Radarhajós

Radarhajós (kiegészítő) képesítés a képesítésben megjelölt belvízi nagy- vagy kishajó, illetve komp radarral való vezetésére jogosít.

Vizsgatárgyak:

  • radarelmélet, radarberendezés működése
  • radarkészülék kezelése
  • radarkép kiértékelése
  • fordulásjelző működése és használata
  • hajóvezetésre vonatkozó szabályok korlátozott látási viszonyok között
  • gyakorlati vizsga

A vizsgára bocsátás feltételei

  • Érvényes hajós szolgálati könyv (HSZK).
  • Fedélzeti szolgálat ellátására vonatkozó egészségi alkalmassági igazolása.
  • A megjelölt hajófajta (nagy-, illetve kishajó vagy komp) vezetésére jogosító képesítés, és ezen képesítés birtokában legalább kormányosi szolgálatban töltött 8 havi hajózási gyakorlat.
  • Vizsgadíj befizetésének igazolása.

Az A vagy B kategóriájú hajóvezetői, vagy az hajóvezető (uniós) képesítés birtokában, a Radarhajós (uniós)  képesítés megszerzése szükséges a hajó radarral történő vezetéséhez.

A 2022. január 18. napját megelőzően megszerzett radarhajós, radarhajós (komp), radarhajós (kishajó) képesítések továbbra is hatályosak. Ezen képesítések alapján, kérelemre radarhajós képesítő okmány állítható ki.

Felmentések >>
Jelentkezés vizsgára >>
Vizsgakérdések és kérdésbankok >>
Vizsgadíjak >>

Okmány kiállítás díja 3000 Ft

Okmányigénylés >>