Mi is az a közlekedési előéleti pontrendszer?

2021. június 28. hétfő

Az előéleti pontrendszer bevezetésére Magyarországon 2000-ben került sor a gépjárművezetők önkéntes jogkövető magatartásának erősítése, illetve a közúti közlekedés biztonságának javítása céljával. 

A pontrendszer jogszabályban leírt szabályszegések elkövetése esetén kiszabható pontokról, azok nyilvántartásáról és meghatározott pontszám elérése esetén a vezetői engedély ideiglenes visszavonásáról szól.

Olyan szabályszegésre állapítható meg pont, amely miatt a járművezetőt, mint elkövetőt a bíróság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság jogerős vagy végleges határozatával elmarasztalta, vagy az elkövető a helyszíni bírság, illetve a helyszínen alkalmazott közigazgatási bírság kiszabását a jogkövetkezményekről szóló tájékoztatás után tudomásul vette. De nem árt tudni, hogy a fegyveres testületek alkalmazottai saját fegyelmi hatóságuk útján is szerezhetnek pontokat.

Ha a járművezető szabályszegése miatt büntetőpontot kap, akkor az eljáró hatóság által hozott határozatban, a helyszínen alkalmazott közigazgatási bírság és a helyszíni bírság esetén tájékoztatni kell az elkövetőt az elbírált cselekményhez rendelt pontok számáról. A bírósági határozattal elbírált cselekményhez rendelt pontok számáról az elkövetőt a Nyilvántartó tájékoztatja.

Alapvetően a pontrendszert Magyarország területén, magyar vezetői engedéllyel rendelkező, a vezetői engedéllyel vezethető járművekkel elkövetett szabályszegés esetén kell alkalmazni. Fontos azonban megjegyezni, hogy alkalmazása külföldi vezetői engedély birtokában is szükséges, ha azt magyar okmány – azaz külföldi jogosítvány honosítása – révén állították ki. Kiterjed továbbá a járművezetéstől eltiltás és a vezetői engedély visszavonásának hatálya alatt álló személyekre, illetve azokra a gépjárművezetőkre is, akik a szabályszegés elkövetésekor olyan járművet vezettek, amelyre vezetői engedélyük nem volt érvényes. 

Járművezetéstől történő eltiltással együtt azonban büntetőpont nem állapítható meg. Tehát ha a jogsértő cselekedet miatt az eljáró hatóság járműkategóriától vagy járművezetéstől eltiltást alkalmaz, azon felül pont már nem adható. Ebben az esetben a járművezetőnek az eltiltás jogerőre emelkedésének időpontjáig szerzett pontjait törölni kell, ha a vezetői engedély visszaadására utánképzést követően kerülhet sor.

A szabályszegésekhez rendelhető pontok számáról a 2000. évi CVVVIII. törvény>> részletesen rendelkezik.

A pontrendszer hatálya alá tartozó szabályszegéseknél általában a szabályszegés elkövetése idején hatályban lévő jogszabály által rendelt pontszámot kell kiszabni, de ha a szabályszegés elbírálásakor hatályos új jogszabály a szabályszegéshez nem rendel pontot, vagy alacsonyabb pontszámot rendel, akkor az új jogszabályt kell figyelembe venni.

Az eljáró hatóság a kiszabott pontok számáról 8 napon belül értesíti a Nyilvántartót.

A nyilvántartásba vett pontszámot a pontszám alapját képező szabályszegést megállapító határozat jogerőre emelkedésének, illetve a helyszíni bírság tudomásulvételének időpontjától számított legfeljebb három évig lehet a pontok összesítésénél figyelembe venni.

A Nyilvántartó értesíti a járművezetőt, ha pontjainak száma a 13-at elérte, tájékoztatja a pontok csökkentését eredményező önkéntes utánképzés lehetőségéről, továbbá figyelmezteti a felső pontérték elérésének következményeire.

A járművezető önkéntes utánképzéssel csökkentheti nyilvántartott pontjainak számát. Az engedély-nyilvántartásba elektronikus úton beérkezett utánképzési igazolás alapján, az önkéntes utánképzés sikeres elvégzésének napján nyilvántartott pontok számát 13 pontig 9 ponttal, 14-17 pont között 6 ponttal kell csökkenteni. Ha a nyilvántartott pontok között közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés miatt rendelt 9 pontérték megállapítása is szerepel, a járművezető nyilvántartott pontjainak száma az utánképzésen való önkéntes részvétellel csak a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés miatt rendelt 9 pont feletti pontok tekintetében csökkenthető. A Nyilvántartó értesíti a járművezetőt az önkéntes utánképzés alapján történt pontcsökkentés mértékéről és a fennmaradó pontok számáról. A nyilvántartott pontok száma az önkéntes utánképzésen való részvétel igazolásától számított egy éven belül ismételt önkéntes utánképzéssel nem csökkenthető.

Ha a járművezető nyilvántartott pontjainak száma elérte vagy meghaladta a 18-at, a Nyilvántartó három napon belül értesíti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságot, amely ennek alapján a járművezető vezetői engedélyét határozattal, nyolc napon belül visszavonja. A visszavont vezetői engedélyt annak leadásától számított hat hónapot követően vissza kell adni, ha a járművezető igazolja, hogy a vezetői engedély visszavonását követően utánképzésen vett részt, és a vezetési jogosultság külön jogszabályban meghatározott egyéb feltételei fennállnak.

Az előéleti pontok aktuális számát illetően az autósok bármikor érdeklődhetnek:
https://nyilvantarto.hu/hu/adatszolgaltatas_eloeletipontok

Ha az önkéntes utánképzés alatt a nyilvántartott pontok száma növekszik, és ezzel a gépjárművezető eléri a 18 pontot, akkor a megkezdett folyamat ellenére az illetékes közlekedési igazgatási hatóság a járművezetői engedélyt a korábban ismertetett módon visszavonja. Ha az ügy még jelentkezési fázisban van, vagyis az önkéntes utánképzésre jelentkező személy nem kezdte meg a pontcsökkentő, III-as programot, addig a befizetett programdíj is visszaigényelhető, azonban ha az önkéntes utánképzés már megtörtént, tehát az ügyfél részt vett a programon, vagy távollétét, a megjelenés akadályba ütközésének okát, hitelt érdemlően nem igazolta, akkor azzal a befizetett díj nem jár vissza. 18 ponttól a járművezetőnek immár utánképzésre kötelezettként feltárással egybekötött utánképzésre kell jelentkeznie. 

A folyamatban lévő utánképzési ügyek alatt elkövetett szabályszegések hatásáról ezen az oldalon>> írtunk bővebben.

Máris jobban motorozunk?

Címke: KAV, KÖZÚT, MOTOR

Korai lenne még elemezni az idén márciusban bevezetett új motoros tantervi és vizsgakövetelmények hatásait. Az azonban már most megállapítható, hogy az új járműkezelési feladatsor sikeres végrehajtásához szükséges vezetési technikák nagymértékben segítik a kezdő motorosok biztonságos...

Kik azok a közúti közlekedési szakemberek?

Címke: KAV, KÖZÚT

Ez a gyűjtőfogalom egy sokrétű, különböző foglalkozásokat magában foglaló szakterület. Cikkünkben ebbe szeretnénk mélyebb bepillantást adni. A közúti közlekedési szakemberek alatt azokat a személyeket értjük, akik közúti közlekedéshez kapcsolódó munkát végeznek, és bizonyos...

A közlekedési vizsgákon sem kell maszkot viselni

Címke: KAV,

A járványügyi korlátozások további enyhítéséhez igazodva a Vizsgaközpont hatályon kívül helyezi a vizsgaesemények és utánképzések lebonyolítására vonatkozó higiéniás szabályokat. A koronavírus fertőzés terjedésének megakadályozása, illetve a társaság ügyfeleinek és...

Megalakult a Légügyi Vizsgaközpont

Címke: KAV, ITM, LÉGÜGY

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításának megfelelően az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. 2021. július 1-től megkezdte az elméleti légügyi vizsgák szervezésének...