Az osztrák Duna szakasz, hajóvezetés szempontjából különös kockázatúnak minősített részeire vonatkozó különleges engedélyek (Vonalvizsga) megszerzésének rendje

Vonalvizsgát kell tenni azokra a víziút-szakaszokra, amelyek esetén a vízterület helye szerint illetékes hajózási hatóság vonalvizsga letételéhez köti a hajóvezetést.

Ausztriában az alábbi három Duna szakasz lett meghatározva a hajóvezetés szempontjából különös kockázatúként:

  • 1880-1920 fkm
  • 2001-2036 fkm
  • 2074-2081 fkm

Ausztria hozzájárulását adta ahhoz, hogy a dunai, hajóvezetés szempontjából különös kockázatúnak minősített vízterületeire vonatkozóan, Magyarországon a vonalvizsga az Ausztriában bevezetett szabályoknak megfelelően teljesíthető.

Vizsga csak teljes szakaszra tehető le.
A tesztlapok magyar nyelvűek.

A vizsgára jelentkezéshez, a kitöltött és aláírt jelentkezési lap benyújtása mellett szükséges, igazolandó feltételek:

  • személyazonosság igazolása
  • UNIÓS hajóvezetői bizonyítvány megléte, vagy 
  • A vagy B kategóriájú hajóvezetői bizonyítvány megléte, vagy
  • a hajóvezetők számára szükséges uniós képesítő bizonyítványok megszerzéséhez a jogszabály által meghatározott minimumkövetelmények teljesítése (hajóvezetői okmány kiállítására jogosult, de még nem kérte a kiállítását)
  • a vizsgát megelőző 10 év során legalább 8 hegymeneti és 8 völgymeneti út igazolt megtétele a teljes szakaszon (a 2017/2397 irányelv hatálya alá tartozó vízi járművön, fedélzeti személyzet tagjaként) 
  • a 8 hegymeneti és 8 völgymeneti útból legalább hármat a vizsgát megelőző 3 évben kell megtenni
  • a vizsgadíj befizetése

A vizsga eredményes teljesítését követően a vizsgaközpont - ha még nem került kiállításra a hajóvezetői bizonyítvány - kérelemre olyan hajóvezetői bizonyítványt állít ki, amelynek a kódolt egyedi engedélyek rovatába a különleges engedély szerinti vonalszakasz feltüntetésre kerül.

A hajóvezető bizonyítvány birtokában, a vonalvizsga sikeres teljesítése esetén, kérelemre, a bizonyítványt a vizsgaközpont olyan új képesítésre cseréli, amelynek a kódolt egyedi enge-délyek rovatába a különleges engedély szerinti vonalszakasz feltüntetésre kerül.

Jelentkezés vizsgára >>
Vizsgadíjak >>

A hajóvezetői bizonyítvány kiállításának díja 3 000 Ft

Okmányigénylés >>