Személyhajózási szakértő

Személyhajózási szakértő képesítés személyhajón személyhajózási szakértői szolgálat ellátására jogosít. A személyhajózási szakértő feladata megszervezni az életmentő berendezések használatát a személyhajók fedélzetén, biztonsági utasításokat adni és meghozni a szükséges intézkedéseket az utasok védelmére általánosságban, különösen vészhelyzetekben (pl. kiürítés, károsodás, ütközés, megfeneklés, tűz, robbanás vagy egyéb olyan helyzetek, amelyek pánikot kelthetnek), ideértve a fogyatékkal élő személyek és a csökkent mozgásképességű személyek számára nyújtandó közvetlen segítséget is.

A képesítés nem szerezhető meg, érvényessége nem hosszabbítható meg, helyette a személyhajózási szakértő (uniós) képesítés megszerzését javasoljuk!

A személyhajózási szakértő képesítő okmányok a bizonyítvány adataiban bekövetkező változásig, az időbeli hatályuk lejáratáig, de legfeljebb 2032. január 17-éig hatályban maradnak.

Okmányigénylés >>