Veszélyes áru szállítási (ADN) szakértő

Veszélyes áru szállítási szakértő képesítés veszélyes áru belvízi hajón történő szállítás esetén a képesítő okmányban megjelölt hajótípusok, szállítási mód és áruosztályok tekintetében veszélyes áru szállítási szakértői szolgálat ellátására jogosít.

A képesítés megszerzésének feltételei:

A képesítés megszerzéséhez a hajózási hatóság által jóváhagyott tanfolyamon részt kell venni, majd legkésőbb a tanfolyam befejezést követő 6 hónapon belül, a Hajózási Vizsgaközpont által szervezett vizsgát le kell tenni.

A képesítés megszerezhető szárazáru szállító hajókon, tartályhajókon, valamint mindkét hajótípuson történő szolgálat ellátásához. 

Vizsgatárgyak:

  • Veszélyes áru szállítási szakértő (szárazárus, tartályhajós, kombinált)

A vizsgára bocsátás feltételei:

  • Betöltött 18. életév
  • A hajózási hatóság által jóváhagyott tanfolyamon való részvétel igazolása
  • Vizsgadíj befizetésének igazolása

A sikeres vizsgát követően a Hajózási Vizsgaközpontnál kell kérelmezni a bizonyítvány kiállítását. A bizonyítvány a sikeres vizsga időpontjától számított 5 évig érvényes.

A bizonyítvány érvényessége az érvényesség lejárata előtt meghosszabbítható az alábbiak szerint:

A bizonyítvány érvényességének meghosszabbításához a hajózási hatóság által jóváhagyott ismeretfelújító tanfolyamon részt kell venni, majd a Hajózási Vizsgaközpont által szervezett vizsgát le kell tenni.

Vizsgatárgyak:

  • Veszélyes áru szállítási szakértő ismeretfelújító vizsga (szárazárus, tartályhajós, kombinált)

A vizsgára bocsátás feltételei:

  • A hajózási hatóság által jóváhagyott ismeret felújító tanfolyamon való részvétel igazolása
  • Vizsgadíj befizetésének igazolása

A sikeres vizsgát követően a Hajózási Vizsgaközpontnál kell kérelmezni az új bizonyítvány kiállítását. Az új bizonyítvány az előzőleg kiállított okmány érvényességének lejárati időpontjától számított 5 évig érvényes, amennyiben az ismeretfelújító tanfolyamot az érvényesség lejárata előtti egy éven belül végezte el.

Ha a vizsgára a bizonyítvány lejáratát megelőzően egy évnél korábban kerül sor, az újonnan kiállított bizonyítvány érvényessége a tanfolyamon való részvételt igazoló időponttól kezdődik.

A bizonyítvány érvényességi időtartama alatt két ismétlő vizsga tehető. Ha a két ismétlő vizsga sikertelen volt, a bizonyítvány érvényességi időtartamán belül az ismeretfelújító tanfolyam és a vizsga megismételhető.

Ha a megújításra vonatkozó ismeretfelújító tanfolyam és vizsga nem fejeződött be sikeresen és teljesen a bizonyítvány érvényességének időtartamán belül, az új bizonyítvány kiállításához alaptanfolyamot kell elvégezni és vizsgát kell tenni.

Felmentések >>
Jelentkezés vizsgára >>
Vizsgakérdések és kérdésbankok >>
Képzőszervek >>
Vizsgadíjak >>
Okmányigénylés >>