Mi is az a közlekedési előéleti pontrendszer?

2021. június 28. hétfő

Az előéleti pontrendszer bevezetésére Magyarországon 2000-ben került sor a gépjárművezetők önkéntes jogkövető magatartásának erősítése, illetve a közúti közlekedés biztonságának javítása céljával. 

A pontrendszer jogszabályban leírt szabályszegések elkövetése esetén kiszabható pontokról, azok nyilvántartásáról és meghatározott pontszám elérése esetén a vezetői engedély ideiglenes visszavonásáról szól.

Olyan szabályszegésre állapítható meg pont, amely miatt a járművezetőt, mint elkövetőt a bíróság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság jogerős vagy végleges határozatával elmarasztalta, vagy az elkövető a helyszíni bírság, illetve a helyszínen alkalmazott közigazgatási bírság kiszabását a jogkövetkezményekről szóló tájékoztatás után tudomásul vette. De nem árt tudni, hogy a fegyveres testületek alkalmazottai saját fegyelmi hatóságuk útján is szerezhetnek pontokat.

Ha a járművezető szabályszegése miatt büntetőpontot kap, akkor az eljáró hatóság által hozott határozatban, a helyszínen alkalmazott közigazgatási bírság és a helyszíni bírság esetén tájékoztatni kell az elkövetőt az elbírált cselekményhez rendelt pontok számáról. A bírósági határozattal elbírált cselekményhez rendelt pontok számáról az elkövetőt a Nyilvántartó tájékoztatja.

Alapvetően a pontrendszert Magyarország területén, magyar vezetői engedéllyel rendelkező, a vezetői engedéllyel vezethető járművekkel elkövetett szabályszegés esetén kell alkalmazni. Fontos azonban megjegyezni, hogy alkalmazása külföldi vezetői engedély birtokában is szükséges, ha azt magyar okmány – azaz külföldi jogosítvány honosítása – révén állították ki. Kiterjed továbbá a járművezetéstől eltiltás és a vezetői engedély visszavonásának hatálya alatt álló személyekre, illetve azokra a gépjárművezetőkre is, akik a szabályszegés elkövetésekor olyan járművet vezettek, amelyre vezetői engedélyük nem volt érvényes. 

Járművezetéstől történő eltiltással együtt azonban büntetőpont nem állapítható meg. Tehát ha a jogsértő cselekedet miatt az eljáró hatóság járműkategóriától vagy járművezetéstől eltiltást alkalmaz, azon felül pont már nem adható. Ebben az esetben a járművezetőnek az eltiltás jogerőre emelkedésének időpontjáig szerzett pontjait törölni kell, ha a vezetői engedély visszaadására utánképzést követően kerülhet sor.

A szabályszegésekhez rendelhető pontok számáról a 2000. évi CVVVIII. törvény>> részletesen rendelkezik.

A pontrendszer hatálya alá tartozó szabályszegéseknél általában a szabályszegés elkövetése idején hatályban lévő jogszabály által rendelt pontszámot kell kiszabni, de ha a szabályszegés elbírálásakor hatályos új jogszabály a szabályszegéshez nem rendel pontot, vagy alacsonyabb pontszámot rendel, akkor az új jogszabályt kell figyelembe venni.

Az eljáró hatóság a kiszabott pontok számáról 8 napon belül értesíti a Nyilvántartót.

A nyilvántartásba vett pontszámot a pontszám alapját képező szabályszegést megállapító határozat jogerőre emelkedésének, illetve a helyszíni bírság tudomásulvételének időpontjától számított legfeljebb három évig lehet a pontok összesítésénél figyelembe venni.

A Nyilvántartó értesíti a járművezetőt, ha pontjainak száma a 13-at elérte, tájékoztatja a pontok csökkentését eredményező önkéntes utánképzés lehetőségéről, továbbá figyelmezteti a felső pontérték elérésének következményeire.

A járművezető önkéntes utánképzéssel csökkentheti nyilvántartott pontjainak számát. Az engedély-nyilvántartásba elektronikus úton beérkezett utánképzési igazolás alapján, az önkéntes utánképzés sikeres elvégzésének napján nyilvántartott pontok számát 13 pontig 9 ponttal, 14-17 pont között 6 ponttal kell csökkenteni. Ha a nyilvántartott pontok között közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés miatt rendelt 9 pontérték megállapítása is szerepel, a járművezető nyilvántartott pontjainak száma az utánképzésen való önkéntes részvétellel csak a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés miatt rendelt 9 pont feletti pontok tekintetében csökkenthető. A Nyilvántartó értesíti a járművezetőt az önkéntes utánképzés alapján történt pontcsökkentés mértékéről és a fennmaradó pontok számáról. A nyilvántartott pontok száma az önkéntes utánképzésen való részvétel igazolásától számított egy éven belül ismételt önkéntes utánképzéssel nem csökkenthető.

Ha a járművezető nyilvántartott pontjainak száma elérte vagy meghaladta a 18-at, a Nyilvántartó három napon belül értesíti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságot, amely ennek alapján a járművezető vezetői engedélyét határozattal, nyolc napon belül visszavonja. A visszavont vezetői engedélyt annak leadásától számított hat hónapot követően vissza kell adni, ha a járművezető igazolja, hogy a vezetői engedély visszavonását követően utánképzésen vett részt, és a vezetési jogosultság külön jogszabályban meghatározott egyéb feltételei fennállnak.

Az előéleti pontok aktuális számát illetően az autósok bármikor érdeklődhetnek:
https://nyilvantarto.hu/hu/adatszolgaltatas_eloeletipontok

Ha az önkéntes utánképzés alatt a nyilvántartott pontok száma növekszik, és ezzel a gépjárművezető eléri a 18 pontot, akkor a megkezdett folyamat ellenére az illetékes közlekedési igazgatási hatóság a járművezetői engedélyt a korábban ismertetett módon visszavonja. Ha az ügy még jelentkezési fázisban van, vagyis az önkéntes utánképzésre jelentkező személy nem kezdte meg a pontcsökkentő, III-as programot, addig a befizetett programdíj is visszaigényelhető, azonban ha az önkéntes utánképzés már megtörtént, tehát az ügyfél részt vett a programon, vagy távollétét, a megjelenés akadályba ütközésének okát, hitelt érdemlően nem igazolta, akkor azzal a befizetett díj nem jár vissza. 18 ponttól a járművezetőnek immár utánképzésre kötelezettként feltárással egybekötött utánképzésre kell jelentkeznie. 

A folyamatban lévő utánképzési ügyek alatt elkövetett szabályszegések hatásáról ezen az oldalon>> írtunk bővebben.

ZALAI RENDŐRSÉG: VÁLJUNK TUDATOS KÖZLEKEDŐVÉ!

Címke: AKKN, KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Balesetmegelőzési Bizottság számos programmal hívta fel a figyelmet a kulturált közlekedés fontosságára – adta hírül a police.hu. A rendőrségi szakportál felhívta rá a figyelmet, hogy biztonságosan közlekedni manapság egyre fontosabb, hiszen...

A NAGYMÉRETŰ JÁRMŰVEK HOLTTERÉRE FIGYELMEZTET A BKK

Címke: , AKKN

A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása nyomán a kreszvaltozas.hu szaklap beszámolt róla, hogy a fővárosi közlekedésszervező cég májustól az autóbuszok és trolik hátuljára és oldalára élénk, sárga színű, a nagyobb méretű járművek holtterére figyelmeztető matricákat helyez...

A Vizsgaközpont idén is részt vesz A Közlekedési Kultúra Napja szervezésében

Címke: AKKN,

Május 11-én, szombaton 10. alkalommal ünnepeljük A Közlekedési Kultúra Napját, amire több mint 140 partnerszervezettel közösen szervezünk aznap, valamint a kapcsolódó időszakban mintegy 200 féle...

IDÉN IS VÁRJUK HAJÓS ÜGYFELEINKET SZEZONÁLIS ÜGYFÉLSZOLGÁLATAINKON!

Címke: HAJÓZÁS,

Májusban megnyitja kapuit szezonális hajós ügyfélszolgálatunk Balatonfüreden és Kiskörén!  Kollégáink a hajózási szezonban, keddenként 10 és 14 óra között, a Balatonfüredi Yacht Club (BYC)...