Kisgéphajó-vezető 'A'

Kisgéphajó-vezető „A” képesítés – a vonalvizsgának megfelelő vízterületen magányosan közlekedő vagy bármilyen alakzatban csak kishajót továbbító kisgéphajó vezetésére és gépi berendezésének a kezelésére jogosít.

A Kisgéphajó-vezető „A” képesítő okmány a bizonyítvány adataiban bekövetkező változásig (pl.: névváltozás), hatályuk kiterjesztéséig (pl.: vonalismeret kiterjesztés stb.), lejáratukig, de legfeljebb 2032. január 17. napjáig hatályosak.

A Kisgéphajó-vezető „A” képesítés alapján a Vizsgaközpont „C” kategóriájú hajóvezető képesítő okmányt állít ki, ha a kérelmező legalább egy év személyhajóvezetői szolgálatot igazol és sikeres hajóvezetői különbözeti vizsgát tesz

  • Hajózási szabályzat V. szint,
  • Hajóvezetéstan V. szint,
  • Hajózási földrajz vízrajz meteorológia II. szint,
  • ADN szabályzat
  • Nagyhajó gyakorlati vezetése

vizsgatárgyakból, amelyre tanfolyam elvégzése nélkül felkészülhet.

A vizsgára bocsátás további feltétele a belvízi hajózási rádiótelefon kezelői képesítés megléte.

A hajós szolgálati könyvben a szolgálati időkre és utakra, gyakorlatra vonatkozó bejegyzés akkor tekinthető igazoltnak, ha azt a hajózási hatóság nyilvántartásába bevezették.

A kérelmezőnek igazolnia kell személyazonosságát, egészségi alkalmasságát és az eljárási díj befizetését.

Jelentkezés vizsgára >>
Vizsgakérdések és kérdésbankok >>
Vizsgadíjak >>
Képzőszervek >>
Okmányigénylés >>