Légzőkészülék-kezelő

A légzőkészülék-kezelő képesítés úszólétesítményen légzőkészülék-kezelő szolgálatban a tűz elleni védekezéssel kapcsolatos feladatok ellátására jogosít.

A képesítés megszerzésének és megtartásának feltételei:

  • betöltött 18. életév,
  • érvényes hajós szolgálati könyv,
  • igazolt részvétel jóváhagyott képző szerv légzőkészülék-kezelői képzésén,
  • a jóváhagyott képző szervnél tett eredményes vizsgáról szóló igazolás, és
  • két évenként ismeretfelújító képzésben történő részvétel és eredményes vizsgáról szóló igazolás.

A légzőkészülék-kezelő képesítő vizsgát az e képesítésekhez szükséges ismeretek oktatására jóváhagyott képző szerv vizsgabizottsága előtt kell tenni. A képző szerv köteles vizsgálni és dokumentálni az előírt feltételeknek való megfelelést.

A meglévő légzőkészülék-kezelő képesítés igazolására szolgáló bizonyítvány kiállításának feltétele, a fedélzeti szolgálatra való egészségi alkalmasság igazolása.

A légzőkészülék-kezelő képesítő okmányok a bizonyítvány adataiban bekövetkező változásig, az időbeli hatályuk lejáratáig, de legfeljebb 2032. január 17. napjáig hatályban maradnak.

Okmány kiállítás díja 3000 Ft

Okmányigénylés >>