelt 9 pontérték megállapítása is szerepel, a járművezető nyilvántartott pontjainak száma az utánképzésen való önkéntes részvétellel csak a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés miatt rendelt 9 pont feletti pontok tekintetében csökkenthető.
 • A nyilvántartott pontok száma ismételt önkéntes utánképzéssel az önkéntes utánképzésen való részvétel igazolásától számított egy éven belül nem csökkenthető!

A közlekedési előéleti pontrendszert nyilvántartó szerv (továbbiakban: Nyilvántartó) a pontrendszer adatait a nyilvántartásba vételtől számított három évig kezeli. A Nyilvántartó értesíti a járművezetőt, ha a pontjainak a száma a 13 pontot elérte, egyben tájékoztatja a pontok csökkentését eredményező önkéntes utánképzés lehetőségéről, továbbá figyelmezteti a felső pontérték elérésének következményeire (18 pont elérésétől a vezetői engedély visszavonásra kerül).

Az önkéntes utánképzés elvégzésével akkor is csökkenthető a közúti közlekedési előéleti pontok száma, ha a járművezető összpontszáma még nem érte el a 13 pontot, és így 13 pontos értesítést még  nem kapott.

Az engedély-nyilvántartásba elektronikus úton beérkezett utánképzési igazolás alapján, az önkéntes utánképzés sikeres elvégzésének napján nyilvántartott pontok számát 13 pontig 9 ponttal, 14-17 pont között 6 ponttal kell csökkenteni. Ebből a szabályból következik, hogy ha a járművezető összpontszáma elérte vagy meghaladta a 18 pontot, akkor az ezt követően elvégzett önkéntes utánképzés alapján a pontok száma már nem csökkenthető, hiszen a 18 pont elérésének vagy maghaladásának jogkövetkezménye a vezetői engedély visszavonása.

Önkéntes utánképzés keretében a járművezetőt a feltáró foglalkozáson való részvétel nélkül a III. programon történő részvételre sorolják be.

III. program: A közlekedési szabályok megtartását célzó foglalkozás.

 • Időtartama: 12 óra (két foglalkozásból áll)
 • A program díja ITT található

Figyelem! A 139/1991. (X.29.) Kormányrendelet alapján nem adható ki igazolás, illetőleg bizonyítvány annak, aki valamely foglalkozáson nem vett részt, vagy azon járművezetésre alkalmatlan állapotban jelent meg!

Az önkéntes utánképzés elvégzéséről szóló igazolást a Vizsgaközpont három munkanapon belül elektronikus úton küldi meg a Nyilvántartó részére. A pontcsökkentésről – vagy adott esetben annak megtagadásáról –  az igazolás alapján a Nyilvántartó határozattal dönt, amelyben értesíti a járművezetőt az önkéntes utánképzés alapján történt pontcsökkentés mértékéről és a fennmaradó pontok számáról. A határozatot a Nyilvántartó postai úton küldi meg a járművezető részére.

Jelentkezni ügyfélkapun keresztül és személyesen lehet a KAV Közlekedési  Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztályán (elérhetőségek a fejezet elején).

A jelentkezéshez szükséges:

 1. Érvényes személyi igazolvány, vagy azt helyettesítő személyazonosító okmány
 2. Érvényes vezetői engedély
 3. Lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 4. A Nyilvántartó által küldött 13 pontos értesítés, vagy a Nyilvántartó, vagy közlekedési igazgatási hatóság által kiadott tájékoztatás, vagy a járművezető által a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen keresztül („Közigazgatás, Jog” -> „Adatkezelés, adatszolgáltatás” témacsoporton belül, a „Tájékoztatás közúti közlekedési előéleti pontokról” megnevezésű ügytípust kiválasztva) lekérdezett tájékoztatás, a járművezető aktuális összpontszámáról
 5. Program díja (bankkártyával vagy csekkel)
 6. E-mail cím az elektronikusan történő kapcsolattartás érdekében (opcionális)

 

Utánképzési foglalkozásvezetők elérhetősége KIZÁRÓLAG az utánképző szervek számára.